OK24

”Det er en aftale, der styrker lærerprofessionen og lærergerningen", siger formand for KL's løn- og personaleudvalg Michael Ziegler om det forlig, som KL og DLF landede sent fredag.

Michael Ziegler: Stærk OK-aftale styrker lærerprofessionen

Efteruddannelse, ny praktikaftale og bedre løn kan bidrage til at fastholde lærere i folkeskolen, og det er der brug for, siger KL-forhandler Michael Ziegler om ny overenskomst.

Publiceret Senest opdateret

Fredag eftermiddag landede læreroverenskomsten mellem KL og Danmarks Lærerforening. Michael Ziegler, formand for KL’s løn- og personaleudvalg, er meget tilfreds med resultatet. Han peger på tre vigtige elementer i læreraftalen: Nye muligheder for efteruddannelse, en ny praktikaftale og ekstra penge til lærerne i den almindelige folkeskole.

”Jeg synes grundlæggende, at det er en stærk aftale, vi har lavet”, siger han.

”Det er en aftale, der styrker lærerprofessionen og lærergerningen. Der er vigtige elementer, der trækker i den rigtige retning”.

Efteruddannelse kan motivere til at blive i faget

Michael Ziegler fremhæver, at lærerne nu kommer med i Den Kommunale Kompetencefond. Det bliver den enkelte ansatte, der fra næste år vil kunne søge om at få dækket faglige kurser af op til seks dages varighed. Medarbejderen, tillidsrepræsentanten og lederen skal skrive under på ansøgningen, og man sikrer, at der er penge til vikardækning, så medarbejderen ikke skal arbejde ekstra på et senere tidspunkt.

”Det er noget, vi forventer, at mange lærere vil få glæde af. Der skal laves en uddannelsesplan for lærerne. Det kan gøres på en god og ubureaukratisk måde i forbindelse med MUS-samtaler. Vi tror, at det kan løfte kvaliteten og øge fastholdelsen”, siger Michael Ziegler.

Han mener, kompetencefonden kan motivere lærerne til at søge efteruddannelse, der peger ind i lærergerningen for den enkelte.

”Målet er, at det gøres meget målrettet på en måde, hvor man udvikler sig i faget i stedet for væk fra faget. Med aftalen satses der på kortere forløb i de fag, man underviser i, frem- for længere forløb, som nogle gange peger væk fra faget”.

Michael Ziegler er også glad for, at en stor del af de penge, som er afsat til lærernes specielle forhold, er afsat til et tillæg på lønnen for alle lærere i den almindelige folkeskole.

”Det er supergodt og vigtigt, at vi kan fastholde lærere i den almindelige undervisning”, siger han.

Praktikaftale giver mindre timetælleri

Den nye læreruddannelse, som er i sit første år, betyder, at de studerende har fået flere undervisningstimer, mere praktik og mere samarbejde mellem skolerne og uddannelserne. Derfor har KL og Danmarks Lærerforening som del af læreraftalen moderniseret den praktikaftale, som sætter rammer og vilkår for lærere og lederes arbejde med de lærerstuderende på skolerne.

”Det er er en vigtig aftale, hvor man også kigger på at gå over til faste tillæg og mindre timetælleri. Aftalen er vigtig, fordi den støtter op om den nye læreruddannelse og kan være med til at reducere praksischokket, som nogle nye lærere oplever, når de begynder på deres første job”.

Pensionister i skolen får bedre vilkår

Michael Ziegler er i det hele taget opmærksom på, om der er nok kvalificerede lærere til at undervise eleverne i folkeskolen. Derfor er han også glad for, at alle pensionerede lærere, der underviser i skolen, selv om de er gået på pension, fremover vil være overenskomstdækket. Indtil nu har vilkårene for dem, som valgte at tage timer i skolen efter pensioneringen, været meget forskellige fra deres kolleger.

”Det er godt, at de, som vælger at komme tilbage, nu er fuldt ud i overenskomsten. Nu kan de optjene pension, selv om de er gået på pension. Det er med til at skaffe noget arbejdskraft. Det kan få nogle til at tage en tørn mere. Og det giver også oplevelse af retfærdighed, at man får det samme som sine kolleger”.

Godt forhandlingsforløb

Michael Ziegler var med i forhandlingerne, da KL lockoutede lærerne i 2013, og han er glad for, at overenskomstforhandlingerne med lærerne er kommet ind i en ”en helt anden gænge end tidligere”. Han har i år ikke været så tæt på forhandlingerne med lærerne, som han tidligere har været, men han er løbende blevet holdt orienteret.

”Det har selvfølgelig været et forløb, hvor vi har krydset klinger. Det har været et lidt længere forløb, hvis man sammenligner med andre organisationer. Men det er helt fair, når man ender med at komme i mål. Der har været en god, konstruktiv tone”, siger han.