Elever lærer ingeniører at lege med Lego-robotter

Hydac, en fynsk virksomhed, der producerer hydrauliske løsninger til industri i det meste af verden, samarbejder tæt med den lokale folkeskole og havde for nylig inviteret et hold elever til at inspirere virksomhedens udviklingsingeniører. Elever og lærere mødtes for at lege med Lego.

Publiceret

Skolens advisory board

Langeskov Skole tog kontakt til fem virksomheder i lokalområdetog bad ledelsen om at indgå i skolens advisory board. Her og nudrejer det sig foruden Hydac om Stok Emballage, Exhausto, Kruuse,Lotus og Ib Andréasen. Virksomhederne deltager med personalechefen,ejeren, økonomidirektøren eller en administrerende direktør, og deter tydeligt, at de gennem deres repræsentation i advisory boardtillægger samarbejdet stor betydning.

Skolen og it

Langeskov Skole er en folkeskole i Kerteminde Kommune med cirka600 elever. Skolen har de seneste tre år arbejdet meget med atstyrke skolens profil i alle afdelinger. Ud over den internationaledimension, kost og motion samt science profilerer skolen sig på it.Alle klasselokaler er udstyret med smartboard, og alle klasser fra6. til 9. på den tresporede skole er it-klasser. Her og nu arbejderskolen på at udbrede den systematiske brug af it til de yngreklassetrin.

Christoffer Pugholm Rasmussen fra 8. klasse er ved at sende robotten ud på en ny mission. Eleverne og ingeniørerne kæmpede intenst for at klare de udfordringer, de blev stillet over for. Ingeniørerne er Joy Hansen og Rasmus Blom.
Christoffer Pugholm Rasmussen fra 8. klasse er ved at sende robotten ud på en ny mission. Eleverne og ingeniørerne kæmpede intenst for at klare de udfordringer, de blev stillet over for. Ingeniørerne er Joy Hansen og Rasmus Blom.
Virksomheden Hydacs ingeniører bliver inspireret af elevernes måde at udvikle kreative løsninger på vanskelige opgaver. Samtidig er det god træning i samarbejde med folk med andre kvalifikationer.
Virksomheden Hydacs ingeniører bliver inspireret af elevernes måde at udvikle kreative løsninger på vanskelige opgaver. Samtidig er det god træning i samarbejde med folk med andre kvalifikationer.
Lærer Kasper Fallesen ser store lighedspunkter mellem skolens og virksomhedens måde at arbejde på. »Det handler mere om processen end om produktet«, siger han.
Lærer Kasper Fallesen ser store lighedspunkter mellem skolens og virksomhedens måde at arbejde på. »Det handler mere om processen end om produktet«, siger han.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

»Det er mega-sejt at opleve folkeskolen på den måde«, siger Rasmus Blom, ingeniør i udviklingsafdelingen på den fynske Langeskov-virksomhed Hydac.

Den positive bemærkning falder efter en dag på Hydac, hvor ti elever og 12 ingeniører har arbejdet i fællesskab med at løse en række spidsfindige opgaver. Populært sagt har de 22 leget med Lego inden for rammerne af det, som skolen og virksomheden kalder »legeaftalen«.

»Enig«, supplerer udviklingschef Henrik Lykke Sørensen, ligeledes ingeniør, og henvendt til ti elever fra Langeskov Skole fortæller han, at han er dybt imponeret over, hvad de kan.

»Næste gang vi ses, er det måske os, der inviterer jer for at hjælpe os med nogle tekniske problemer«, siger han.

Direktøren blev imponeret

Direktør for Hydac, Jens Haugaard, sidder i Langeskov Skoles advisory board, og fra den plads har han iagttaget, hvor målrettet skolen satser på it, og hvordan det sidst på året 2012 var en stærkt medvirkende årsag til, at et hold elever fra skolen vandt adgang til en nordisk finale af en Lego-konkurrence, der blandt meget andet gik ud på at styre robotter. Jens Haugaard blev ganske enkelt imponeret.

Han er i forvejen en erklæret beundrer af folkeskolens evne til at få eleverne til at tænke selv, og han kunne med det samme se mulighederne ved et tættere samarbejde med skolen. På den baggrund opstod idéen om legeaftalen.

Legeaftalen tog for en stor del afsæt i opgaver, der kunne ligne dem, eleverne blev stillet over for i Lego-konkurrencen. En robot skulle programmeres til at løse forskellige opgaver. Eleverne kendte programmet og var gode til at programmere. Ingeniørerne forventes så at bidrage med en struktureret og systematisk tænkning i forhold til løsningsmodeller.

Styring af robotter

En opgave kan isoleret set virke simpel. Robotten skal for eksempel programmeres til at gå hen til en Lego-figur og standse så tæt som muligt på figuren. Eller robotten skal aktivere en vindmølle eller rejse en skorsten, der er væltet.

Elever og lærere lægger hovederne i blød og forsøger at finde gode løsninger på opgaverne. Hold for hold forsøger man sig og opdager måske ved første, andet eller tredje forsøg, at man tog fejl med den første løsningsmodel.

»Jeg havde nok ventet, at ingeniørerne i højere grad ville sætte struktur på opgaveløsninger«, siger lærer Kasper Fallesen.

»Elevernes tilgang er at prøve sig frem. Ingeniørerne troede, jeg ville gå efter en bestemt løsningsmodel, som de så ville tænke igennem fra start til slut. Sådan er det ikke gået. Alle foretrækker at lære af deres fejl, hvilket jo er positivt«.

Samarbejdet i de fire grupper er præget af respekt på tværs af alder og baggrund. Ingeniørerne er tydeligt engagerede i sagen og lige så grebet af konkurrencefeber som eleverne.

Skal styrke innovationen

»Vi ser det som en del af vores indsats for at styrke innovation i virksomheden«, siger Kirsten Frandsen, ph.d. fra Syddansk Universitet og her og nu tilknyttet Hydac.

»Børnene har vist, at de evner at udvikle kreative løsninger på ret vanskelige opgaver. Derfor mener vi, at de vil være i stand til at inspirere vores ingeniører, der til daglig arbejder med at løse vanskelige tekniske opgaver, og som meget gerne må være gode til at tænke utraditionelt og til at samarbejde med folk med andre kvalifikationer end deres egne«.

»For os er det et kærkomment supplement til undervisningen«, siger lærer Kasper Fallesen fra Langeskov Skole.

»Vi lægger vægt på åbenhed i forhold til lokalsamfundet, og vi vil gerne, at eleverne får en større viden om virksomhederne i området og om arbejdslivet som sådan.

Samtidig falder indholdet af legeaftalen fornemt i tråd med undervisningen. Det er jo ikke paratviden eller den eneste rigtige løsning, vi har fokus på. Der er mange måder at løse opgaverne på, og det er tilladt at bøje reglerne. Derfor handler det nok så meget om processen og samarbejdet, der fører frem til en god løsning. På den måde er der fuldstændig sammenfald mellem den måde, vi og virksomheden arbejder på, og derfor er det nærliggende, at vi samarbejder«.

Kærkomment afbræk

Hos Hydac prioriteres samarbejdet med skolen højt.

»Det er bestemt ikke noget offer for os at trække 12 ingeniører ud af det daglige arbejde«, siger udviklingschef Henrik Lykke Sørensen.

»Vi ser et arrangement som dette som et kærkomment afbræk i dagligdagen, en ny måde at få inspiration på, og så styrker det vores teamwork. Ingeniørerne hos os indgår i forvejen i team med andre faggrupper - sælgere og administrative medarbejdere for eksempel«.

Powered by Labrador CMS