Debat

Debat: Skolens formål er sat ud af spillet. Bliv vred!

Vrede kan man træne sig i, så det ikke bliver ufrugtbart raseri. Retfærdig harme og vrede er at ville vise sig som person i forhold til en sag, man brænder for, og som man vil være med til at tage ansvar for. Jacob Mark (SF) har i Folketinget udtrykt sin vrede over skolereformen fra 2014, som de fleste i dag erkender er ´makværk´, hvor skolens formål om ligeværd, åndsfrihed og demokrati er sat ud af spil.

Publiceret Senest opdateret

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning.

Skole og uddannelse skriger på ansvarlige politikere som Jacob Mark, der peger på det faktum, at skolereformen ingen forbedringer har skabt. Tværtimod er skolen ved at bryde sammen på grund af mistrivsel, lange skoledage, manglende tid til lærernes forberedelse og den digitaliserede teknologis, inklusiv robotter, overherredømme. 

Skolens integritet – som et sted, hvor man i frihed og med gode rammer kan opmuntre børn og unge til at finde ud af sig selv sammen med andre ud fra skolens formål om åndsfrihed, ligeværd og demokrati – er afgået ved døden; i stedet tæppebombes skolen med krav om at løse samfundets problemer fra stort set alle sider, og private såvel som offentlige aktører mener at vide bedre end nogen skolefolk, hvad skolens egentlige målsætning er.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Der er brug for retfærdig harme og vrede

Globalt set har lignende elendigheder manifesteret sig i de fleste landes skolesystemer, og årsagen kan samlet set søges i den politiske dimension. Nyliberalismen (og med den siden 1980´erne: New Public Management) har – med OECD´s anbefalinger om økonomisk styringsforsøg på at effektivisere læringsudbytte i skole og uddannelse – medført digitaliserede teknologi, test, PISA-lister og andre statistiske styringssystemer. 

Det officielle Danmark har således, sammen med en række andre lande, i nært samspil med det private marked brudt skolens integritet; reelt er det fine danske formål med skolen om demokrati, ligeværd og åndsfrihed sat ud af spillet. 

Dette burde vække både harme og vrede hos ansvarlige politikere såvel som i den danske befolkning som helhed, men til stor undren hører det til sjældenhederne, at vrede kommer til udtryk, sådan som Jacob Marks i Folketinget om folkeskolereformen.

Lærernes formand Gordon Ørskov er fortvivlet

Ud af en tilsvarende vrede som Jacob Marks har jeg for nylig lavet en serie af indlæg i Folkeskolen.dk om at genoplive den danske skole, og derfor fik jeg også en samtale med formanden for Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov. Han fortalte mig, at han selv som lærer vil se og høre børnene og de unge, og dengang han selv var i praksis, inviterede han sine klasser hjem hos sig; i skolen spillede han og hans kolleger middelalder-skuespil og forsøgte i det hele taget at skabe en skole, hvor man som en selvfølge arrangerede lejrskole-ture, årlige fælles musikarrangementer og i det hele taget vægtede sammenhæng, fællesskab og ansvar. 

”Men”, sagde Gordon videre i samtalen med et næsten fortvivlet udtryk i øjnene: ”Alt dette er i dag forsvundet; jeg må sige det ligeud: Jeg ser i dag lærerne med alt for mange opgaver, alt for slidte til at løfte den opgave, som alle gerne vil, nemlig at skabe trivsel, glæde og overskud. Digitale læringsplatforme og afrapporteringskrav eller de utallige konsulenthenvisninger til koncepter og nyskabende metoder, stop det. Drop det. Det her slider lærerne op. Samfundet bør holde op med at styre skolen i detaljen. I stedet skal det hele vendes på hovedet, og man bør spørge lærerne: Hvad har I brug for, så I kan lykkes med undervisningen af vore børn?”

Et lille tilbageblik: Digitaliseret teknologi overtager skolen

Tillad mig her et lille spring tilbage i tiden: Kort tid efter skolereformens indførelse i 2014 vedtog den daværende danske regering sammen med Kommunernes Landsforening, at alle skoler i Danmark ved begyndelsen af skoleåret 2016 primært nu skulle forstå og anvende uddannelse ud fra elevernes læring. Digitale læringsportaler skulle fremover understøtte den nye læringsskole Meningen er således herefter, at eleverne skal arbejde ud fra digitale læringsplatforme. Alle skoler i Danmark skal anvende en fælles offentlig infrastruktur med digitaliseret teknologi, som elever, forældre, lærere, ledere, administrativt personale og andre statslige autoriteter har adgang til.

Forsker i pædagogik og uddannelse bekymret

Jeg blev vred over det her, og spurgte derfor den verdensberømte forsker i pædagogik og uddannelse Gert Biesta om, hvordan han ville analysere denne nye situation for danske skoler? Han svar var: ”Jeg har endnu ikke set noget lignende nogen steder i verden. Lad mig sige det lidt groft: Dette er præcis den katastrofale nedbrydning af skolen, som jeg har advaret imod i alt, hvad jeg har skrevet i de sidste 10-15 år. Det mest bekymrende er, at denne udvikling synes at indskrænke skoleuddannelsens brede formål til en smal opfattelse af skoling med et ensidigt fokus på den lille del af skolefagligheden, som man tror, det er muligt at måle. Det er en forvandling af selve forestillingen om uddannelse: At det nu drejer sig om at styre mennesker med henblik på produktion af målbare læringsresultater. Man kan sige, at det danske menageri er helt i tråd med behaviorisme; jeg vil hævde, at man her ikke en gang er interesseret i, hvad eleverne lærer, og bestemt ikke i at nå deres sjæl. Man interesserer sig simpelthen i dette menageri kun for elevernespræstationer og hvad de producerer”.

Der er grund til at være vred

Ud fra historiens gang synes der således god grund til at være vred, og det kan undre, at Jacob Mark er relativ alene om at udtrykke harme; i det hele taget kan man undre sig over, hvorfor kritik og oprør imod skolereformen, ikke viser sig mere tydeligt rundt omkring i Danmark? Kan det måske skyldes, at det er selve formålet med skolen, der er ved at blive underdrejet? 

Ja, hvis man ser på en konkret uenighed om skolens formål, som har været meget omtalt – uenigheden mellem Thomas Aastrup Rømer og Claus Holm fra Danmarks Pædagogiske universitet – så er Thomas Aastrup Rømer med sin forskning uenig med Claus Holm, som mener: "Mit bud er, at folkeskolens primære opgave i dag ikke er at realisere skolen som en demokratisk skole, hvor demokrati er den praktiserede livsform". " […] I stedet for at demokrati som livsform skulle udgøre skolens primære formål, så er det nok mere præcist at tale om, at læring som livsform i dag er skolens primære formål"(se nedenstående link, Claus Holm). 

Heroverfor taler Thomas Aastrup Rømer om et direkte sammenbrud på det pædagogiske niveau, og dette sammenbrud sker med ideen om læringsmålsstyret undervisning, som fra 2014, ifølge Rømer, er en statsbestemt metode (se nedenstående link, Thomas Rømer).

Spørgsmålet er, om selve formålet med skolen om ligeværd, åndsfrihed og demokrati igen bør komme i fokus?

 Links: