Dennis Hornhave Jacobsen har været formand for den faglige forening for historie- og samfundsfagslærere siden 2013. Han går af på foreningens generalforsamling den 26. februar, og hvis ingen melder sig som afløser, bliver foreningen opløst.

Sidste udkald: Faglig forening for historie- og samfundsfagslærere tæt på opløsning

Den 28. januar er der ekstraordinær generalforsamling i Falihos. Eneste punkt på dagsordenen er en vedtægtsændring, der skal gøre det lettere at opløse foreningen, hvis der ikke har meldt sig kandidater til at blive ny formand, næstformand og kasserer inden årsmødet en måned efter.

Publiceret

Siden 1960 har der været en forening for historielærere i folkeskolen, men om få uger kan det være slut.

Den 26. februar trækker størstedelen af bestyrelsen i Foreningen af Lærere i Historie og Samfundsfag (Falihos) sig på foreningens generalforsamling.

Hvis ikke der er nye kandidater til posterne som formand, næstformand og kasserer, nedlægges foreningen.

Endnu har ingen meldt sig.

”Vi har været på udkig efter nye kræfter siden starten af dette skoleår med henblik på at lave en glidende overgang fra en bestyrelse til den næste. Men indtil videre uden held”, siger afgående formand Dennis Hornhave Jacobsen.

Han understreger, at ingen i den nuværende bestyrelse smækker med døren. Efter 10 år ved roret er kræfterne ganske enkelt sluppet op.

”Der blev givet håndslag på en strategi om at være maksimalt synlige i fagenes netværk og den offentlige debat. Vi har som bestyrelse insisteret på at være der, hvor man kan se potentielle medlemmer i øjnene og fortælle om nødvendigheden af at have en fag-faglig modvægt, når meningsdannere og politikere vil definere, hvilke opgaver skolen skal løse”, siger Dennis Hornhave Jacobsen, som pointerer, at selvom den har krævet mange resurser, så har strategien båret frugt:

”Det er lykkedes os at stabilisere foreningens økonomi, bremse medlemstabet og sætte spor i den faglige debat. Det kan altså lade sig gøre”.

Urafstemning afskaffes

Ved en ekstraordinær generalforsamling den 28. januar er der en vedtægtsændring på dagsordenen. Den skal gøre det lettere at opløse foreningen derved, at beslutningen ikke længere skal i urafstemning blandt medlemmerne.

Det skyldes, at det ville være en bekostelig og omstændig proces at etablere et digitalt afstemningssystem, der sikrer anonymitet i stemmeafgivelsen, fortæller Dennis Hornhave Jacobsen.

Dermed vil den nuværende bestyrelse med to tredjedeles flertal ved generalforsamlingen i februar kunne opløse den 63 år gamle forening.

Skulle det ske, ville det været et stort tab for medlemmernes muligheder for at præge udviklingen inden for deres fag. Det mener Niels Lynnerup, der er Falihos’ kontakt i Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse.

”Det bliver gjort et stort og godt stykke arbejde både i Falihos og i andre faglige foreninger, der fungerer som katalysatorer for udviklingen af fagene. De byder ind med vigtig specifik fagfaglig viden, der for eksempel sikrer kvaliteten, når der skal udvikles læseplaner”, siger han.

Derfor håber Niels Lynnerup da også til det sidste på, at friske kræfter vil melde sig på banen og samle handsken op som ny bestyrelse i Falihos. Skulle det ske, kan de regne med støtte fra hovedforeningen til at komme i gang.

”Vi har to faste møder årligt og en løbende sparring med de faglige foreninger. Det er til gensidig gavn og glæde. Vi trænger os ikke på, men dukker med fornøjelse op, når vi er inviteret - og leverer meget gerne sparring til at komme i gang som ny bestyrelse”, siger han.

Ny bestyrelse kan melde sig på dagen

Afgående formand i Falihos Dennis Hornhave Jacobsen lægger ikke skjul på, at det vil være en vemodig dag, hvis det bliver hans lod at lukke og slukke.

”Historien har utallige gange vist, at når noget slutter, afløses det ikke nødvendigvis af noget værre, men blot noget andet. Så jeg forsøger at tøjle min pessimisme. Men det fagpolitiske demokrati har brug for, at de fagspecifikke problemstillinger ikke forsvinder i fokus på løn og arbejdsvilkår, ligesom der er brug for, at de faglige debatter ikke overtages at kommercielle aktører. Og det kan jeg frygte går tabt uden en faglig forening”, siger han og tilføjer slutteligt:

”Derfor vil jeg også understrege, at hvis nogen tænker, at ’det skal være løgn', så kan man dukke op på generalforsamlingen i februar og melde sit kandidatur. Det kræver minimum tre medlemmer, der kan konstitueres som henholdsvis formand, næstformand og kasserer”.