Historie og samfundsfag

Lærer Erling Böttcher har siden januar igen og igen måttet viske propalæstinensiske slogans af tavlen.

Lærer sygemeldt efter konflikt: Skolen skal være et politisk neutralt rum

I Greve Kommune har slagordet ’Free Palestine’ udviklet sig til en konflikt mellem en lærer og ledelsen. 

Publiceret Senest opdateret

”Jeg står ved, hvad jeg mener”, siger lærer Erling Böttcher, som onsdag morgen var i Radio4, fordi han har følt sig nødsaget til at sygemelde fra sit job som historie- og samfundsfagslærer på Arenaskolen i Greve Kommune syd for København. 

Sygemeldingen kommer efter, at en konflikt mellem ham og en klasse er eskaleret til et niveau, Erling Böttcher mener er uacceptabelt, og hvor han ikke føler at han har sin ledelses opbakning.

”I januar måned begyndte der at dukke ’Free Palestine’-slogans op på skolens tavler”, fortæller Erling Böttcher. ”Jeg sagde til eleverne, at det gør man ikke. Skolen skal være et politisk neutralt sted, hvor det skal være trygt for alle at færdes”.

Han tog sagen op i udskolingsteamet, men der var ikke enighed om, hvordan sagen skulle håndteres. 

”Så det endte med, at den samlede afdeling bad skolens ledelse melde ud, at skolen skal være et politisk neutralt rum”, fortæller han. ”Men de vendte ikke tilbage på vores ønske”.

Eskalerende konflikt

Erling Böttcher oplevede den følgende tid, at det eskalerede. Der blev skrevet propalæstinensiske slogans ikke kun på tavlerne, men også på toiletterne, og der blev sat klistermærker på vinduerne. Men skolens ledelse ville ikke bede eleverne stoppe, siger han.

”Jeg oplevede elever sige, at det var mig, der havde et problem, for ingen af skolens andre voksne siger noget til det’”, fortæller han. ”Og jeg kan da godt forstå, at de ikke kan navigere i at få så modstridende beskeder fra forskellige lærere. Det kan man ikke forvente, at de kan. Så det blev bare ved at eskalere”.

En dag kom han ind i klasse, hvor tavlen var helt overmalet med ’Free Palestine’-slogans, og eleverne nægtede at viske det ud. Det tog han igen op med skolens ledelse, men han fortæller, at han fik den besked, at det var noget, han som lærer måtte tåle. Han skulle se det som et problem på linje med, hvis der blev tegnet tissemænd eller lignende.

”Det er jeg grundlæggende helt uenig i”, understreger Erling Böttcher. ”De to ting kan ikke sidestilles. Udtrykket ’Free Palestine’ betyder, når det bliver brugt af Hamas, at staten Israel skal udslettes, og det er ikke noget, der hører til i skolen. Jeg ved ikke, om vi har elever med israelsk baggrund i skolen, men hvis vi har, skal de kunne føle sig trygge her, og det kan de ikke, hvis de ser de slogan overalt. Det kan man selvfølgelig ikke forvente, at alle elever ved, men jeg har forklaret mine elever det flere gange. Nogen af dem bliver alligevel ved, og så er det en ledelsesopgave at skride ind”, mener Erling Böttcher.

Klager og beskyldninger om racisme

Men han oplever ikke, at der gribes ind. Tværtimod fortsætter konflikten med at eskalere, og der kommer klager fra flere elever og en forælder, som beskylder Erling Böttcher for racisme, hvilket han pure afviser.

”Det handler ikke om at være anti-Palæstina eller pro-israelsk eller om racisme”, siger han. ”Det handler om at skolen ikke skal være scene for en politisk kampagne, slet ikke én, der kan skabe utryghed blandt vores elever”.

Ytringsfrihed i undervisningen

På spørgsmålet, om eleverne ikke har ret til at bruge deres ytringsfrihed i skolen, svarer han klart:

"Jo. Der skal være plads til elevernes holdninger og til at diskutere dem – i undervisningen. Det var ikke det, der var på tale her. Her var der tale om, at et lille mindretal af eleverne chikanerede undervisningen, så jeg hver time skulle starte forfra med en diskussion af, hvorfor jeg ikke ville have, de skrev de ting på tavlen. Det duer bare ikke.”

Konflikten om den manglende ledelsesopbakning stressede Erling Böttcher i en grad, så han midt i marts sygemeldte sig. Men han håber på en snarlig afklaring og på at kunne vende tilbage til jobbet, eventuelt på deltid.

”Det er ikke sikkert at jeg kan være i den klasse, jeg havde konflikten med, men jeg kan godt varetage undervisningen i mine andre klasser” siger han. ”Jeg håber at skolens ledelse snarest vil melde klart ud til lærere, elever og forældre, at skolen skal være et trygt sted for alle. Et politisk neutralt rum”.

Greves borgmester: Ikke til diskussion

Greves borgmester Pernille Beckmann (V) afviser at forholde sig til den konkrete sag, da det er en personalesag, men siger om de principielle aspekter:

”Der må ikke være nogen diskussion om, at Greves klasselokaler er og skal være politisk neutrale rum. Jeg anerkender, at der findes gråzoner, hvor man kan diskutere om en ytring er politisk eller ej, men jeg har tillid til, at vores dygtige folkeskolelærere kan tage de snakke med eleverne, også når de er svære. Skolen er et sted, hvor eleverne lærer at bruge deres ytringsfrihed, og lærerne hjælper dem med det”.

Lærerkredsformand: Ledelsen skal gå forrest

Formand for Greve Lærerforening Tina Beck-Nilsson vil heller ikke kommentere den konkrete sag, men siger at det er skoleledelsens opgave at sætte en retning, når det pædagogiske personale oplever, at noget er svært at håndtere.

"Skolen skal være et sted, hvor vi danner og uddanner, og dermed også et sted, hvor eleverne bliver præsenteret for forskellige holdninger, der skal understøtte den demokratiske samtale med eleverne. Det forventer vi, at ledelsen stiller sig i spidsen for.”

Folkeskolen har forsøgt at få en kommentar fra Arenaskolens ledelse, men det er endnu ikke lykkedes.