Vrede mod pensionister

HK'ere på nyt lønsystem

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Danmarks Skolelederforening hæfter sig ved tre ting, når de anbefaler lederne at stemme ja til overenskomsten:

Den generelle lønstigning på 2,95 procent plus reguleringsordning i løbet af de to år.

Et helt nyt lønsystem for lederne, som medfører en højere grundløn og 470 flere viceskoleinspektørstillinger.

Og endelig, at ændringerne i lærernes arbejdstidsaftale ikke medfører nye administrative byrder.

- Det er bestyrelsens opfattelse, at forliget tilgodeser en stor del af Danmarks Skolelederforenings krav, og vi opfordrer derfor medlemmer til at sikre gennemførelsen ved at stemme ja ved den kommende urafstemning, siger formand Hans Martin Jepsen.

Socialpædagogerne har lavet en aftale om, at samtlige 19.000 ansatte skal over på de nye lønformer med grundløn, kvalifikationsløn og funktionsløn, som var arbejdsgivernes største krav ved overenskomstforhandlingerne. Tirsdag i sidste uge sagde ledelsen blandt socialpædagogerne ja til et resultat, som betyder, at nyansatte stiger med omkring 600 kroner i grundløn. Til gengæld slutter socialpædagogernes grundløn lidt lavere end i dag. Resten skal hentes hjem på funktionstillæg og kvalifikationstillæg. I udgangspunktet stiger alle ansatte et løntrin.

Pædagogerne i BUPL, Forbundet for Pædagoger og Klubfolk, nøjes - ligesom Danmarks Lærerforening - med at sende lederne på nye lønformer. Hos BUPL drejer det sig om 13.000 ledere, som stiger mellem 500 og 1.200 kroner om måneden i grundløn. De menige pædagoger bliver i det gamle system.

BUPL har udtaget de områder, som i givet fald skal i konflikt. Det er Skive, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Esbjerg, Odense og Århus. På den måde rammer man kommuner, som er repræsenteret af fire medlemmer af Kommunernes Landsforenings lønudvalg, som forhandler om overenskomsterne.

Sygeplejerskerne i amter og kommuner går fra 1. april 1998 over på et nyt lønsystem. Det nye består blandt andet i, at lønstigen bliver meget kortere. Begyndelseslønnen stiger fra 15.900 kroner til 16.700 kroner, men til gengæld slutter sygeplejerskerne på en løn, som ligger lidt lavere end det, de ender på i dag, cirka 18.400 kroner. Oven i grundlønnen skal sygeplejerskerne så lægge kvalifikationstillæg og funktionstillæg.

I første omgang sættes alle ansatte til deres nuværende løn plus et trin, når de går over til det nye system næste år. Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse godkendte aftalen med 16 stemmer for og tre imod, og en ekstraordinær kongres sagde ja med 96 stemmer for og 59 imod. I denne uge skal den til urafstemning blandt medlemmerne.

De godt 60.000 HK'ere (Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark) i kommunerne siger farvel til de faste, årlige lønstigninger. Til gengæld stiger begyndelseslønnen med omkring 1.200 kroner om måneden. Slutlønnen var tidligere på omkring 17.000 kroner, nu bliver der intet fast loft. Resten af lønnen skal HK'erne hente ved blandt andet tillæg for jobrotation, uddannelse og praktikantvejledning. Der er desuden garanteret en vis, automatisk lønstigning til alle. Overenskomsten skal nu ud til urafstemning blandt medlemmerne.

Powered by Labrador CMS