Det var historisk forbrødring, da politikere og folkeskolens parter præsenterede det nye udspil til et testsystem. Nu er der forvirring.
Det var historisk forbrødring, da politikere og folkeskolens parter præsenterede det nye udspil til et testsystem. Nu er der forvirring.

Minister lægger op til offentlig indsigt i nationale test-resultater

I et nyt lovudkast lægger undervisningsministeren op til at fjerne fortroligheden om elevernes test i det nye bedømmelses- og evalueringssystem. Det overrumpler skolelederne og DLF, der pure afviser, at det kontroversielle element var en del af den oprindelige aftale.

Publiceret

Lineære test til efteråret

Med den brede aftale om Folkeskolens Nationale Færdighedstestblev både politikere og folkeskolens parter i oktober enige om,hvordan fremtidens testsystem skal se ud som afløser for dehidtidige nationale test, der bl.a. blev kritiseret for at værepædagogisk ubrugelige for lærerne.

Fremover skal der kun være obligatoriske test i dansk læsning ogmatematik, da disse færdigheder er afgørende for elevernes læring ialle fag. Desuden skal alle elever have lineære test, hvilket altsåbetyder, at de - i modsætning til i dag - alle får det sammeopgavesæt. Det færdigudviklede testsystem er først klar til at brugfra skoleåret 2026/27, men allerede fra efteråret er det meningen,at landets folkeskoleelever bliver præsenteret for enovergangsordning, indtil Folkeskolens Nationale Færdighedstest erklar.

Overgangsordningen består i, at der udarbejdes en lineærmodificering af eksisterende nationale test i dansk læsning ogmatematik, som altså skal bruges fra efteråret. Fra skoleåret2023/24 til og med 2025/25 vil opgavesæt til de obligatoriske testkunne bestå af opgaver fra de nuværende nationale test ognyudviklede opgaver.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Blot få måneder efter at politikere og folkeskolens parter i en nærmest historisk forbrødring glædestrålende præsenterede en aftale om et nyt bedømmelses- og evalueringssystem, hersker der nu stor forvirring om indholdet i aftalen.

Forvirringen udspringer af Undervisningsministeriets efterfølgende udkast til lovforslaget, der skal omsætte den brede aftale til ny virkelighed i folkeskolen - i stedet for de hidtidige nationale test. 

Nu viser det sig, at lovudkastet indeholder et kontroversielt element, som hverken Skolelederforeningen eller Danmarks Lærerforening kan nikke til eller i det hele taget genkende fra drøftelserne i samarbejdsforummet Sammen om Skolen.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) lægger nemlig op til, at det nye testsystem - der allerede påbegyndes med en overgangsordning til efteråret - også skal medføre en helt ny mulighed for offentlig indsigt i elevernes testresultater.

Slut med fortrolighed

Slut med fortrolighed

Det gør hun ved at foreslå at ophæve folkeskolelovens paragraf 55 b. Det vil indebære, at testresultater og testopgaver ikke længere vil være fortrolige, og at oplysningerne heller ikke længere vil være omfattet af bestemmelser om tavshedspligt.

"Det foreslåede vil således indebære, at testresultater i anonymiseret eller aggregeret form, herunder for klasser, hold, skoler, kommuner og regioner samt på landsplan kan gøres offentligt tilgængelige, og at der kan gives aktindsigt i oplysningerne efter offentlighedslovens almindelige regler herom", lyder det i lovudkastet.

Powered by Labrador CMS