Skolevæsenet i Lolland Kommune præsterer så dårligt, at det har fået Enhedslistens Anne Hegelund til at spørge undervisningsministeren, om alle elever i kommunen kan gå i specialundervisning.

Ministeren: I princippet kan alle elever i en kommune få specialundervisning

Kan man forestille sig, at alle elever i en kommune får specialundervisning? Ja, det kan man, svarer undervisningsministeren Enhedslistens Anne Hegelund, som har spurgt til sagen med afsæt i dårlige resultater fra skolevæsenet i Lolland Kommune.

Publiceret Senest opdateret

Er Lolland Kommune forpligtet til at tilbyde specialundervisning til hovedparten - eller samtlige af kommunens elever - hvis børnenes behov tilsiger det? Og kan kommunens økonomi indgå som et sagligt kriterie i vurderingen?

Det har undervisningsordfører Anne Hegelund fra Enhedslisten bedt undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) vurdere. Og han er ikke i tvivl:

”Ja, alle elever skal tilbydes specialundervisning, hvis de efter en pædagogisk-psykologisk vurdering har behov for det. Afgørelserne i forhold til de enkelte elever skal være fagligt og sagligt begrundede og kan ikke være begrundet i hensyn til kommunens økonomi, men økonomi kan indgå i valget mellem to tilbud, der begge vurderes at kunne opfylde elevens behov”, svarer Mattias Tesfaye.

PPR skal give en vurdering

Børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, skal tilbydes specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i specialklasser og specialskoler eller som støtte i den almindelige klasse i mindst ni ugentlige undervisningstimer, skitserer ministeren og tilføjer, at henvisning til specialundervisning altid skal ske efter pædagogisk-psykologisk rådgivning.

”Det skal ske i form af en pædagogisk-psykologisk vurdering af elevens undervisningsmæssige behov og udviklingsmuligheder, der skal ses i en kontekst, og herunder i skolens pædagogiske miljø. Ved vurderingen af om eleven skal tilbydes specialundervisning som støtte i den almindelige klasse, skal der lægges vægt på, om eleven kan have udbytte af undervisningen og kan deltage aktivt i det sociale fællesskab i den almindelige klasse”, lyder det fra Mattias Tesfaye.

Styrelse er gået ind i sagen

Vedvarende dårlige resultater fra skolevæsenet i Lolland Kommune har fået Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til at gå ind i sagen. Lige før sommerferien pålagde styrelsen kommunen at udarbejde en handlingsplan for kommunens skolevæsen. Kommunen skal aflevere planen senest 1. februar, hvorefter styrelsen vil vurdere om den kan godkendes. Det fremgår af ministerens svar på et andet spørgsmål fra Enhedslistens Anne Hegelund.