"Madkundskab er et fantastisk fag, hvor man kan rigtig meget som lærer. Det er som en delikat fransk gryderet, hvor ingredienserne er alle elevernes kompetencer fra de øvrige fag", sagde en lærer som var inviteret med til at præsentere dette punkt var det nye manifest for madkundskab.

Madkulturen lancerer manifest for madkundskab

Et nyt manifest for madkundskab sætter ord på, hvad faget kan i skolen, og skal hjælpe lærerne med at gøre fagets potentiale mere synligt for alle.

Publiceret

MANIFEST FORMADKUNDSKAB

Faget madkundskab skal styrkes, fordi:

1. Madkundskab sætter eleverne i stand til at træffebegrundede valg

2. Madkundskab forener allegrundskolens fag

3. Madkundskabbygger bro mellem skole, hjem ogsamfund

4.Madkundskab bringer hoved, hænder og sanser ispil

5. Madkundskab skaber rum for forskellighed ogmangfoldighed

Læs alle begrundelser for punkterne via link under denneartikel

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Fem budskaber om madkundskabs kvaliteter. Det er hvad der er kommet ud af et længere arbejde, som den offentlige institution Madkulturen for et par år siden satte i gang. Først sparkede Madkulturen et madkundskabsnetværk i gang. (tilføjet red.17/52017). I løbet af flere netværksmøder har interesserede lærere, elever, forskere, undervisere på læreruddannelser og politikere mødtes for at se, om de kunne nå frem til et manifest for madkundskab.

I går blev manifestet i form af fem punkter præsenteret på et debatmøde om madkundskab hos Landbrug og Fødevarer på Axeltorv.

"Vi oplever nogle steder, at faget er et usynligt fag. Man skal bruge manifestet til at sætte yderligere fokus på, hvad faget kan. Til at gøre opmærksom på fagets potentiale", siger projektleder i Madkulturen Ingrid Branner og peger på, at manifestet kan give lærerne en stolthed og et sprog for, hvad faget kan.

Netværk vil skabe manifest for madkundskab

Madkundskabs enestående potentialer

Undervejs har der været flere punkter i spil. Og nogle punkter har også haft noget længere begrundelser, end tilfældet er i den endelige version. Det er folkene i Madkulturen, der i sidste ende har skåret manifestet til. 

"Vi har genskrevet det. Vi har set på, hvordan vi kan få kogt det ned. Det var nødvendigt i denne her proces. Det har været gennem mange menneskers tanker. Og så har vi givet den en ekstra gang i maskineriet. Der var nogle elementer i det, som var noget, som man ikke kun kunne sige handlede om madkundskabsfaget", siger Ingrid Branner, og fortæller, at det også var vigtigt, at punkterne var formuleret enkelt, så de også kan huskes.

"Min drøm er, at vi havde den her hængende i alle madkundskabslokaler i hele Danmark som både for læreren selv, men også for dem som kom ind og så på faget og så på mulighederne for at arbejde tværfagligt kan se, hvad faget kan", siger Ingrid Branner og opfordrer lærerne til at kontakte Madkulturen, så de kan få tilsendt en plakat med manifestet.

Samarbejde mellem pengestærke interessenter

Flere interessenter inklusive forskere, lærere med flere har samarbejdet om projektet, og debatmødet, hvor punkterne blev præsenteret, var arrangeret i samarbejde mellem Coops Go Cook, Landbrug og Fødevarer og Madkulturen.

"Hvis vi skal styrke madkundskabsfaget, så skal vi samarbejde. Go cook har har platforme og vi har platforme, som vi skal have det ud på", siger Ingrid Branner og fortæller, at interessenterne gerne vil videreudvikle manifestideen.

"Nu er det her for voksne, men kunne man også lave det for børn. For der er også en masse kraft og gejst blandt skoleeleverne for at få faget videre. Det er det, vi arbejder med nu. Men vi er stadig i planlægningsfasen".

Læs mere

Læs mere hos Madkulturen: 

Nyt manifest skal ændre status for madkundskab