»Lærerne er blevet svigtet«

De er blevet efterladt alene med inklusionsopgaven, siger børne- og undervisningsminister Christine 
Antorini (S). Ministeren lover, at kompetenceløftet vil kunne mærkes allerede om to år.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

? Er det tilfredsstillende, at kun knap hver fjerde lærer, der inkluderer, er uddannet til det?

! »Nej, men det illustrerer måske i virkeligheden det problem, som er opstået, uden at nogen har diskuteret det politisk. Hen over årene er flere og flere elever udskilt til specialundervisning. Det har betydet, at der er blevet færre og færre penge til den almindelige undervisning, fordi så mange penge er blevet rykket til specialundervisning. Samtidig med at lærerne ikke føler, de er klædt på til at løfte eleverne inden for den almindelige undervisning. Det er en ond cirkel«.

? Hvordan kan lærerne være sikre på, at de reelt får et kompetenceløft?

! »Noget af det, som den her lovgivning medfører, er, at Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) skal bruges på en anderledes måde. De skal ud og rådgive på skolerne i stedet for at sidde med sagsbehandling og udredninger. De skal ud på skolerne og rådgive direkte. For eksempel Herning, der med rette bliver fremhævet, bruger sine PPR-folk. De kommer ud og underviser deres resursepersoner, AKT-vejledere (adfærd, kontakt, trivsel) og specialpædagogiske vejledere. Så man får den viden, der er i PPR, direkte ud i klasselokalerne, i stedet for at de sidder på kommunen og sagsbehandler. Og det handler også om flere hænder. Hvis du skal løfte børn med særlige støttebehov, så er det rigtigt svært, hvis der kun er én lærer til at gøre det«.

? Hvordan kan du lægge pres på og få kommunerne forpligtet til at gøre det?

! »Vi kan lægge pres via økonomiaftalen. Derfor sidder et embedsmandsudvalg nu med folk fra Finansministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet og KL og kigger på, hvordan vi kan udarbejde de målpunkter for inklusion, så vi følger dem. Vi vil det her for at styrke folkeskolen, og hvis vi ikke gør det ordentligt, så gør vi folkeskolen og børnene en kæmpe bjørnetjeneste. Så kan lærerne ikke løfte opgaven, og så får børnene ikke den støtte, de skal have«.

? 43 procent af lærerne i Folkeskolens undersøgelse om inklusion siger, at de »almindelige« elever får et fagligt lavere udbytte. Hvad siger du til det?

! »Det er der ikke noget at sige til, for de har ikke specialviden på skolerne, de kan trække på. Der er ikke resursecenter særligt mange steder. Der er heller ikke kommet tolærerordning. Alt det, der skal understøtte, at lærerne kan løfte opgaven. Hele nøglen er, hvordan vi kan få kompetenceløftet hos lærerne og på skolerne, så de kan løfte den faglige opgave. Det her illustrerer problemet i en nøddeskal, for de kan ikke give det løft, de skal, til eleverne. Fordi resurserne ikke er der endnu. Derfor skal de resurser stilles til rådighed«.

? Inklusionen er allerede begyndt - men først nu kommer resurserne?

! »Det står og falder med, at kommunerne foretager en investering som i Herning med det samme (i Herning har man investeret massivt på blandt andet normalområdet for at løfte inklusionen, redaktionen). Hvis ikke kommunerne gør det, så vil det her bare fortsætte: Masser af god vilje, men hvordan i alverden skal lærerne klare det? Hvis jeg var dig, ville jeg komme tilbage allerede om to år. Lærerne skal opleve, at de får resurser og kompetenceløft ud på skolerne nu. Så spørg mig igen om to år«.

? 66 procent af lærerne siger, at deres arbejdsmiljø er blevet forringet som følge af inklusionen?

! »De er blevet efterladt. Lærerne er blevet svigtet i en årrække, fordi man ikke har italesat det her, og nu står de tilbage og skal løfte opgaven selv. Den første diskussion i partnerskabet har haft inklusion som hovedoverskrift. Meldingen hele vejen rundt var, at hvis ikke vi gør det her sammen, får vi en folkeskole, der bliver mere og mere presset, flere og flere forældre, der ikke synes, at deres børn får den støtte, de skal have. Det er en dårlig cirkel, som vi nu er enige om, at vi forsøger at ændre på«.

? Parallelt med inklusionen er tusindvis af lærere blevet fyret?

! »Økonomien er presset både i kommunerne og på landsplan. Vi er optaget af, at der kommer resurser, der understøtter kompetenceløftet, som lærerne efterspørger. Det er tolærerordningen et af de konkrete eksempler på. Bekymringen har været, at om de 13 milliarder, der bliver brugt på specialundervisning, vil man bare sige: De skal lappe huller i kommunekassen, i stedet for at de går til folkeskolen. Der er det en fælles forståelse hele vejen rundt, at de skal bruges til at løfte den almindelige undervisning«.

Powered by Labrador CMS