”Jeg kan egentlig godt forestille mig, at vi havde gjort det alligevel", siger formand for styregruppen for den nye læreruddannelse Charlotte Høy Worm om udvikling af legende læring på professionshøjskolerne, som Lego Fonden har investeret massivt i.

Læreruddannelsen afviser bekymring for fondsfinansieret "bagdørsreform"

Underviserne på læreruddannelsen har stadig samme pædagogiske og didaktiske frihed, som de altid har haft. Til gengæld er det blevet sjovere at være lærerstuderende på grund af Lego Fondens investeringer, lyder det fra læreruddannelsen.

Publiceret Senest opdateret

På kun fem år har Lego Fonden investeret 340 millioner kroner i at få leg ind i folkeskolen og læreruddannelserne. De mange millioner fra Lego Fonden og andre fonde kan blive en slags ’bagdørsreform’ af skolen, advarer forskere.

Størstedelen af fondspengene - 280 millioner - er investeret i lærer- og pædagoguddannelser i forbindelse med det program, Lego Fonden og professionshøjskolerne kalder Playful Learning, forkortet P+L.

Ambitionen er at udvikle en didaktik baseret på en legende tilgang til læring. Som et led i arbejdet med legende læring har P+L-programmet blandt andet bygget PlayLabs på ti ud af landets 18 læreruddannelsessteder. 

Programmet har kørt siden 2018 og står foreløbig til at køre indtil 2026, og inden da er håbet blandt andet at nå ud til over 10.000 danske lærer- og pædagogstuderende, over 10.000 pædagoger og lærere og 2.000 kommunale interessenter såsom forvaltningschefer og konsulenter. 

De lærere og undervisere, Folkeskolen har talt med, der er en del af Playful Learning-programmet, udtrykker alle stor begejstring for den viden og de forløb, som pengene fra Lego Fonden muliggør. Men en gruppe forskere advarer om, at fonde med deres mange millioner i stigende grad bedriver skole- og uddannelsespolitik ad bagdøren.

Den bekymring har vi bedt formand for den nationale styregruppe for den nye læreruddannelse og styregruppemedlem i Playful Learning-programmet Charlotte Høy Worm om at forholde sig til.

”Det er godt, at der hele tiden er nogle, der sørger for, at vi har en dialog om den risiko. Vi har brug for at være meget opmærksomme på, hvordan fonde kan bidrage til forskning og udvikling på en ansvarlig måde. Der har hele tiden været armslængde mellem Lego Fonden og styregruppens beslutninger om forskningsprojekternes genstandsfelter og så indholdet i indsatserne på uddannelserne og i samarbejdet med praksis”.

”Så nej, Lego Fonden har ikke haft intention om eller mulighed for at lave skolepolitik ad en bagdør”, siger Charlotte Høy Worm, der til daglig er direktør ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. 

Er Playful Learning tænkt ind i den nye læreruddannelse?

”Nej, overhovedet ikke. Det er ikke til at se i hverken bekendtgørelsen eller studieordningerne”.

Jeg kan egentlig godt forestille mig, at vi havde gjort det alligevel. For leg har altid fyldt i vores uddannelser. Men det er klart, at vi har kunnet gøre det mere intensivt i en periode”.

Charlotte Høy Worm

”Det handler om, at vi er undersøgende på så mange forskellige tilgange til læring som overhovedet muligt på uddannelsen. Men man har stadigvæk den pædagogiske og didaktiske frihed som underviser på læreruddannelsen”.

Havde nok satset på leg selv uden Legopengene

Havde det været muligt at implementere denne her legende tilgang, hvis ikke I havde fået pengene fra Lego Fonden?

”Jeg vil gerne udfordre præmissen for spørgsmålet en lille smule. Det har ikke handlet om at implementere en legende tilgang. Det har handlet om at være nysgerrig på, om en legende tilgang kan noget, og hvordan det kan spille sammen med de pædagogiske og didaktiske tilgange, vi i forvejen betjener os af”.

”Hvis vi ikke havde fået eksterne midler, kan det godt være, at vi ikke på samme måde kunne sætte resurser af til at arbejde så udviklende med vores pædagogiske og didaktiske tilgange”.

Er leg kommet til at fylde mere, fordi I har fået de her penge - eller fylder leg det, I gerne vil have det til at fylde?

”Det er altid sådan, at når man kaster lys på noget, så fylder det mere, og det har vi gjort. Vi synes, at leg og legende læring er interessant og det vil vi gerne give noget opmærksomhed både forskningsmæssigt og i uddannelserne”.

”Jeg kan egentlig godt forestille mig, at vi havde gjort det alligevel. For leg har altid fyldt i vores uddannelser. Men det er klart, at vi har kunnet gøre det mere intensivt i en periode”.

Rektor på UC Syd Alexander von Oettingen kritiserer, at leg professionaliseres og siger, at ”leg modsætter sig helt grundlæggende den uddannelses- og læringstænkning, som vi ellers er tilbøjelig til at putte den ned i”. Hvad siger du til denne bekymring?

”Når Alexander siger det, så mener han nok det grundlæggende problem, at legen som menneskeligt udtryk undsiger sig en alt for stærk uddannelsesmæssig professionalisering", svarer Charlott Worm. "Men i Playful Learning respekteres legens væsen, når vi arbejder med og forsker i, hvordan vi kan styrke børns kreative, eksperimenterende og legende tilgang til verden”.

Har gjort det sjovere at være lærerstuderende

Hvor langt synes du, at I er nået med projektet?

”Vi er på et stadie, hvor det i høj grad handler om samarbejder med lærere og pædagoger ude i dagtilbud og skolerne via læringsfælleskaber. Så i de her år får programmet mere direkte impact på det, der sker ude i praksis”.

”Vi er kommet langt, men det er også en lang uddannelsesrejse, fordi det ikke er et klassisk projekt eller program, hvor vi siger: ’Nu har vi et mål, og nu skal alle gøre det samme for at nå målet’. Det gør, at det tager tid, men styrken er, at der i høj grad er ejerskab, og at det giver mening, fordi man ikke bliver påduttet en bestemt indsats eller tilgang. Man finder selv ud af, om det her kan noget, og hvordan det kan noget”.

Har Playful Learning gjort det sjovere at være lærerstuderende?

”Baseret på mine egne observationer på vores egne campusser vil jeg sige entydigt ja. Når jeg går igennem vores playlabs, kan jeg se, at det er et sted, de studerende arbejder rigtigt meget”.

”De er der ikke kun, når de har undervisning. Det er ligesom blevet rum, hvor de føler sig hjemme. Jeg har en oplevelse af, at de synes, at det er berigende”.