Vikar følte sig presset ud

Lærerne i Horsens nægter at acceptere, at ikke-uddannede vikarer får fast skema

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

En 42-årig vikar uden læreruddannelse følte sig presset til at sige sit job op efter to uger som underviser på Stensballeskolen i Horsens. Skolens lærere lagde ikke skjul på, at de var utilfredse med, at hun havde fået et fast skema. Lærerne ville hellere selv læse timerne som overtimer.

- De holdt et møde om mig, uden at skolens ledelse var til stede, hvor de skrev en protest til kommunen. Det var meget ubehageligt at skulle undervise under de betingelser, siger Inge Jensen, der søgte job som vikar i Horsens Kommune på baggrund af sine sprogstudier på universiteter i udlandet. Men efter oplevelsen på Stensballeskolen vil hun ikke ud som vikar igen.

Tillidsrepræsentant Jan Rye mener ikke, at lærerne pressede Inge Jensen til at sige op.

- Det billede kan jeg slet ikke genkende. Men som tillidsrepræsentant følte jeg, at det var min pligt at informere hende om vores holdning om, at faste skemaer skal læses af uddannede lærere, så det fortalte jeg hende, den første dag hun mødte på skolen, siger Jan Rye.

Samme aften holdt lærerne på Stensballeskolen et møde om den ikke-læreruddannede vikar. Her skrev de under på en protest mod Inge Jensens ansættelse og sendte den til kommunen.

- Vi har ikke noget imod Inge Jensen som person, men uddannede lærere skal i første række, især til faste skemaer. Hvis kommunen ikke kan få fat i nogle, må skolens lærere læse vikartimerne på overtid, siger Jan Rye.

Sådan har den hidtidige praksis også været i Horsens. Indtil sommerferien sidste år blev overtimer og tillægget på 50 procent udbetalt til lærerne. Men kommunen besluttede, at den løsning var for dyr, så nu lyder kravet på nul overarbejde.

- Kommunens argument var, at det var let at skaffe lærere, også til vikarstillinger midt i skoleåret. Men allerede i november viste det sig ikke at holde stik, siger Anne Grethe Fyrstenberg, formand for Horsens Lærerkreds.

Det gik også op for skoleforvaltningen, så i slutningen af november annoncerede forvaltningen efter uddannede lærere til faste vikariater. I samme annonce blev folk uden læreruddannelse opfordret til at melde sig til løse vikariater. Inge Jensen var en af de cirka 40, der gerne ville tilkaldes som vikar, men som alligevel endte med at få et fast skema på Stensballeskolen.

Selv om det kan være svært at skaffe læreruddannede vikarer, vil Horsens Lærerkreds ikke acceptere, at kommunen uden videre søger efter uuddannede.

- Vi har været gennem en lang debat om kvalitet i undervisningen, så når kommunen ansætter ikke-læreruddannede vikarer, sender den et meget dårligt signal til forældrene, siger Anne Grethe Fyrstenberg, der nu forhandler med kommunen om at finde en løsning på problemet.

Første trin - det akutte problem - kan dels løses ved, at skolerne flytter om på nogle skemaer, så de faste lærere kan overtage en del af vikartimerne, dels ved at kommunen afsætter en pulje til overtimer.

Det forslag har kommunen ikke taget stilling til endnu, men formanden for børn- og ungeudvalget, Poul Jensen (Venstre) tvivler på, at han kan finde penge til overtimer på sit budget.

- Det er svært at finde penge til overtid, hvis vi kan løse problemet på en anden måde. Jeg kan godt leve med, at vi bruger folk med andre uddannelser til løse vikariater, indtil vi igen kan få seminarieuddannede lærere, siger Poul Jensen.

Andet trin består af en kulegravning inden næste skoleår. Her skal kommunen og lærerkredsen finde ud af, hvordan det kan blive attraktivt for ældre lærere at tage et par år ekstra, inden de går på pension. En anden mulighed er at spørge lærere på deltid, om de vil tage flere timer i en periode.

- Vi arbejder også på at lave en velkomstpakke sammen med kommunen, så nyuddannede lærere ved, at der bliver taget godt imod dem, hvis de søger job i Horsens. Måske skal de også have ekstra Ø-timer det første år, så de får tid til at falde til, siger Anne Grethe Fyrstenberg, der er parat til at acceptere ikke-læreruddannede vikarer, hvis disse tre trin ikke kan skaffe lærerkræfter nok.

Med udsigt til lærermangel om fåår er der lagt op til, at ikke-uddannede vil optræde i folkeskolen i stadigt stigende omfang. Derfor har fagligt udvalg i Danmarks Lærerforening netop besluttet at opfordre lærerkredsene til at indgå aftaler med kommunerne om, at vikartimer skal læses som overtimer af de faste lærere.

- Der er selvfølgelig en grænse for, hvor mange overtimer lærerne kan tage. Når den grænse er nået, må kommunerne ansætte andre i tidsbegrænsede stillinger, indtil det igen er muligt at få uddannede lærere. Men kredsene bør aftale med kommunerne, hvilke kriterier de ikke-læreruddannede skal opfylde, siger Stig Andersen, formand for DLF's faglige udvalg.

Henrik Stanek er freelancejournalist.

Powered by Labrador CMS