Indeklima

Det er tørt ålegræs som dette, der pakkes sammen til plader, der på én gang isolerer og lader frisk luft trænge ind i klasselokalet. Og hvis det tørre ålegræs på strandene samles sammen og bruges, bliver det ikke skyllet tilbage i havet og medvirker til iltsvind.

I stedet for ventilationsanlæg bruger skole tørret ålegræs til at sikre frisk luft i klasserne

Da skolen skulle have en ny tilbygning har forskere fra Teknologisk Institut sammen med byggefirmaer afprøvet ventilationspaneler med ålegræs.

Publiceret

Feldballe Friskole på Djursland har fået en ny bæredygtig tilbygning af træ designet af arkitektfirmaet Henning Larsen.

Bygningen er isoleret med halm, og til højre for vinduerne er de nye klasselokaler forsynet med en nyskabelse, som potentielt kan være en relativt billig, bæredygtig og diskret indeklimaløsning på eksisterende skoler landet over. 

Nemlig ventilationspaneler med filter lavet af ålegræs. Altså det tørre krøllede ålegræs, som samler sig på strandene rundt om i hele Danmark.

"Det her system kan erstatte ventilationsanlæg med store metalrør og nedsænkede lofter, som både er plads- og vedligeholdelseskrævende", fortæller seniorspecialist på Teknologisk Institut Bodil Engberg Pallesen. 

"Feldballe Friskole er meget glade for systemet, som de oplever som de lokaler, hvor der er bedst indeklima og frisk luft, i forhold til resten af skolen", fortæller hun.

Inde i klasselokalerne er der et panel med trælameller, og det er bag lamellerne, det nye ventilationssystem bor. 

Indefra styrer systemet luftkvaliteten automatisk ved at lukke eller åbne det såkaldte Notech-filter af tørret ålegræs. Filteret dæmper lyde og træk udefra, men lader luften slippe igennem, så CO2-niveauet i klassen kan holdes nede, uden man behøver at åbne vinduerne ud mod vej eller skolegård. 

Har klaret vinteren med lukkede vinduer 

Teknologisk Institut har med støtte fra Realdania afprøvet det nye ventilationssystem og konstaterer i en ny rapport, at ålegræsfilteret har vist sig driftsstabilt og effektivt til at holde COunder grænseværdien. 

Ålegræsventilationspanelet ses til højre for vinduet bag eleverne.

I vintermånederne har niveauet været under det anbefalede 95 procent af skoletiden, om sommeren 99 procent af tiden. 

Om vinteren har eleverne oplevet en smule træk tæt på væggen, når filteret er helt åbent. Men lokalet i Feldballe er stort nok til, at man har kunnet indrette sig, så eleverne ikke sidder tæt på filteret. 

Hvis man renoverer gamle klasselokaler med et Notech-ålegræsventilationspanel integreret vinduet, kan det være en fordel at sætte en radiator til at varme den friske luft op om vinteren, vurderer Bodil Engberg Pallesen.

Vi har nu i to år haft glæden af vores nye fantastiske bygning. Bygningen rummer skolens bedste lokaler og giver vores elever de mest optimale forhold for læring, da der altid er frisk luft og en behagelig temperatur.

Skoleleder Trine Wad Andersen i rapporten

"Vi er meget interesserede i at finde løsninger til skoler, hvor der er tale om renoveringsprojekter, og behov for enkle, effektive og ikke mindst økonomisk overkommelige løsninger, som skolerne har råd til", fremhæver hun.

Lige nu søger konsortiet bag projektet en testskole i Østjylland, der står over for en vinduesrenovering og kunne tænke sig at få installeret Notech. 

Tværsnitstegning af Notech-filter-elementet på Feldballe Friskole.

Forsøg på skoler

Teknologisk Institut og arkitekt Carlo Volf har tidligere testet ålegræsmaterialet til isolation/ventilation på Skovbrynet Skole med støtte fra Elforsk, hvor man koblede Windowmaster International på til styring.

Da Henning Larsen Arkitekter skulle bygge en ny undervisningsbygning på Feldballe Friskole, valgte skolen at afprøve Notech-indeklimaløsningen. Realdania bidrog med støtte til en fuldskalatest af systemet. Notech-projektet er gennemført af et konsortium bestående af Carlo Volf Arkitekter, Teknologisk Institut, WindowMaster, IKM varmepumper, Outrup Vinduer samt Per Kvols Heiselberg, Aalborg Universitets afdeling for Byggeri, By og miljø.

Af rapporten fremgår det, at friskluftfilteret ud over et lavt CO2-niveau også har betydet, at lokalerne ikke er præget af de lugtgener af mennesker, madpakker og fysik/kemi-lokalets kemikalier, som man ofte oplever i klasselokaler. 

Den konstante ventilation hele døgnet om sommeren har samtidig betydet, at temperaturen i klasselokalet er til at holde ud - også under hedebølger. 

Uden at kunne give en præcis pris, fordi Notech-panelerne stadig specialproduceres til det enkelte byggeri, konkluderer Teknologisk Institut i rapporten, at hvis en skole alligevel skal udskifte vinduespartier, er det en effektiv og prisbillig løsning at kombinere det med ålegræspaneler og på den måde få et bedre indeklima. 

Forsøget i Feldballe tyder på, at ålegræsfilteret højst skal skiftes hver 5. år.