Pernille Rosenkrantz-Theil og hele partnerskabet Sammen om folkeskolen præsenterer i morgen aftalen om et nyt nationalt bedømmelses- og evalueringssystem.
Pernille Rosenkrantz-Theil og hele partnerskabet Sammen om folkeskolen præsenterer i morgen aftalen om et nyt nationalt bedømmelses- og evalueringssystem.

Erstatningen for de nationale test præsenteres fredag

Efter forhandlinger siden sommerferien i partnerskabet Sammen om Skolen og folkeskoleforligskredsen er parterne fredag klar til at præsentere en aftale om, hvad der skal træde i stedet for de nationale test i folkeskolen.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Samtlige parter - alle forligskredspartierne, børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, Kommunernes Landsforening, Danske Skoleelever, Skole og Forældre og Børne- og Kulturchefforeningen står parat i morgen fredag kl. 11.15 til at fortælle pressen, hvad det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen kommer til at bestå af. 

Efter en evaluering af de nationale test aftalte forligskredsen i februar sidste år nogle rammer for forhandlingerne om et nyt evalueringssystem.

Ud fra det står det klart, at der også i fremtiden bliver et landsdækkende system, der bliver standardiseret og sammenligneligt på alle niveauer.

Skolelederforeningen, KL og Danmarks Lærerforening har i fællesskab udarbejdet et udspil til et nyt bedømmelsessystem, hvor man reducerer antallet af områder, der testes i, til læsefærdigheder og matematiske færdigheder, som de har bragt med til forhandlingerne med de politiske partier.

Partierne har ligeledes spillet ind med en række ønsker til et nyt bedømmelsessystem - bl.a. har undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil ønsket en form for karakter for elevens arbejdsindsats, og De Konservative har ønsket fokus på de højt begavede elever.

I diskussionerne har også indgået planerne om et opgør med elevplaner og uddannelsesparathedsvurderingen.

Powered by Labrador CMS