Debat: Vi har nået bagkanten af pandemien – men hvordan er det gået med elevernes faglighed?

Publiceret Senest opdateret

Det er nu 2,5 år siden Mette Frederiksen d. 11. marts 2020 lukkede de danske skoler med ordene; ”Alle skoler og dagtilbud lukkes fra på mandag og to uger frem”. To uger blev til fire, og efter en påskeferie kunne de yngste elever igen starte i skole med særlige tiltag for at dæmpe smittespredningen. I december 2020 stod eleverne atter foran en hjemsendelse, som varede frem til februar 2021. Mens samfundet langsomt åbnede i løbet af året, spredtes en forsigtig optimisme, men i december 2021 måtte eleverne igen hjemsendes for sidste gang indtil videre.

Om undersøgelserne

Undersøgelserne koordineres af IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) og i Danmark gennemføres de af Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) ved Aarhus Universitet. Undersøgelserne er medfinansieret af Børne- og Undervisningsministeriet og bakkes op af Skolelederforeningen.

Vi står nu – forhåbentligt – på den anden side af skolernes corona-nedlukninger, og det er uomtvisteligt, at pandemien har haft stor indflydelse på danske elevers skolegang. Flere undersøgelser har forsøgt at kortlægge hvor stor en indflydelse, pandemien har haft, heriblandt IEA-undersøgelsen REDS (Responses to Educational Disruption Survey), der ved hjælp af spørgeskemaer forsøgte at kortlægge elevers og læreres oplevelser af fjernundervisningen. Vi fra DPU stod for undersøgelsen i Danmark, og indsamlede svar fra elever og lærere på mere end 60 skoler. Vi er meget taknemmelige for skolernes deltagelse, som skabte værdifuld viden i en tid, hvor skolerne havde rigtig meget at se til.

Spørgeskemaundersøgelser som REDS har fyldt særligt meget i belysningen af pandemiens indflydelse på elevers læringsforudsætninger og trivsel. Men det har været mere sparsomt med undersøgelser af elevernes egentlige faglige udvikling i denne periode. Imidlertid kommer der inden længe et videnskabeligt perspektiv på emnet, når IEA’s to internationale undersøgelser, TIMSS og ICILS, gennemføres i foråret 2023.

Undersøgelserne TIMSS og ICILS vil kunne give svar på spørgsmål som:

  • Er 4. klasseelevernes faglighed i matematik og natur/teknologi blevet påvirket af at have været igennem et indskolingsforløb præget af nedlukninger? Eller kan de det samme som 4. klasseeleverne kunne i 2019 før pandemiens udbrud?
  • Er 8.klasseelevernes it-kompetencer blevet bedre efter intens computerbrug under nedlukningerne? Er de måske blevet mere kritiske og endnu bedre til at anvende og løse problemer med en computer?

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) undersøger 4. klasseelevers kompetencer i matematik og natur/teknologi på tværs af mere end 60 lande. TIMSS er gennemført i Danmark fem gange tidligere, og blev sidst gennemført i foråret 2019. Dette muliggør en pålidelig sammenligning af, hvordan nuværende elever i 4. klasse, som gik i 1. klasse under den første nedlukning, klarer sig sammenlignet med elever, der gik i 4. klasse tilbage i 2019. Nuværende elever i 4. klasse har i en stor del af deres samlede skolegang haft pandemien tæt på, og TIMSS giver dermed en unik mulighed for at få indblik i, hvordan elevernes faglige niveau har udviklet sig i de pågældende fag henover denne periode.

ICILS (International Computer and Information Literacy Study) undersøger 8. klasseelevers computer- og informationskompetencer, samt deres kompetencer indenfor datalogisk tænkning på tværs af mere end 30 lande. ICILS er gennemført i 2013 og 2018 – foråret 2023 bliver dermed tredje gang, undersøgelsen gennemføres i Danmark. Således er der også i ICILS mulighed for at sammenligne de danske elevers kompetencer før og efter pandemiens indtog. Fjernundervisningen har antageligt givet elever og lærere nogle særlige forudsætninger for at udvikle netop deres kompetencer indenfor it. Hvordan det faktisk er gået, bliver interessant at iagttage i den kommende runde af ICILS.

De to undersøgelser bidrager med et vigtigt fagligt perspektiv i belysningen af nedlukningernes indflydelse på elevernes læring. De formodninger om undervisningens lavere kvalitet og elevernes udfordringer, der fremkom i eksempelvis REDS, kan nuanceres med TIMSS og ICILS så vi får en bedre forståelse for de faglige konsekvenser af nedlukningerne. Ydermere har de to undersøgelser politisk bevågenhed og dermed mulig indflydelse på den fremtidige praksis i danske skoler. Eksempelvis viste TIMSS i 2019, at der havde været en signifikant tilbagegang i danske elevers matematikkompetencer, hvilket bl.a. medførte, at Børne- og Undervisningsministeren nedsatte en ekspertgruppe for matematik. Ekspertgruppen har lavet et bruttokatalog med en række løsningsforslag, der skal bidrage til at løse fagets udfordringer. Ét af gruppens mange løsningsforslag er eksempelvis en intensiv indsats med fokus på grundlæggende tal- og algebrafærdigheder.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Vi ved, at der er meget at se til i skolens hverdag, og vi forstår, at alt unødigt må nedprioriteres. Samtidigt mener vi også, at det vil være i alles interesse at få viden om de emner, som TIMSS og ICILS fokuserer på – særligt i forlængelse af skolenedlukningerne under coronapandemien. I løbet af de kommende måneder vil et repræsentativt udvalg af danske skoler blive kontaktet mhp. deltagelse i undersøgelserne. Vi håber på skolernes opbakning og deltagelse, fordi det er afgørende for kvaliteten af denne type undersøgelser, at så mange som muligt af de tilfældigt udtrukne skoler er med. Hver enkelt skole får også en grundig tilbagemelding om deres elevers resultater set ift. et dansk gennemsnit.

Herfra lyder en klar opfordring: Sig ja til deltagelse i TIMSS og ICILS, så vi sammen (på bagkanten af pandemien) kan blive klogere på elevernes kompetencer indenfor matematik, natur/teknologi og teknologiforståelse.

Studier og hjemmesider:

Skolen under corona-pandemien : Danske resultater fra REDS-undersøgelsen 2020-21 . / Christensen, Jacob Højgaard; Bundsgaard, Jeppe; Kjeldsen, Christian C. et al. Aarhus Universitetsforlag, 2022.

It i skolen under coronapandemien : Resultater fra ICILS Teacher Panel-undersøgelsen 2020/21. / Christensen, Jacob Højgaard; Bundsgaard, Jeppe; Kjeldsen, Christian C. et al. Aarhus : Aarhus Universitetsforlag, 2021.

https://projekter.au.dk/icils/

https://projekter.au.dk/timss

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/sep/220921-ekspertgruppe-er-klar-med-anbefalinger-til-at-styrke-matematikfaget