Indeklima

Alex Ahrendtsen (DF), Victoria Velasquez (Ø) og Sigurd Agersnap (SF) genfremstiller nu et tre år gammelt forslag om at gøre noget ved luftkvaliteten i folkeskolerne.
Alex Ahrendtsen (DF), Victoria Velasquez (Ø) og Sigurd Agersnap (SF) genfremstiller nu et tre år gammelt forslag om at gøre noget ved luftkvaliteten i folkeskolerne. Den gang var et flertal klar, men corona kom i vejen.

De vil genoplive kampen for skolers indeklima på Christiansborg

Folketingets partier blev for tre år siden egentlig enige om at gøre noget ved skolernes dårlige luftkvalitet, men intet er sket. Nu forsøger tre politikere igen at tvinge regeringen til at gå ind i indeklimakampen.

Publiceret Senest opdateret

Nu skal regeringen handle på de dårlige indeklimaforhold i folkeskolerne. Det mener tre Christiansborgpolitikere fra henholdsvis Enhedslisten, Dansk Folkeparti og SF.  

I onsdags fremsatte de et nyt beslutningsforslag, der skal få Folketinget til at pålægge regeringen at tage nogle temmelig konkrete skridt for at få rettet op på de den dårlige luftudskiftning, som de danske folkeskoler har kæmpet med i årevis.

Hvis opfordringen lyder bekendt, er det ikke så mærkeligt. For forslaget er en opdateret version af et forslag, som et flertal i børne- og undervisningsudvalget bakkede op om allerede for tre år siden, fortæller Victoria Velasquez, der er arbejdsmiljøordfører for Enhedslisten og en af forslagsstillerne.

”Det er egentlig et gammelt forslag, som bygger på det helt absurde i, at vi ved, at vi ville kunne skabe et bedre arbejdsmiljø for elever og lærere, men at vi ikke gør det”, siger hun.

I juni 2020 lød forslaget på, at den daværende børne- og undervisningsminister efter sommerferien skulle sætte gang i et arbejde, der kunne ende med flere handlingsplaner og systematisk tilsyn af skolers udluftningskanaler, men Socialdemokratiet trykkede den gang på pauseknappen med henvisning til coronahåndteringen.

I beretningen fra udvalget står der:

”Socialdemokratiet deler ambitionerne om at forbedre indeklimaet på folkeskolerne og ser frem til arbejdet hermed, men S understreger, at det henset til den ekstraordinære situation bør være en prioritet for regering og parterne at holde fokus på løsning og håndtering af covid-19-krisen, indtil situationen er yderligere normaliseret”.

Det er ironisk, at lige præcis coronakrisen skulle spænde ben for et forslag om at forbedre indeklimaet, mener Victoria Valasquez.

”Det er ironisk, fordi forskning viser, at smitterisikoen ved luftbårne sygdomme som fx corona øges temmelig meget, når der ikke er ordentlig udluftning i klasselokaler”, siger hun.

...nu skal det være

Sigurd Agersnap fra SF er medunderskriver af forslaget, og han mener, at tiden er helt og aldeles moden til, at regeringen samler opgaven op.

”Det er tid til at få rykket på indeklimaet, fordi det er et ret stort problem for vores folkeskoler. Ikke mindst for børnene og for lærerne, der opholder sig der hver dag”, siger Sigurd Agersnap.

Allerede i beretningen fra 2020 stod der, ”De dårlige indeklimaforhold i de danske skoler er ikke et nyt problem, men en udfordring, som man har kendt til i årtier”. 

Problemet er ikke blevet løst, og det er der to grunde til, mener Sigurd Agersnap.

”Udfordringerne er jo dels, at opgaven falder mellem kasser. Kommunerne har det økonomiske ansvar, så staten vil ikke finansiere det, og samtidig koster det jo en masse penge at gøre noget ved problemerne”, siger han.

Forbedringer af folkeskolernes indeklima bør dog snarere ses som investeringer, end som rene udgifter, mener Sigurd Agersnap. Et forbedret indeklima har nemlig en god effekt på blandt andet indlæring og sygefravær, som kan omsættes til økonomisk overskud på den lange bane, argumenterer han.

Forslag om bedre indeklima i skolerne

Forslaget går kort fortalt ud på, at få Folketinget til at pålægge regeringen at samle op på den arbejdsopgave, der var enighed om, at regeringens skulle løfte for over tre år siden.

Der er dog justeret lidt på det nye forslag, der kan koges ned til følgende:

  • Regeringen skal blandt andet gå i dialog med ”relevante aktører” som Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen og Danske Skoleelever, ”med henblik på at afsøge mulighederne for at sikre, at der udarbejdes en handlingsplan for forbedring af indeklima i den enkelte kommune/skole”, står der i beslutningsforslaget.
  • Regeringen skal også undersøge, hvad effekten, mulighederne og omkostningerne vil være, hvis man indfører et lovpligtigt tilsyn af skolers ventilationskanaler samt undersøge, om Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) kan stå for tilsynet.
  • Og til sidst skal regeringen indkalde folketingets partier til videre drøftelser, lyder det i forslaget.

Underskrivere er Victoria Velasquez (Ø), Sigurd Agersnap (SF) og Alex Ahrendtsen (DF).

Læs selv forslaget her 

”Der er rigtig meget forskning, der tyder på, at det er en rigtig god investering at forbedre indeklimaet i skolerne. Så et af mine mål er også at få skubbet på ovre i Finansministeriet, så de erkender, at godt indeklima ikke kun er en udgift. Det er også en investering i de børn, der går i skole og i en bedre skolegang", siger Sigurd Agersnap.

Vi har penge nok

Investeringer koster på den korte bane, erkender han, men netop nu ser det ud til at gå godt for dansk økonomi, og derfor ser han ingen undskyldning for ikke at komme i gang.

”Vi står et sted, hvor der er ret mange penge i dansk økonomi, og spørgsmålet er så, hvad man vil man bruge dem til. Lidt polemisk kan man spørge, om man helst vil bruge dem på skattelettelser eller på at forbedre indeklimaet på vores skoler”, siger Simon Agersnap.

Både han og Victoria Velasquez håber på at få opbakning til forslaget, som skal vendes i børne- og undervisningsudvalget. Men når nu politikerne én gang har tilsluttet sig forslaget, burde chancerne være gode, mener Enhedslistens arbejdsmiljøordfører.

”Hvis partierne holder sig til det, som der blev sagt for tre år siden, burde der også være flertal for det nu”, siger Victoria Velasquez

Hun henviser til de mange forskningsartikler, der de sidste mange år har peget på, at der er store gevinster ved at forbedre indeklimaet.

”Det er jo fede resultater. Alt fra koncentration og mindre sygdom bliver bedre, hvis vi får det igennem”.