På læreruddannelsen lærte Ida-Marie Röben at lægge en plan for nærmest hvert minut af en lektion, men i den virkelige verden gik det op for hende, at man ikke kan planlægge så nøje og få succes.

”Jeg er godt rustet”

Ida-Marie Röben blev så glad for nærheden til praksis, at hun tog en del af læreruddannelsen digitalt, så hun fik tid til at kunne gå all in på universitets-skolen. Det gavner hende i dag i jobbet på Rødding Skole.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I modsætning til sin veninde fra lærerstudiet på UC Syd følte Ida-Marie Röben sig rolig og sikker, da hun sidste år skulle begynde i sit første job som lærer.

"Min veninde var meget nervøs, men hun havde heller ikke valgt universitetsskolen. Det gjorde jeg, så jeg havde set og prøvet, hvad der kan lade sig gøre i undervisningen. Derfor var jeg rustet til at begynde på noget nyt", fortæller Ida-Marie Röben.

Hun underviser i tysk på Rødding Skole ved Vejen, og det var i det fag, at hun som studerende blev tilknyttet Lyreskovskolen ved Padborg.

"I tre sønderjyske kommuner begynder skolerne med tysk tidligere end i 5. klasse, og jeg manglede viden om, hvordan man underviser de små. Jeg blev derfor sat sammen med en tysklærer, som underviste tre 3.-klasser. Jeg valgte at være med i alle tre klasser i halvandet år. Det var en af grundene til, at jeg tog en del af læreruddannelsen digitalt", siger Ida-Marie Röben, som på den måde skabte sig tid til at tage universitetsskolen et skridt videre.

Lærere skal uddanne nye lærere

I begyndelsen observerede hun undervisningen, og senere hjalp hun til som støtteperson.

"En gang imellem stod jeg også for en lektion, så da jeg skulle i min sidste praktik på skolen, vidste jeg, hvad eleverne kunne i tysk, og jeg kendte rutinerne og læringsmiljøet i klassen. Jeg følte mig tryg i at stille mig op foran eleverne, selv om jeg var der alene", siger Ida-Marie Röben.

Hun fik stort udbytte af at se tysklæreren undervise.

"Hun er god til at variere med lege, opgaver og sange. Uden det indblik havde jeg undervist på en anden måde i dag", siger Ida-Marie Röben.

På læreruddannelsen lærte hun at lægge en plan for nærmest hvert minut af en lektion, men i den virkelige verden gik det op for hende, at man ikke kan planlægge så nøje og få succes.

"Man skal selvfølgelig vide, hvad man har tænkt sig, men man er også nødt til at lytte til elevstemmerne. Den erfaring har stor indflydelse på, hvordan jeg ser lærerjobbet", siger Ida-Marie Röben i dag.

En win-win-læreruddannelse

Til gengæld kunne hun tage sine erfaringer fra tyskundervisningen på Lyreskovskolen med ind i undervisningen på UC Syd.

"Når underviseren spurgte, hvad vi kunne gøre i forskellige situationer, var det med udgangspunkt i den perfekte klasse med 20 opmærksomme elever, hvor jeg kunne bringe mine oplevelser fra Lyreskovskolen ind i diskussionen. På samme måde brugte jeg elever, jeg kendte, som eksempler, da jeg skulle skrive opgave og var til eksamen i specialpædagogik. Det gav mig helt andre muligheder for at forklare mig", siger Ida-Marie Röben.

von Oettingen: Vi har været first movers