Det kræver samarbejde og viden at bygge en pyramide af dåser, som kan begå sig i konkurrencen på Special Skills.

Vejledningen Special Skills rykker to skridt nærmere på at blive landsdækkende

Siden 2017 har Special Skills givet elever i specialundervisning indblik i deres muligheder for uddannelse efter folkeskolen med et arrangement i Ishøj. Sidste år kom Jylland med, og i år udvides til fire tilbud. Målet er 12 arrangementer i 2024.

Publiceret

Det kan være svært at kende sine muligheder efter folkeskolen, når man går i 7. til 10. klasse og har særlige behov. Vejledningsarrangementet Special Skills vil hjælpe elever i specialundervisning til at vælge ungdomsuddannelse på et oplyst grundlag, og målet er, at Special Skills bliver et fast tilbud i vejledningen fra grundskole til ungdomsuddannelse, så frafaldet falder i takt med den medindflydelse, den enkelte opnår.

Special Skills blev afholdt første gang i 2017 på bo og uddannelsestilbuddet Thorshøjgård i Ishøj. Sidste år blev der også afholdt et arrangement i Viborg. Det sker ikke i år. Til gengæld er Karise på Østsjælland, Thyholm nord for Struer og Randers kommet med.

Skærpet STU-lov en klar fordel

Udvidelsen falder sammen med, at politikere på Christiansborg i foråret indgik en aftale om en skærpe STU-loven, så de unge har ret til at vælge mellem flere relevante tilbud og til at komme med et alternativ til kommunens forslag.

”Det er en klar fordel for de unge og dermed for vores arrangementer. De unge har været meget låst af kommunegrænserne, men nu har de fået større ret til at vælge, og på Special Skills har de mulighed for at finde ud af, hvilken uddannelsesretning, de gerne vil have”, siger projektleder Anette Rubin fra Special Skills, som er en del af Landsforeningen Livsværk

På Special Skills møder eleverne og deres lærer og vejledere uddannelsestilbud med hver sin faglige profil. Derudover kan eleverne dyste i faglige færdigheder indenfor blandt andet gartneri, teknik, auto, køkken, snedker, detail og botræning. En event, som ligger tæt op ad Skills Denmarks stafet for almene elever.

Uddannelsessteder må ikke lokke med bolsjer

Her kan I komme til Special Skills

Torsdag 1. september

Karise Efterskole på Østsjælland

Onsdag 7. september

Thorshøjgård i Ishøj

Onsdag 14. september

Ungdomshøjskolen Søndbjerggård i Thyholm

Torsdag 15. september

Strømmen STU og Bokollegie i Randers

Læs mere her

I modsætning til traditionelle uddannelsesmesser for elever med særlige behov får eleverne ikke at vide, hvem der står bag de enkelte uddannelsestilbud på Special Skills.

”Vi har hørt, at kommuner er tæt på at forbyde deres skoler at deltage i uddannelsesmesser, fordi eleverne forelsker sig i tilbud, som fortæller varmt om sig selv, og som deler særligt gode bolsjer ud. Men tilbuddet ligger måske langt fra deres bopæl, så når kommunen siger nej, mens både elev og forældre gerne vil, fører det til klagesager”, fortæller Anette Rubin.

På Special Skills har uddannelsesstedet sit navn over sin stand, så de kan finde frem til, hvor de skal være. Ellers er de anonymiserede, og de må ikke dele reklamer ud.

”Vores fokus er at præsenterer eleverne for fagligheder. De kan for eksempel mærke, hvor tung en hammer er, og om de kan slå et søm i et bræt. Så det eneste, de får med hjem, er inspiration, så deres vejledere har noget at arbejde videre med. Det er det, lovgivningen taler ind i”, siger Anette Rubin.

En evaluering fra sidste år viser, at elevernes deltagelse har haft positiv indflydelse på deres motivation for uddannelse eller praktik efter udskolingen. Også blandt lærerne, som har deltaget i arrangementerne, vurderer over halvdelen, at elevernes udbytte af Special Skills har været positivt.

Økonomisk støtte gør det muligt at udvide

Foreningen bag Special Skills har længe haft en ambition om at blive landsdækkende. Det har pandemien sat en bremser på, men nu har foreningen fået en bevilling på 2,2 millioner kroner fra Egmont Fonden til at udbrede tilbuddet frem mod 2024.

Hvor der i år bliver afholdt Special Skills fire steder, er målet syv-otte arrangementer til næste år og 12 i 2024.

”Til næste år arbejder vi på at afholde et arrangement nord for København, i Sydsjælland eller på Lolland-Falster og i Midtjylland. Men det er klart, at kommer der nogle fra for eksempel Aalborg og siger, at de vil være vært, så er vi klar til at bakke op”, fortæller Anette Rubin.

Fonden finansierer alt fra materialer til de opgaver, eleverne kan dyste i, til tryk af plakater og brochurer og opbygning af et sekretariat. Når støtten fra Egmont Fonden udløber i 2024, er det meningen at Special Skills skal være selvfinansierende. Dels ved hjælp af kontingent fra de involverede uddannelsesudbydere, dels fra sponsorater.