DLF-kongres

OK-krav om efteruddannelse

Efter at kompetenceudvikling som overenskomstkrav har været diskuteret og droppet gennem mange år, kommer det for første gang på listen over Lærerforeningens krav før OK24.

Publiceret Senest opdateret

“Det er skelsættende, at vi nu kan rejse krav om kompetenceudvikling på aftalte vilkår – noget, som vi ved, at medlemmerne virkelig efterlyser”. 

Sådan lyder det fra Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, efter at lærernes kongres har vedtaget lærernes krav forud for overenskomstforhandlingerne i 2024. 

Et af kravene handler om kompetenceudvikling. En form for ret til efteruddannelse som overenskomstkrav har mange gange før været diskuteret i Lærerforeningen, men et flertal har hver gang ment, at det ikke var noget, man skulle bruge overenskomsten til. 

“Opmærksomhedspunkterne er, at der skal afsættes arbejdstid, at der skal vikardækning på, og at lærerne skal have indflydelse på, hvad det er for en kompetenceudvikling, de får”, sammenfatter Gordon Ørskov Madsen. 

Det tager dog tid at opbygge en model, der giver efteruddannelse til alle. Det er ikke gjort med én overenskomstfornyelse:

“Vi har kaldt det et generationsprojekt. For vi er ikke færdige med at bygge formen og modellen op, og finansieringen kommer ikke på plads ved OK24. Det er noget, vi skal bygge op i løbet af nogle overenskomstforhandlinger”, forklarer Gordon Ørskov Madsen og understreger, at målet er, at alle medlemmer skal kunne få den kompetenceudvikling, de har brug for. 

DLF’s OK-krav

DLF’s overenskomstkrav oversendes nu til Lærernes Centralorganisation, hvor de koordineres med de andre medlemsorganisationer. De krav, som vedrører alle offentligt ansatte, koordineres desuden med forhandlings-fællesskaberne for alle de offentligt ansattes organisationer. Kongrespunktet om OK24-krav var lukket, men Lærerforeningen oplyser, at de vedtagne krav blandt andet omfatter: 

• Generelle lønstigninger og midler til forhandlinger af særlige lønforbedringer for DLF-medlemmer, for eksempel anciennitetsforløb. Desuden lønforbedringer til medlemmer på statslig overenskomst, der gennemsnitligt har en lavere løn end kommunale medlemmer.

• Forbedrede rettigheder for seniorer. 

• Tilpasning af barselsaftalerne til ny lovgivning og forbedrede vilkår ved børns sygdom.

• Kompetenceudvikling på aftalte vilkår. 

• Forbedringer for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter for at understøtte mulighederne for at varetage hvervene bedst muligt. 

• Fornyelse af praktikaftalen. 

• Lærerstartsordninger, der giver rettigheder for nyuddannede lærere og en god start på lærerlivet. 

• Forbedringer i forbindelse med afskedigelser. 

• Fælles projekter med arbejdsgiverne er et middel til at begynde på nogle større nye dagsordener. Foreningen stiller krav om periodeprojekter, der blandt andet omhandler styrket samarbejde i den lokale aftalemodel og udvikling af overenskomsterne, så de understøtter de forskellige faser af medlemmernes liv. Der stilles også krav om et periodeprojekt, der omhandler fortsat realisering af arbejdstidsaftalerne med fokus på blandt andet opgaveoversigter for at skabe overblik over arbejdstiden og prioriteringen af opgaverne og forbedre lærernes reelle muligheder for forberedelse. 

Løn og lærerstart 

Som hovedstyrelsen havde lagt op til på forhånd, står lønstigninger øverst på overenskomstkravlisten efter en periode, hvor inflationen har gjort markante indhug i købekraften for lærerne og for alle andre. Men der står også for eksempel “nationale lærerstartsordninger“ – altså at man på alle skoler i alle kommuner skal tage imod nyuddannede lærere med mentorer og anden støtte den første tid. 

“Der står netop ’national’. For det skal være en rettighed – ikke en form for fritvalgsordning. Alle skal have ret til en god start på lærerlivet”, understreger formanden.