Anmeldelse

Har vi fælles mål i grundskolen?

Og svaret er ja. Målene er der, men hvordan får vi gjort dem operationelle og implementeret dem i hverdagen, så de reelt bliver et grundlag for tilrettelæggelsen af undervisningen?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Da vi fik Fælles Mål, var det nye, at vi fik fælles nationale bindende trinmål. Målene fortæller os, hvad der skal undervises i og hvorfor. Hvordan vi vil gøre det, er op til læreren. I de enkelte faghæfter er der vejledende beskrivelser af, hvordan undervisningen frem mod trin- og slutmål kan forme sig, men de er som nævnt vejledende og ikke bindende.

Der er stor forskel på, hvor langt man er rundt omkring på skolerne med at implementere Fælles Mål i skolernes hverdag. Midtvejsevalueringer har vist, at implementeringen er størst på skoler med aktiv skoleledelse, og hvor der i forvejen arbejdes med målfastsættelse og evaluering.

Undervisningsministeriet har nu udarbejdet dette inspirationsmateriale, der kan være medvirkende til at fremme implementeringsprocessen.

Materialet ligger på ministeriets hjemmeside og er et ambitiøst og digert værk. Det vil føre for vidt at kommentere alle de inspirationsoplæg, der er inden for stort set alle områder. Og det er måske svagheden. Materialet vil en masse ud fra de bedste intentioner, men kommer for mig at se til at fremstå overfladisk, netop fordi alt skal med. Det er et dilemma - for samtidig er det prisværdigt, at der er gjort bestræbelser på at give en hjælpende hånd på alle de niveauer og facetter inden for skolens hverdag, hvor der kan være behov for det. Der gøres desuden en del ud af at præcisere begreberne omkring målsætning og evaluering. Jeg mener derfor alligevel, materialet er anvendeligt, man skal blot læse det på en anden måde, end jeg har gjort til denne anmeldelse. Altså ikke som jeg starte fra en ende af og læse det hele fortløbende. Hvis man fokuserer på sit eget fag - eller arbejdsområde - vil man kunne hente nogle sides inspiration til, hvordan man selv kommer i gang med arbejdet med at implementere målene. Og det er jo det, det hele handler om. Så brug det med positive briller - fokusér på det, der handler om dig og dine opgaver, tag, hvad du kan bruge, og lad resten være.

Intentionen har været at give inspiration til alle skolens parter i forbindelse med implementering af Fælles Mål. Det vil sige, at der er idéer at hente for alle - lærere, skolebestyrelse, skoleledelse, kommune - og ikke mindst inspiration til inddragelse af eleverne.

Det pointeres, at skolens virksomhed er mere end at formidle fag, og at Fælles Mål ikke er en facitliste (selvom de formentlig også bliver brugt sådan).

Der redegøres for et utal af måltyper - for eksempel undervisningsmål, læringsmål, klassemål, gruppemål, sociale mål, etiske mål, faglige mål, færdighedsmål, kundskabsmål, interessemål og mål vedrørende arbejdsformer, tværgående emner og problemstillinger, indhold og metoder. Inden for alle måltyper er der eksempler at hente.

På det kommunale niveau vil jeg fremhæve henvisningerne til kommuner, der har gjort sig særlige erfaringer eller har haft særlige skolepolitiske tiltag til fremme af implementeringen af Fælles Mål. Det er altid godt med best practice - selvom man ikke kan kopiere direkte fra andre.

Powered by Labrador CMS