Syv kommuner vil køre forsøg med aldersintegrerede 4.-9. klasser

Kommuner godkendt til forsøg med aldersintegrerede klasser

Syv kommuner – Haderslev, Ikast-Brande, Frederiksberg, Odense, Silkeborg, Greve og Fanø – har fået Undervisningsministeriets godkendelse til forsøg med aldersintegrerede klasser for elever fra 4. til 9. klasse. Forsøgene kører i tre år. Samtlige kommuner, der har søgt, har fået godkendelse.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Formålet med forsøgene er at få bedre viden om, hvordan skoler og kommuner kan understøtte målsætningen om, at alle elever skal trives og blive så dygtige som muligt uanset social baggrund", skriver Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

Ministeriet om forsøg: Skolerne må ikke niveaudele

"Med aldersintegrerede klasser får skolerne mulighed for at sammensætte elevgruppen på baggrund af elevernes modenhed, interesser og forskellige forudsætninger for læring. Det giver mulighed for, at det pædagogiske personale kan arbejde med forskelligartede undervisningsformer med henblik på at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan".

Ministeriet åbner for forsøg med niveaudelte klasser

Der er ikke i forbindelse med forsøget givet mulighed for, at skolerne kan fravige folkeskolelovens § 25a om holddannelse, og der gives ikke tilladelse til, at inddelingen i aldersintegrerede klasser kan ske på baggrund af en vurdering af elevernes faglige niveau, skriver ministeriet.

Antorini om aldersintegration: Nej, vi har ikke set på forskningen først

Forsøgene evalueres efter to år.

Syv kommuner vil oprette aldersintegrerede klasser