Indtil et nyt testsystem er klar, skal det nuværende fortsætte uændret, mener Mai Mercado. "Vi skal ikke have et datahul på flere år, hvor vi ingenting ved", siger hun.

Forhandlingerne om nyt testsystem begynder i næste uge

Efter en pause affødt af coronapandemien genoptager politikerne nu drøftelserne om en afløser for folkeskolens nationale test. De Konservative er klar til at lytte til alle forslag, men er på forhånd indstillet på, at alle folkeskoleelever også i fremtiden skal testes.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det er så småt halvandet år siden, at politikerne på Christiansborg besluttede, at de nuværende nationale test skal skiftes ud.

Så ramte coronapandemien, og det seneste halve år har der slet ikke været drøftet test og nyt bedømmelsessystem i forligskredsen.

Men nu sker der noget. Partierns ordførerne har fået datoer til en møderække, og de første drøftelser skal finde sted i næste uge.

Forinden har der været møder med interessenter som KL og Danmarks Lærerforening. Konservatives Mai Mercado mener, at optakten har været god og ser nu frem til at komme i gang med forhandlingerne.

"Vi har fået datoerne for møderækken i god tid fra ministeren, og de ligger endda på fornuftige tidspunkter. Det er ellers ikke noget, man er forvænt med", siger Mai Mercado til folkeskolen.dk

 

Rosenkrantz-Theil: Forløbet om nationale test skal være prototype på ændringer af reformen

Hun understreger, at partiet ikke har lagt sin position helt fast, men set fra De Konservatives synspunkt bliver der også i fremtiden et landsdækkende testsystem, som alle skoleelever skal igennem. Der er ikke så meget at rafle om, understreger Mai Mercado.

Det fremgår nemlig af aftalen fra februar sidste år, siger hun, mens De Radikales for nylig foreslog "et nyt evaluerings- og testregime med færre nedslag"

Venstre-undren: Er de Radikale ved at melde sig ud af folkeskoleforliget?

"Vi er imod stikprøver. Et vigtigt formål ved de nationale test er, at man kan sammenligne skolerne og kommunerne imellem. Hvis vi vil have værdifuld viden på tværs af kommuner og regioner, så vil man ikke kunne lave de sammenligninger, hvis man kun tester en udvalgt population", siger Mai Mercado.

K: Slut med at opgaverne bliver 'mærkeligere og mærkeligere'

Den konservative ordfører mener, man bør kigge på, om et nyt testsystem skal være lineært i stedet for adaptivt. Det vil sige, at alle elever får de samme spørgsmål i stedet som i dag at blive præsenteret for forskellige opgaver, alt efter om de svarer rigtigt eller forkert undervejs.

"Det adaptive testsystem gør, at lærerne ikke kan give feedback direkte til eleverne, for man ved ikke, hvilke spørgsmål den enkelte elev har haft", siger hun og tilføjer:

Enig anbefaling: Skift de adaptive test ud med nye, moderne test

"Det kan godt være, at det giver noget brugbar viden på skole- eller kommuneniveau. Man kan muligvis også identificere enkelte klasser, hvor læreren ikke har gjort sit arbejde godt nok, fordi eleverne falder igennem. Men for eleverne og for lærerne giver det ikke mening. Det vigtigste for mig er at bringe meningsfuldheden tilbage til eleverne og lærerne".

Mai Mercado mener, det er med til at gøre testsituationen til en ubehagelig oplevelse for eleverne, at "opgaverne bliver mærkeligere og mærkeligere, jo flere spørgsmål de svarer rigtigt på".

"Fordelen ved det adaptive testsystem er, at man får flere nuancer og mere viden, jo længere væk fra normalfordelingen eleven ligger. Men hvis ingen forstår, hvorfor de sidder og laver en opgave, giver testene ikke mening for eleverne. Og vi må holde fast i, at det først og fremmest er for deres skyld, at vi gennemfører dem", siger hun.

Mercado: Ministeren gambler med skolen ved at satse på nyt testsystem næste år

Nuværende test skal fortsætte til nye er klar

Hvor lang er tidshorisonten, før et nyt system kan være klar? Og hvad skal der ske med de nuværende test i mellemtiden?

"Vi skal fortsætte med dem, vi har nu, fordi vi stadig kan trække meningsfuld viden ud af dem. Vi skal ikke have et datahul på flere år, hvor vi ingenting ved", siger Mai Mercado.

"Men hvor lang tid, der går, fra vi træffer en beslutning, til man kan sætte noget i værk, det skal jeg ikke kunne sige".

Hun pointerer, at et lineært testsystem formodentligt vil være hurtigere at udvikle end et adaptivt:

"Men vi må se, hvad embedsværket vurderer er realistisk. Det nytter ikke noget, at man stiller folk en urealistisk tidshorisont i udsigt". 

Mai Mercado hæfter sig desuden ved, at det i optakten til forhandlingerne virker som et kardinalpunkt for flere, at det nye testsystem skal hedde noget andet end nationale test.

Opdraget er da også, at der skal forhandles om et nyt "bedømmelses- og evalueringssytem". Det er ikke så vigtigt for Konservative, understreger hun:

"Man kan godt give hunden et andet navn, men det er stadig en hund. Det er jo et testsystem".