Formand for Kommunernes Landsforening og borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard åbnede konferencen med at understrege, hvor vigtige sosu-uddannelserne er for de danske kommuner og for velfærdssamfundet.

Konference: Mere forskning på sosu-området skal højne både kvalitet og anseelse

160 mennesker med interesse for sosu-uddannelsen var tirsdag samlet på Sosu Østjylland i Aarhus til Danmarks første konference om ”Sosu-uddannelse som forskningsområde”. Næste skridt er et nationalt forskningsnetværk, endnu en konference og forhåbentlig endnu mere forskning og vidensdeling.

Publiceret

HVEMSTOD BAG

Konferencen "Sosu-uddannelse somforskningsområde" var arrangeret af Aalborg Universitet, RandersSocial- og Sundhedsskole og Sosu Østjylland.

Arrangørgruppen bestod af:  
Karen Brix Roed, uddannelses- og udviklingschef, SosuØstjylland.
René Dybdal, udviklingschef, Randers Social- ogSundhedsskole.
Charlotte Wegener, lektor, Aalborg Universitet.
Britta Møller, ph.d. stipendiat, Aalborg Universitet.
Anne-Birgitte Rohwedder, ph.d. stipendiat, Randers Social- ogSundhedsskole.
Anja Overgaard Thomassen, lektor Aalborg Universitet.
Snakken gik livligt til de 15 rundbordssamtaler under konferencen ”Sosu-uddannelse som forskningsområde”.
Ved konferencens poster session kunne deltagerne få en indflyvning i aktuel dansk sosu-uddannelsesforskning og -udviklingsarbejde.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Det er ingen hemmelighed, at der mangler forskning på sosu-området. Derfor er det både stærkt og vigtigt, at I med denne første konference om sosu-uddannelse som forskningsområde sætter rammerne for et netværk omkring forskning på sosu-området". "Vi skal løfte den generelle anseelse af det her område. Vi skal skabe et endnu stærkere afsæt til at få de unge og de knap så unge til at tage en sosu-uddannelse, og vi skal skabe den bedst mulige læring. Det kan mere forskning hjælpe med til, så tak for initiativet. Jeg glæder mig til at se resultatet". Med de ord skød  formand for Kommunernes Landsforening og borgmester i Aarhus Kommune Jacob Bundsgaard konferencen "Sosu-uddannelse som forskningsområde" i gang.

Brug tvivl som trigger for læring

En konference der i tirsdags satte fokus på det faktum, at der findes meget lidt forskning på sosu-uddannelsesområdet, da sosu-uddannelserne ikke er et selvstændigt forskningsfelt - men alt for tit kommer ind under anden forskning - fx på erhvervsskoleområdet, hvor der ikke kan udtrækkes data specifikt på sosu-området.

"Der er virkelig brug for særlig forskning på sosu-uddannelsesområdet. For i dag er det et meget lille forskningsfelt, og sosu-området falder tit mellem to stole", sagde Charlotte Wegener, lektor på Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet. Hun gennemgik et netop gennemført litteraturstudie, hvor det gøres op, hvad der egentlig findes af forskning inden for læring på sosu-området.

I alt er der fundet 45 studier, men heraf henfører 20 publikationer til de samme seks ph.d.-afhandlinger - der i øvrigt alle er afsluttet senest i 2013. "Vi skal have fokus på ny videnskabelse - og på vidensdeling. Samtidig er det vigtigt, at forskningen bliver tæt på praksis - på tværs af skoler og praktiksteder, så forskningen kommer til at leve - og ikke bliver for de få", understregede hun.   

Nyt forum for sosu-undervisere på folkeskolen.dk

Sosu-forskning skal på dagsordenen

Konferencen fandt sted på Sosu Østjylland, hvor 160 deltagere primært fra landets sosu-skoler og kommuner havde fundet vej til skolen i Aarhus, men der var også en række deltagere fra hospitaler, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner. Konferencen havde til formål at sætte sosu-forskning på dagsordenen. Vise, hvilken forskning der findes på sosu-området og få nogle gode ideer til, hvilken forskning der skal laves i fremtiden. Og at forsøge at forene sosu-skoler, praktiksteder og forskningsinstitutioner - i en fælles dagsorden om forskning og vidensdeling. Programmet bød på oplæg om både status på sosu-uddannelsesforskning i Danmark, oplæg om aktuel sosu-uddannelsesforskning og poster session med faglig indflyvning til både forskning og udviklingsarbejde. På sidstnævnte kunne deltagerne gå rundt, blive inspireret og tale med folkene bag 15 forskellige projekter som for eksempel "Virtual Reality som læringsværktøj på sosu-skolerne", "Fra migrant til sosu-aspirant" - om forskningsprojektet Migsosu om rekruttering og fastholdelse af migranter i sosu-uddannelsen og sosu-faget - og "Rundt om gruppevejledning" - et kompetenceudviklingsforløb for praktikvejledere.

Gruppesamtaler forebygger frafald

15 forskellige rundbordssamtaler Derudover var der 15 forskellige rundbordssamtaler, hvor der blev drøftet aktuelle behov og muligheder for fremtidige forsknings-praksis-samarbejder. Hver deltager deltog i tre rundbordsamtaler á en halv times varighed. Blandt samtaleemnerne var: "Hvordan kan vi igennem en refleksiv uddannelsespraksis ruste kommende social- og sundheds-fagpersoner til at bevare en refleksiv praksis og faglighed i deres arbejdsliv", og "Hvordan kan vi styrke kollektive læringsprocesser, der bidrager til både at løse akutte problemer og gøre os i stand til hele tiden at forbedre vores praksis?".

Et forum at sparre i

Vi skal have mere fokus på, hvad der virker Bord nummer 9 talte om: "Hvordan forskning kan bidrage til at løse en af vores vigtigste samfundsopgaver fremadrettet? Og hvordan kan vi få endnu mere forskning på sosu-uddannelsesfeltet?". Ligesom ved alle de andre borde var der både engagement, entusiasme og godt gang i snakken. "Mere forskning skal være med til at højne kvaliteten af vores uddannelser og kvalificere vores beslutninger. Vi står alle med de samme udfordringer, og vi gør alle sammen noget klogt og godt, men hvordan kvalificerer vi beslutningerne", lød det blandt andet. "Der kan tit være en tendens til, hvad tænker og tror vi, men vi skal have sat mere lys på, hvad der rent faktisk virker? Hvad er godt til det meget store spænd af aldersgrupper, vi har på skolerne". "Det at samle viden og bruge forskere kan være med til at understøtte rekruttering og fastholdelse". "Forskning skal også være med til at præge udviklingen af vores velfærdssamfund. Hvad kalder fremtiden på af kompetencer og viden? Hvordan skal fremtidens sosu-faglighed se ud? Det skal forskning også bruges til", lød andre bidrag. Der blev også diskuteret brug af forskningscirkler rundt på sosu-skoler og praktiksteder, og hvordan de mange udviklingsarbejder rundt omkring - rent faktisk bliver gjort offentlige for andre - til forskning og reel vidensdeling.

I stedet for at bare at stå på en reol - og ikke være tilgængelig for andre.

FPDG

Vi har behov for en ny fortælling Generelt var der stor tilfredshed blandt deltagerne over konferencen - og en interesse for at få gjort noget ved det forskningsmæssige hul inden for sosu-uddannelsesområdet.

Fra arrangørerne sluttede dagen med at udtrykke et håb og en forventning om, at konferencen bliver startskuddet til et nationalt sosu-uddannelses-forskningsnetværk, for mere sosu-uddannelsesforskning og for endnu en konference - måske i 2022 eller 2023. "Vi har behov for at skabe viden, skabe fremtidens uddannelse og fremtidens narrativ for vores uddannelser, og det kan forskning bruges til. Der foregår rigtig meget best practice, og det er også godt, men det er ikke forskningsmæssigt baseret". "Gennem forskning kan vi få en mere systematisk vidensopsamling, et fundament at stå på, og det kan højne uddannelsernes prestige og give indsigt i, hvad det egentlig er for en fagprofession - hvad det vil sige at gå ind i omsorgsarbejde, og vi har brug for en ny fortælling", lød det fra Karen Roed Brix, der er uddannelses- og udviklingschef på Sosu Østjylland.