På Sluseholmen i København er en ny skole på vej.

Elevboom: Nu stiger antallet af folkeskoler

Der bliver stadig nedlagt og slået folkeskoler sammen, men samlet set opvejes det af, at afdelinger igen bliver selvstændige.

Publiceret

SKOLEÆNDRINGER 2019

Her forsvinder skoler:

Herning og Norddjurs Kommuner nedlægger hver en skole. Derudoverslår Herning to skoler sammen til én, mens Norddjurs fusionererotte skoler til tre matrikelskoler. På samme vis slår Roskilde fireskoler sammen parvis.

Her åbner skoler:

Halsnæs Kommune deler en matrikelskole op i to. Det samme gørOdsherred og Haderslev med hver to skoler, mens to skoler påLolland bliver til otte. København åbner en ny folkeskole.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Folkeskolen står over for et boom i elevtallet

Efter den helt store udrensning i 2011 og 2012 er nedgangen i antallet af folkeskoler fladet ud, og indimellem får kurven en lille krusning opad. Antallet steg således med én i sommeren 2014, holdt sig status quo året efter for derefter at få endnu et lille nøk opad med tre skoler efter sommerferien 2016.

Siden er antallet af skoler faldet med 15, men nu vender kurven igen, hvilket ikke mindst skyldes, at Lolland Kommune fra dette skoleår har delt to sammenbragte storskoler op i otte selvstændige enheder. Planen lød ellers på syv skoler, men i juni besluttede byrådet, at også de to skoler i Nakskov skulle være selvstændige, så kommunen nu kun har én matrikelskole tilbage, nemlig i Maribo.

Ifølge Undervisningsministeriets officielle tal opgjort per 1. oktober 2018 har Danmark 1.082 folkeskoler. Tallet omfatter både skoler på én adresse og skoler fordelt på flere matrikler, idet opgørelsen dækker over skoler opgjort som juridiske enheder med én samlet ledelse og eget skoledistrikt. Efter sommerferien er to skoler nedlagt og 14 skoler slået sammen til seks skoler, viser Folkeskolens årlige undersøgelse af ændringer af skolelandskabet. Det giver et minus på i alt ti skoler.

Det opvejes af, at kommunerne Halsnæs, Odsherred, Haderslev og altså Lolland har delt tidligere sammenlagte skoler op i selvstændige enheder. Det giver et plus på 11 skoler.

De skaber en ny skole

Hertil kommer, at Københavns Kommune åbner en ny skole til 840 elever på Sluseholmen i Sydhavnen. Skolen skal vokse op nedefra og har i dette skoleår kun elever i børnehaveklasse. Formelt set kan en skole med under tre årgange og under 100 elever ikke være selvstændig. Derfor knyttes skolen i de første år administrativt til Tove Ditlevsens Skole. Men da den om få år bliver herre i eget hus, tillader vi os at tælle den med på plussiden.

Dermed er Danmark blevet to skoler rigere.

Kilde: Undervisningsministeriet. Tallene er opgjort per 1. oktober det pågældende år og omfatter både skoler med én adresse og skoler fordelt på flere matrikler. Uanset antallet af afdelinger er de sidste kun talt med én gang. August 2019 åbner Sluseholmen Skole.