Forældrene har været knap så ivrige efter at anmelde friskoler som tidligere.

Forældre holder igen med at anmelde nye friskoler

Kommunalpolitikere kan ånde lettet op, hvis de vil nedlægge skoler og frygter, at der åbner friskoler i stedet. Der er ikke anmeldt nær så mange friskoler til åbning i 2017 som i de seneste to år, og kun tre bunder i frygt for en skolenedlæggelse.

Publiceret Senest opdateret

Anmeldte friskoler siden 2010

2016

23 anmeldte friskoler, heraf 12 gengangere fra 2015 og 11nye.

2015

45 anmeldte friskoler, heraf 22 gengangere fra 2014 og 23 nye.Otte er åbnet i år, hvoraf fire erstatter nedlagte folkeskoler.

2014

52 anmeldelser, heraf er 19 åbnet i 2015. 19 af de 52anmeldelser skyldtes en skolenedlæggelse, og af dem er 11 blevet enrealitet.

2013

29 anmeldelser, heraf åbnede 13 i 2014. Fem af de 29 anmeldelserskyldtes en skolenedlæggelse, og tre af dem blev en realitet.

2012

27 anmeldelser, hvoraf 16 åbnede i 2013. 7 af de 27 anmeldelseskyldtes en skolenedlæggelse, og seks af dem blev en realitet.

2011

39 anmeldelser, hvoraf 22 åbnede i 2012. Halvdelen af de 39anmeldelser skyldtes en skolenedlæggelse, og 15 af dem blev enrealitet.

2010

Rekordår med 65 anmeldelser, hvoraf 24 åbnede i 2011. 18 af demerstattede nedlagte folkeskoler.

DISSE FRISKOLER HAR ERSTATTET ENFOLKESKOLE I 2016

Vesthimmerland

Overlade Friskole for Overlade Skole.

Vesthimmerlands Naturfriskole for Strandby Skole.

Blære Friskole for Blære Skole.

Thisted

Thy Privatskole for Hillerslev Skole.

Krav til nye friskoler

For at kunne modtage statstilskud skal en friskole anmeldes tilUndervisningsministeriet senest 15. august året før skolensopstart. Samtidig skal skolen betale første rate af et depositum på20.000 kroner. Fristen for anden rate på 10.000 kroner er 1.februar.

Et skoleinitiativ kan genanvende depositum to gange og har altsåtre år til at få skolen etableret. Pengene betales tilbage, hvisdet lykkes. Ellers er de tabt.

Senest 1. februar skal skolen indsende et udkast til vedtægtertil godkendelse i ministeriet og senest 1. juni skal bestyrelsenoplyse blandt andet skolens adresse, bestyrelse og leder.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Der er ikke udsigt til det samme antal nye friskoler i 2017, som der har været de seneste to år, da der blev anmeldt henholdsvis 52 og 45 friskoler. I år har Undervisningsministeriet fået 27 anmeldelser, og det er sammen med 2012 det laveste antal siden rekordåret 2010.

12 af anmeldelserne er til og med gengangere fra sidste år. En regel fra 2014 betyder, at man kan genanvende det indbetalte depositum året efter, hvis man genanmelder friskolen, så reelt er der blot anmeldt 11 'friske' friskoler.

I Hjørring, som har været igennem et par store strukturændringer, senest i 2015, er den snak ikke længere aktuel. Alligevel har forældre i Bjergby valgt at gardere sig mod en nedlæggelse ved at anmelde privatskolen på ny. Billum Friskole i Varde Kommune og Bjergby Privat Skole i Hjørring Kommune er blandt dem, der benytter sig af muligheden for 'gratis' genanmeldelse. Begge steder er den lokale landsbyskole blevet lagt sammen med en større naboskole, og det har skabt frygt i lokalsamfundet for, at afdelingen ville blive nedlagt.

To skoler nedlagt i 2015 kan stadig blive erstattet af en friskole

I Varde skal politikerne i gang med de samme drøftelser, og Billum Skole, der er en afdeling af Blåvandshuk Skole i Oksbøl, kan komme i spil til en nedlæggelse. I givet fald vil det dog først blive i 2018.

Også Horne Friskole ved Faaborg og Vorup Friskole i Randers Kommune går igen på listen. Horne Skole blev i 2015 lagt sammen med Svanninge Skole til Brahesminde Skole. Forinden var der tale om, at afdelingen i Horne helt skulle nedlægges, men ifølge skoleleder Susanne Flittner-Nielsen er den snak forstummet.

Randers Kommune nedlagde Vorup Skole i 2015. Beslutningen blev truffet så sent, at forstaden følte sig taget på sengen. Derfor fik forældre først anmeldt en friskole til åbning i år. Det er dog ikke lykkedes dem at komme i gang, så de prøver igen.

Også Jerup i Frederikshavn Kommune har været uden skole, siden landsbyens mistede sin folkeskole i 2015. Nu har en arbejdsgruppe anmeldt en privatskole og håber at kunne rykke ind i de tomme skolebygninger til næste år.

Otte friskoler er åbnet i år

Reelt åbner mellem en fjerdedel og halvdelen af de anmeldte friskoler. I år er blot otte af de 45 skoler, der blev anmeldt sidste år, gået i gang med at undervise.

Fire af dem har erstattet en nedlagt folkeskole. Hele tre af dem ligger i Vesthimmerlands Kommune, som nedlagde tre landsbyskoler, mens den fjerde ligger i Thy.

45 friskoler kan åbne om et år

Karrebæksminde Privatskole ved Næstved er også ny. Skolen skriver på sin hjemmeside, at den blandt andet er blevet til, fordi den lokale folkeskole har været lukningstruet i flere omgange. De planer blev dog taget af bordet med en større strukturændring, som er trådt i kraft i år. Den betyder, at Karrebæk Skole nu er en afdeling af Lille Næstved Skole, der består af i alt seks afdelinger.

Fire friskoler har drejet nøglen om

Selv om der er åbnet otte nye friskoler i år, er det samlede antal frie grundskoler ikke steget tilsvarende. Det er nemlig ikke forbeholdt folkeskoler at blive nedlagt. Det sker også for friskoler, typisk på grund af for få elever.

I løbet af skoleåret 15/16 drejede fire af dem nøglen om. Ingen af dem bundede i tidligere skolenedlæggelser. Høve Friskole i Odsherred kunne skrive sin historie tilbage til 1874, Jerslev-Østervrå Friskole i Nordjylland åbnede i 1890, og Bonnet Friskole i Lemvig fulgte efter i 1903.

Kun Svendborg Steinerskole var ny. Den åbnede i 2014 og eksisterede kun i halvandet år.

Ifølge Undervisningsministeriet var der 553 friskoler og private grundskoler pr. 8. januar i år.

Du kan se, hvilke friskoler der er anmeldt til at åbne i 2017, og hvilke der er åbnet i år, via dette link: