Folkeskolen har spurgt formand for Skole og Forældre Rasmus Edelberg 4 spørgsmål om foreningens største ønsker til valget.
Folkeskolen har spurgt formand for Skole og Forældre Rasmus Edelberg 4 spørgsmål om foreningens største ønsker til valget.

4 hurtige til Skole og Forældre

Publiceret

Skal skoledagens længde sættes ned, så eleverne får færre skoletimer?

"Skole og Forældre har på basis af egen undersøgelse konkluderet, at langt de færreste forældre - mindre end 20 procent - ønsker en skoledag, der er længere end 13.30, 14.00 og 15.00 for indskoling, mellemtrin og udskoling. Dette er også vores retningslinjer".

"I Skole og Forældre værdsætter vi den øgede fleksibilitet, vi bad om til at konvertere timer til to-voksen ordninger, selvom det mange steder også betød, at SFO kvalitet blev presset, når mange kommuner ikke samtidigt bevilgede ekstra midler til det øgede børnetal, der følger af dette. I det omfang der på den enkelte skole er behov for flere to-voksenordninger, og mulighed for at nedsætte timetallet på denne måde, virker det fint".

"Så vi ønsker på den baggrund at sikre midler i skolerne på det nuværende grundlag, så et nedesat timetal ikke bliver en spareøvelse på børnenes institutioner, og det må ikke koste kvalitet i SFO".

Skal Folketinget sikre et fælles minimumsniveau for kvaliteten i folkeskolen?

"Det kan Folketinget ikke. Kvaliteten kan reelt kun sikres af de ansvarlige voksne, der samarbejder om skolens virke i hverdagen sammen med børnene".

"Folketinget og kommunale politikere skal til gengæld sikre rammer, ressourcer og krav til, at vi på skolerne kan arbejde med kvalitet og følge op, når noget ikke er godt nok. Derfor bør Folketinget støtte en national kvalitetsudviklingsproces på hver enkelt skole, som inddrager ledelse, ansatte, elever og forældre".

"Den proces skal så føre til at skolebestyrelserne inddrages i skoleudviklingssamtaler med kommunen, som bevilger de økonomiske rammer og en række afgørende styringskrav for den enkelte skole. arbejdet med vurdering og udvikling af kvalitet i folkeskolen bør ikke uddelegeres til forvaltning, sådan som flere kommuner er begyndt på i dag, fordi forvaltningen både er for langt væk fra dagligdagen, og samtidigt er tilskyndet af en række andre incitamenter end kvalitet i skolen, for eksempel frigørelse af midler til andre formål".

Hvad skal Folketinget gøre i forhold til inklusion og mistrivsel i skolen?

"Afvente processen i Sammen om Skolen, som afdækker og analyserer dette tema i år".

"I mellemtiden bør de sikre fuld finansiering til psykiatriplanen og sikre krav til ensartet systematisk hurtigt responsivt forældresamarbejde omkring børnene i alle kommuner".

Hvad gør Skole og Forældre for at påvirke valgkampen?

"Vi har blandt andet drevet en kampagne omkring trivsel og mistrivsel og afholdt et politisk debatarrangement - se det her".

Powered by Labrador CMS