Indeklima

”Hvis der er problemer med undervisningsmiljøet, fx dårlig luftkvalitet, er det lovpligtigt, at skolens leder udarbejder en handlingsplan, der tager hånd om problemerne”, understreger Mattias Tesfaye, efter at Enhedslisten har spurgt ministeren om, hvad han vil gøre for at forbedre skolernes dårlige indeklima.

Tesfaye om indeklima:  Hvis der er problemer med luftkvaliteten, skal skolelederen gøre noget

Skolernes indeklima er skoleledernes og kommunernes ansvar, understreger Mattias Tesfaye i et svar til Enhedslistens undervisningsordfører.

Publiceret

Det er kommunerne, der ejer skolebygningerne, og derfor er det deres ansvar at bygningerne er egnet til undervisning.

Sådan skriver Mattias Tesfaye i et officielt svar til Enhedslistens børne- og undervisningsordfører Anne Hegelund, efter at hun i sidste uge stillede seks kritiske §20-spørgsmål om skolernes problemer med indeklima. Har ministeren planer om at gøre noget for at forbedre indeklimaet i de danske klasselokaler, og i så fald hvad har ministeren tænkt sig at gøre og hvornår?

I det fulde svar er der ikke noget, der peger i retning af, at Mattias Tesfaye mener, at regeringen skal spille en større rolle i at løse skolernes udfordringer med indeklimaet. Ministeren afviser det ikke direkte, men peger i stedet på, at udviklingen mod et bedre indeklima går den rigtige vej, selvom det er en tung og langsommelig opgave at løse.

”Derfor er det også mindst lige så vigtigt, at man på skolerne husker de gode vaner med udluftning og udendørs aktiviteter”, skriver ministeren og henviser til nogle af de vejledninger, som DCUM har udarbejdet de seneste år.

Tesfaye: Loven er på plads

I et svar på et af de andre seks spørgsmål understreger Mattias Tesfaye, at lovgivningen sådan set er ret tydelig omkring skoleledernes og kommunernes ansvar, og derfor er der ikke noget, som regeringen skal ændre på den front.

Da Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti for nylig stillede forslag om, at regeringen skal  pålægges at gøre mere for at sikre, at der udarbejdes handlingsplaner for indeklimaet på de enkelte skoler, var svaret fra Mattias Tesfaye det samme, som man også kan læse ud af hans nye svar, nemlig:

”Hvis der er problemer med undervisningsmiljøet, fx dårlig luftkvalitet, er det lovpligtigt, at skolens leder udarbejder en handlingsplan, der tager hånd om problemerne”.

Og

”Jeg har tillid til, at kommunerne og skolelederne tager ansvar for skolens indeklima i dialog med skolens medarbejdere og elever”.

Skoleledere: Handleplaner giver ikke ventilationsanlæg

"Jeg tror da, at skolelederne laver handleplaner", siger formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal til Folkeskolen. "Problemet er bare, at det eneste, vi har økonomi til, er at åbne vinduerne og lade børnene gå en tur i frikvarteret. Alt, der har med indeklima at gøre er så dyrt, at det er kommunens opgave". 

Men når og hvis skolelederen sammen med sin bestyrelse sender en handleplan til kommunen, hvor der står, at skolen skal have et nyt ventilationsanlæg, bliver problemet ikke løst, som situationen er nu, forklarer Claus Hjortdal. 

"Kommunalbestyrelsen siger pænt tak, men de har ingen penge. Sådan kan man som skoleleder sende planen ind år efter år, og efter fem-seks år kan man være heldig, at man kommer igennem", siger Claus Hjortdal.

Han fortæller, at han er blevet spurgt af journalister om skolernes indeklimaproblemer i 15 år. 

"Dengang sagde jeg, lad os kigge til Sverige. Dér er det et lovkrav at alle kommuneskoler skal have et ordentligt ventilationsanlæg. Dér har regeringen stillet midler til rådighed, og der bliver holdt øje med om indsatsen virker, og det gør det", siger han.

Hans forslag til Mattias Tesfaye og regeringen er at lempe lidt på budgetloven, så kommunernes kan få lov til at bruge nogle af de penge, de har liggende i kassen. Så ville der være en del skoler, der kunne få renoveret bygningerne.

"Hvis man laver et lovkrav og giver kommunerne frie hænder til at få installeret ventilationsanlæg og giver dem lov til at bruge pengene, så kommer det. Men så længe vi spiller sådan et spil, hvor vi siger, at der ikke er penge og vi bliver ved med at sende ansvaret rundt i systemet, så sker der ikke mere, end det, der sker i øjeblikket". 

Noget lignende har Anne Hegelund sagt: 

”Når han bare siger, at han har tillid til kommunerne uden at ville sende flere resurser eller på anden måde hjælpe dem med opgaven, så virker det mere som om, at han prøver at tørre ansvaret af på kommunerne”.

Anne Hegelund udtrykte desuden et håb om, at Tesfaye i sit svar ville komme med et bud på en løsning, og pegede på, at strategien med at stole på, at kommunerne af sig selv løser opgaven, er blevet afprøvet i årtier med det samme resultat – ”en udvikling, der går alt for langsomt”, som hun siger.

Kommunerne kunne have søgt pulje

Da Mattias Tesfaye i første omgang afviste at bakke op om de tre partiers forslag, nævnte han, at der i forbindelse med finanslovaftalen for 2021 blev afsat 295 millioner til energirenoveringer, som ifølge ministeren også kunne medføre et forbedret indeklima.

Dén udmelding fik ordførere fra alle tre partier op af stolen. Dels fordi en forsker overfor Folkeskolen afviser, at der er nogen særlig klar sammenhæng mellem energirenovering og indeklima. Og dels fordi, det kun er 40,2 millioner fra puljen, der er gået til  uddannelsesinstitutioner.

Mattias Tesfaye skriver i sit svar til Anne Hegelund, at puljen til energirenovering blot er ”et af flere eksempler på, hvilke tiltag, der er gennemført, som kan bidrage til at forbedre indeklimaet på skolerne”, og han oplyser, at det sådan set kun var 117,9 millioner af den næsten 300 milllioner kroners store pulje, der er uddelt.

”Jeg hæfter mig ved, at der var mange midler tilovers i puljen, som ikke blev søgt. Det stod kommunerne frit for at søge puljen”, skriver han i sit svar, og retter altså igen pilen mod kommunerne.

Mattias Tesfaye understreger dog i flere af sine svar, at han ikke ser med milde øjne på indeklimaudfordringerne i de danske skoler, og han er enig i, at udfordringerne med indeklima i skolerne ikke er løst.

”Jeg anerkender fuldt ud, at indeklima er meget vigtigt for både indlæring og trivsel i folkeskolen. Ingen børn og unge skal gå i skole i dårligt indeklima”, skriver han.