OK24

Det er forligsmand Lise-Lotte Nilas i Forligsinstitutionen på Sankt Annæ Plads i København, der har fremsat et mæglingsforslag, som lærere og andre kommunalt ansatte nu skal stemme om.

Forligsmanden har sendt overenskomst til afstemning

Overenskomstforligene for kommunalt og regionalt ansatte lærere sendes til urafstemning sammen med de øvrige kommunalt og regionalt ansattes overenskomster. Resultatet offentliggøres 15. april.

Publiceret

Forligsmand Lise-Lotte Nilas har tirsdag fremsat et mæglingsforslag om en hel række overenskomster på det kommunale og regionale arbejdsmarked. 

Forligsmanden er denne gang ikke involveret på grund af en truende konflikt, men fordi det ved trepartsaftalen i december blev aftalt, at overenskomsterne for alle Fagbevægelsens Hovedorganisations (FH) medlemsorganisationer i regioner og kommuner skulle sendes samlet til afstemning. 

Afstemningen er sammenkædet, sådan at det samlede afstemningsresultat gælder for alle overenskomster, uanset om det er blevet et ja eller et nej inden for det enkelte område. 

Resultatet af afstemningen vil blive offentliggjort mandag den 15. april 2024 i løbet af eftermiddagen.

Forligsmanden har udarbejdet mæglingsforslaget i samarbejde med KL og Danske Regioner på arbejdsgiversiden og FH og Forhandlingsfællesskabet på lønmodtagersiden.

Mæglingsforslaget vil nu blive sendt til afstemning i de berørte organisationer. 

Formand for Danmarks Lærerforening og Lærernes Centralorganisation Gordon Ørskov Madsen har tidligere forklaret, at det bestemt ikke var lærernes ønske med en sammenkædet afstemning:

”Men arbejdsgiverne og regeringen havde det ønske, at sammenkædning skulle være gældende praksis ved offentlige overenskomstforhandlinger fremadrettet. Og det afviste vi på det kraftigste. Så det er et kompromis, at det sker ved OK24”, forklarede lærerformanden i december

Danmarks Lærerforening sender om kort tid mæglingsforslaget til urafstemning blandt foreningens medlemmer. 

Torsdag i denne uge udkommer fagbladet Folkeskolen med Lærerforeningens gennemgang af overenskomstens indhold.