OK24

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen under Finansministeriet forhandler overenskomster på det statslige område.

Forligene for lærere på statsoverenskomst er nu også på plads

Mandag faldt blev parterne enige om de enkelte overenskomster for privatskolelærere, sosu-undervisere, Røde Kors-lærere, ansatte i ministeriet og andre DLF'ere på statslig overenskomst.

Publiceret Senest opdateret

Lærernes Centralorganisation og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen under Finansministeriet har mandag skrevet under på overenskomstforlig for de forskellige grupper i Danmarks Lærerforening, der arbejder på en statslig overenskomst. 

Det gælder blandt andet sosu-undervisere, undervisere på de Frie Fagskoler, lærere på private gymnasiers grundskoler, konsulenter ved professionshøjskoler/CFU'er, Røde Kors-lærere og konsulenter i Børne- og Undervisningsministeriet.

Forligene indeholder først og fremmest lønstigninger per 1. april 2025, som kommer oveni de generelle lønstigninger, som bliver gældende fra 1. april i år, når overenskomsterne ellers er vedtaget og trådt i kraft. 

På sosu-området falder en del af pengene som en forhøjelse af arbejdsgivers pensionsindbetaling, som hæves til 18,4 procent. Underviserne kan dog vælge at få pensionsbidrag over 15 procent helt eller delvist udbetalt som løn.

På fri- og privatskoleområdet forhøjes det tillæg, som alle lærere og børnehaveklasseledere fik ved OK18, så det bliver på 4.100 kr. årligt fra april næste år. 

Kostskoletillægget forhøjes samtidig, så det fra april næste år bliver cirka 21.000 kr. årligt, og basislønnen for børnehaveklasselederne hæves med godt 1000 kr. årligt. 

Dermed er alle læreroverenskomster i hus, men endnu ikke vedtaget.