Det er notorisk hårdt at være ny lærer, men mere praktik i uddannelsen vil ikke hjælpe, siger forsker.

Forsker: Mere praktik kan ikke redde læreruddannelsen

I dag udkommer bogen 'Ny i lærerjobbet’ af Pia Rose Böwadt, docent på læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Ifølg hende er mere praktik ikke vejen til at undgå det famøse praksischok. Til gengæld ønsker hun, at de studerende bliver bedre til at forstå, hvorfor de skal igennem så meget teori.

Publiceret Senest opdateret

Lærerstuderende og nyuddannede lærere har i årevis efterlyst mere praktik i uddannelsen, så de nye lærere er bedre rustet til at klare jobbet. Docent på Københavns Professionshøjskole, ph.d. Pia Rose Böwadt, som i dag udgiver bogen ’Ny i lærerjobbet’ er uenig i praktik som løsningen. I bogen, der er tænkt som en håndsrækning til de nyuddannede lærere, argumenterer hun for at bedre praktik og mere refleksion kan være løsningen.

Pia Rose Böwadt

Pia Rose Böwadt er docent på læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Hun har blandt andet forsket i læreres motivation og arbejdsglæde og lærerstuderendes motivation.

Hun har desuden deltaget i arbejdet med at udarbejde anbefalinger om en ny læreruddannelses indretning af praktik.

”Praktikken er et meget centralt område i læreruddannelsen, men for mig at ser er der ikke brug for mere praktik. Der er brug for bedre praktik”, siger hun til folkeskolen.dk/lærerstuderende . ”Min tese er at den nuværende praktikordning er behæftet med en del fejl og mangler, som gør, at den ikke virker efter hensigten. Så vi kan ikke bare gange op på den”.

Men de lærerstuderende og andre interessenter efterlyser mere praktik?

”Jeg ved, det kan virke mærkeligt, når så mange studerende og nye lærere efterlyser mere praktik, og så kommer jeg og siger at det er faktisk ikke det, der brug for. Når jeg alligevel hævder det, så er det ud fra, at den praktik, vi har, faktisk ikke virker”.

Hvad skal der så til for at praktikken bliver bedre?

” Praktik i dag er i høj grad en socialisering ind en skoles praksis. Der er en tendens til, at både skoler og studerende lægger meget fokus på den lokale kontekst, mens de er i praktik. Man bliver optaget af det, der foregår her og nu i den klasse, man står i. Men man glemmer at få lidt distance til det, man oplever, og få reflekteret over det. Så længe vi ikke ændrer på den tænkning, kan vi gøre praktikken lige så lang, det skal være, det vil ikke ændre noget”, mener Pia Rose Böwadt.

”Vi skal gøre op med forestillingen om, at teori er noget, som bor inde på læreruddannelsen, mens praksis foregår ude i virkeligheden – og så skal praktikforløbet bygge bro mellem de to verdener. Teori og praksis skal være til stede både på uddannelsen og på skolerne. Dermed kommer de studerende til at få den distance til det konkrete, som gør at de kan forholde til kritisk og reflekteret. Det skal skolerne også påtage sig ansvar for – de skal også levere teoretisk viden til de studerende”.

Pia Rose Böwadts bog ‘Ny i lærerjobbet’ udkommer i dag på forlaget Samfundslitteratur. Folkeskolen.dk bringer snarest en anmeldelse af bogen. I Folkeskolen nr. 14, som udkommer 1. september, kan du læse et længere interview med Pia Rose Böwadt.