Debat

Ikke nej til lønforhøjelser

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Den kommende urafstemning vil afgøre, om foreningens medlemmer godkender aftaleresultatet, eller vi skal søge at opnå et bedre resultat ved at sende de overenskomstansatte i konflikt.

I diskussionerne indtil nu kan det virke som om, urafstemningen handler om alt muligt andet, for eksempel:

- decentraliseringen i samfundet

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

- ressourcerne til folkeskolen

- folkeskoleloven

- tjenestemandspensionens størrelse

- vurdering af foreningens ledelse og så videre.

Det er selvfølgelig også vigtige spørgsmål, men det vil være en total afsporing af debatten, der i værste fald kan føre os ud i en uforståelig og meningsløs konflikt.

Afstemningen handler om resultatet af aftaleforhandlingerne. Hverken mere eller mindre. Altså siger vi ja eller nej til blandt andet:

- højere slutløn/omklassificering til lærerne

- højere begyndelsesløn/omklassificering til lærerne

- højere løn til børnehaveklasseledere og lærere på de første løntrin

- lønforhøjelser til skolelederne

- forbedret prøveaftale

- forhøjet tillæg for skoleakkorder med mere.

Stemmes der ja, er resultatet godkendt. Stemmes der nej, foregår forhandlingerne i forligsinstitutionen. Det første, hovedstyrelsen i givet fald skal afklare, er, om der så forhandles inden for eller uden for det fælleskommunale KTO-forlig (Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte). Siger hovedstyrelsen, at der forhandles udenfor, vil det være umuligt at opnå en aftale med arbejdsgiverne. Det fører efter al sandsynlighed i sig selv til en konflikt. Siger hovedstyrelsen ja til KTO-forliget, kan der kun forhandles om foreningens specielle krav. Det vil give et problem, da langt de fleste af kravene er opfyldt.

Og det er ikke nogen selvfølge, at det opnåede resultat om de specielle krav vil stå uantastet ved forhandlinger i forligsinstitutionen. Efter sidste overenskomst blev lønforhøjelserne til lærer på slutløn eksempelvis - efter krav fra arbejdsgiverne - reduceret under forhandlingerne med forligsmandens medvirken. Denne gang er der opnået løntillæg til børnehaveklasseledere på de første løntrin. De vil være svære at fastholde, da foreningens kongres slet ikke har stillet lønkrav for børnehaveklasselederne (da denne gruppe blev specielt tilgodeset ved sidste overenskomt). Og hvis foreningen vil forsøge at tilgodese det uopfyldte krav om ikke-disponeret tid til alle lærere, kan det kun ske ved en finansiering, der reducerer de aftalte lønforhøjelser.

Der er ingen fornuft i at sætte de opnåede forbedringer på spil. Og kravene er opfyldt i et omfang, så der ikke er noget perspektiv hverken i at inddrage forligsmanden eller i en konflikt. Vi siger selvfølgelig ja - ikke mindst til de opnåede lønforbedringer.

Kjeld Mortensen

formand

Brønderslev Lærerkreds

Powered by Labrador CMS