OK24

Faglige kurser af op til seks dages varighed. Mens en vikar passer jobbet derhjemme. Det får DLF-medlemmer mulighed for at søge om, når Lærerforeningen fra april næste år får sin egen del af Den Kommunale Kompetencefond.

Sådan får du del i efteruddannelses-millionerne

Hvis overenskomsten vedtages, kommer lærerne i selskab med bl.a. HK, BUPL og Akademikerne i Den Kommunale Kompetencefond

Publiceret Senest opdateret

Hvis den kommunale overenskomst vedtages, kan du som kommunalt ansat medlem af DLF fra 1. april næste år søge om op til seks dages faglig efteruddannelse betalt af Den Kommunale Kompetencefond. Og fonden betaler også for en vikar, mens du er af sted.

Der kommer nemlig for første gang kroner til lærerne i Den Kommunale Kompetencefond. Tidligere har FOA, 3F, Dansk Metal, BUPL, HK Kommunal, Socialpædagogerne, Teknisk Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening, Forhandlingskartellet og AC Akademikerne valgt at bruge overenskomstmidler på kompetenceudvikling til deres medlemmer, mens fx Dansk Sygeplejeråd ikke har gjort det.

Hver gruppe har sin egen del af fonden. Med gårsdagens forlig har Lærerforeningen og KL aftalt nogle specifikke vilkår, der skal være opfyldt, når en lærer eller børnehaveklasseleder søger om penge til at komme på efteruddannelse. For at flest muligt kan komme af sted, har de bl.a. aftalt, at man kun kan søge midler til kurser af op til seks dages varighed.

Kurset skal have fokus på undervisningsfag, didaktiske eller vejledningsfaglige områder. Kurset skal udbydes af enten offentlige uddannelsesinstitutioner som professionshøjskoler og universiteter eller private kursusudbydere, som har indgået samarbejdsaftale med offentligt anerkendte uddannelsesinstitutioner. Også kurser udbudt af lærernes organisationer er godkendt.

Det står også i vilkårene, at midlerne til vikardækning skal bruges sådan, at den lærer, der er på kompetenceudvikling, reelt kan frigøres, så man ikke kommer til at skulle arbejde ekstra, når man kommer tilbage fra kurset.

Sådan søger man

Når man vil søge efteruddannelse, foregår det elektronisk på denkommunalekompetencefond.dk 

Man søger individuelt, men også skoleleder og tillidsrepræsentant skal skrive under.

Danmarks Lærerforenings medlemmer kan dog først søge efter 1. april 2025, når overenskomstmidlerne lægges i fonden.

Man kan godt være flere kolleger fra en arbejdsplads, der søger om at komme på efteruddannelse sammen, men formålet er individuel kompetenceudvikling. Fonden kan altså ikke bruges til at betale, når en kommune eller skole beslutter, at alle lærere skal på et bestemt kursus.

Inden første ansøgningsrunde i 2025 vil man finde en ordning, der sikrer, at ansøgninger fra lærere, der for relativt nylig har fået midler, behandles sidst.

Kommunerne skal også til lommen

Med overenskomsten afsættes 150 mio. kr. årligt til kompetencefonden, første gang i april 2025. Samme dato kommer der dog også 2 millioner kroner ekstra i fonden, nemlig nogle gruppelivsmidler, som parterne har valgt at indsætte som engangsbeløb. Det fremgår også af aftalen, at fonden kan suppleres med eksterne midler.

Den nye fond betyder dog ikke, at kommuner og skoler slet ikke skal have tegnebogen op af lommen, hvis en medarbejder skal på kursus. Det er nemlig en regel i Den Kommunale Kompetencefond, at arbejdsgiver altid skal medfinansiere 20 procent. I praksis betyder det, at kommunalt ansatte medlemmer af Lærerforeningen kan komme på efteruddannelse for 187 millioner kroner om året.