Da skoleleder Martin Frank Nielsen havde regnet på karakterne og kunne se, at Arenaskolen igen i år ville få del i præmiepuljen, gav han is til skolen.

Skoleleder takker ny minister for million

For andet år i træk kan Arenaskolen i Greve høste 1,3 millioner kroner, fordi det lykkedes at sænke antallet af elever, der har fået et snit under 4 ved afgangseksamen. På Stubbekøbing Skole får de ingen præmiepuljepenge.

Publiceret

Præmiepuljeskoler

• 104 skoler er med i jagten på en præmiepulje på 500 millionerkroner. Skolerne er udvalgt, fordi de i perioden 2014-2016 har haften høj andel af afgangselever med et karaktergennemsnit ved9.-klasseprøverne i dansk og matematik på under 4.

• Hver skoles resultater måles op mod en baseline, somministeriet har udregnet på baggrund af karaktererne fra9.-klasseprøven i årene 2014-2016. Af karakterer indgår fire prøveri dansk (læsning, skriftlig, retskrivning og mundtlig) og to imatematik (med og uden hjælpemidler).

• Det er karaktersnittet for de i alt seks prøver, sompræmiepuljeskolerne måles på. Første år skulle skolerne forbedresig fem procentpoint, i 2018/19 med ti og i 2019/20 med 15procentpoint.

Så mange penge kan præmiepuljerfå

Skoler med færre end 50 elever i 9. klasse kan 'vinde' op til3,9 mio. 

Skoler med mellem 50 og 100 elever kan 'vinde' op til 4,2mio. 

Skoler med over 100 elever kan 'vinde' op til 4,5 mio. Kun topuljeskoler har en 9. klasseårgang på over 100 elever. 

Kilde: Undervisningsministeriet

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Lige nu bilder vi os ind, at vi har fået pengene til næste år", siger skoleleder Martin Frank Nielsen.

Arenaskolen er en af 104 præmiepuljeskoler, der har været ekstra spændte på, hvordan deres 9.-klasseelever klarede afgangsprøverne i  dansk og matematik. Første år skulle andelen af elever med et samlet snit under 4  reduceres med fem procentpoint i forhold til skolens baseline på 62 procent. I år skulle de reducere med 10 procentpoint. Og allerede 22. juni postede Arena Skolen et opslag på Facebook, hvor de takkede den ny minister for "alle millionerne - endnu engang". 

Opgørelsen over, hvor mange af præmiepuljeskolerne, der har opnået målet sidste år, er endnu ikke kommet. Men den enkelte skole kan regne på tallene ud fra deres egne eksamensresultater, og det er også derfor, at Martin Frank Nielsen allerede i juni valgte at takke for pengene. Udsigten til ekstra penge haft betydning for prioriteringerne på skolen.

"Det gør i hvert fald, at vi bliver mere fokuseret i udskolingen på, hvordan vi kan sætte ind i forhold til fagligheden. Og vi kan se, at det, vi gør, det virker. Så de erfaringer, vi har fået første år, har vi forsøgt at klone ned til de mindre klasser. Så vi har lavet samme indsats i 1. 2. og 3. klasse tilpasset klassetrinnet", siger Martin Frank Nielsen.

Tidslinje: Præmiepuljens korte og turbulente historie

Størstedelen af pengene er gået til Matematikfessor

Første år havde Arenaskolen indgået et samarbejde med Matematikfessor, som lød på, at Matematikfessor gav 20 klokketimers konsulenthjælp i 8. og 9. klasse, men at firmaet kun fik penge for ydelsen, hvis skolen nåede målet. I andet år har det ikke været muligt at indgå samme aftale, så en stor del af præmiepuljepengene er gået til at betale for dette års og sidste års samarbejde med Matematikfessor.

Derudover er der brugt omkring 50.000 på nye bøger, 50.000 til resultatløn til de lærere, som har deltaget i løftet. Der er købt indgangskort til Eksperimentariet, Zoo og Den blå planet. Skolen har fået en tur med malerpensler, nye møbler til alle klasser og udskolingseleverne har fået lov til at komme på en selvbestemt tur i foråret.

Egentlig var Martin Frank Nielsen ikke så positiv, da muligheden for at indkassere en præmiepulje meldte sig.

"Det var en pokkers måde at blive tilbudt penge på. Vi tænkte, tror de ikke, vi kan fra starten af. Men her har vi muligheden for at give vores børn for 1,3 millioner kroner mere læring. Folketinget har valgt, at det er den her måde, tiltaget er lavet på. Det er ikke op til mig. Jeg synes faktisk, det er fint at afprøve utraditionelle metoder. Og 1,3 millioner om året er faktisk 10 procent af vores lønbudget, så det er mange penge".

Dumpekarakter til Løkkes præmiepulje

Prøver at få mest muligt ud af at være præmiepuljeskole

Sidste år var det én elevs karaktergennemsnit, som adskilte Stubbekøbing Skole på Falster i Guldborgsund Kommune fra at få del i præmiepuljen. I år er de igen tæt på, men ikke i mål.

"I dansk drejede det sig om to elever, der ikke nåede et gennemsnit på 4. I matematik var det otte-ni elever, som ikke nåede det. Vi klarede det rigtig fint i dansk. Baseline var jo ændret fra sidste år på yderligere 5 procent og det nåede vi ikke", siger skoleleder Pia Christensen.

Skolen har allerede besluttet, at man vil få det bedste ud af at være en af præmiepuljeskolerne. I år vil man fokusere på at forbedre resultaterne i matematik.

"Allerede inden sommerferien aftalte vi, at vi får læringskonsulenter ud fra ministeriet, der sætter vi helt ind på matematik. Vi går altid efter, at vi gerne vil opnå det, som der er forventet af os. Vi kan lige så godt udnytte de resurser som vi får stillet til rådighed, fordi vi er den del af skolepuljen", siger Pia Christensen.