Efteruddannelse af lærere i undervisning af højtbegavede elever får nu en taskforce på finansloven. Her er alt pædagogisk personale på Uglegårdskolen i Solrød samlet for at høre psykolog Dea Franck om netop højtbegavede børn.
Efteruddannelse af lærere i undervisning af højtbegavede elever får nu en taskforce på finansloven. Her er alt pædagogisk personale på Uglegårdskolen i Solrød samlet for at høre psykolog Dea Franck om netop højtbegavede børn.

Finanslov: Taskforce for undervisning af højtbegavede

Folkeskolen fylder ikke meget i dagens finanslovaftale, men der er afsat midler til Fonden for Entreprenørskab, der underviser i iværksætteri, til Headspace og til en taskforce om undervisning af højtbegavede elever. Og med et års forsinkelse får flere forældre lov at udskyde børnenes skolestart.

Publiceret Senest opdateret

Regeringen, SF, Liberal Alliance, Radikale og Dansk Folkeparti har netop præsenteret årets finanslov. Som tidligere beskrevet på folkeskolen.dk er planerne om at give forældre mulighed for at vælge at udsætte deres børns skolestart og planerne om lavere klassekvotient i de yngste klasser udskudt med et år, men flertallet er på plads, og pengene reserveret i finansloven (opdateret, red). Derudover er det ikke folkeskolen, der fylder i lovteksten, men partierne afsætter 4 millioner kroner til en såkaldt taskforce om højtbegavede børn.

Som bekendt skal lærerne i indskolingen fra næste år spotte elever, der viser tegn på høj begavelse og dernæst screene eleverne og sikre, at de får den rette undervisning.

”Jeg har været med til at vedtage, at lærere skal kunne screene højtbegavede elever. Men så skylder vi jo også, at de får hjælp. Derfor foreslår vi, at vi får et nationalt videnscenter for højtbegavede børn på læreruddannelsen, som kan samle viden og rådgive lærere, pædagoger og forældre”, sagde Radikales undervisningsordfører Lotte Rod forleden til folkeskolen.dk

Et videnscenter bliver det ikke til, men partierne har afsat 4 millioner kroner i år til at oprette en taskforce, der skal styrke og udbrede viden om højtbegavede elevers faglige udvikling og trivsel. Der skal bl.a. gennemføres en international erfaringsopsamling om, hvordan andre lande uddanner og efteruddanner lærere til at varetage undervisningen af højtbegavede elever.

Finanslovsaftalen tilføjer også 2 mio. kr. til Fonden for Entreprenørskab, som står for undervisning i iværksætteri. Med pengene fra finansloven sikres, at antallet af elever og studerende, der deltager i fondens programmer kan øges fra 20.400 i 2022 til ca. 25.000 ved udgangen af 2024.

”Danmark lever af gode idéer og mennesker med lyst og mulighed for at føre dem ud i livet. Det skal vi også i fremtiden, og derfor er det vigtigt, at vi i skolesystemet fortsat åbner de unges øjne for mulighederne for at blive iværksætter. Ved at tilføre flere penge til Fonden for Entreprenørskab kan vi udbrede deres materiale til endnu flere elever og studerende på tværs af landet. Det er vi både glade for og stolte af i Venstre”, siger Venstres undervisningsordfører Anni Matthiesen i en pressemeddelelse.

Finanslovsaftalen tilfører også flere midler til Headspace, som er et åbent, anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år med det formål at gribe unge med psykiske udfordringer, inden deres udfordringer vokser sig større. Headspaces bevilling øges med 5 mio. kr. i 2023 og 9 mio. kr. i 2024.

Powered by Labrador CMS