Anmeldelse

Medlemmer af Danmarks Lærerforening kan downloade bogen gratis som e-bog eller lydbog.

Skift fokus i fremmedsproget

Gode ideer og en peptalk til tysk- og fransklærerne, begge dele og mere på 72 sider. 

Publiceret Senest opdateret

I Danmark har mange sproglærere i folkeskolen stiftet bekendtskab med Petra Daryai-Hansens projekt 'Tidligere sprogstart – ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed'. Jeg er glad bruger af materialet og har anvendt det siden det blev tilgængeligt. Min erfaring er, at sprogbiografien er et inkluderende og reflekterende redskab til opstart med sprog. Det var derfor med et smil på læben at jeg begyndte på Darayi-Hansens bog, hvor hun deler sin egen sprogbiografi og forklarer, hvordan hendes interesse for sprog udviklede sig.

Fakta

Fremmedsprog

Forfatter:  Petra Daryai-Hansen

Bog, inklusiv e-bog: 130 kroner
E-bog: 100 kroner
Lydbog: 100 kroner

E-og lydbog er gratis for DLF-medlemmer, som også kan få rabat på papirudgaven. Hent den via 'min side' på dlf.org.

72 sider

Serie: Pædagogisk rækkevidde

Forlag: Aarhus Universitetsforlag

Det er en lille velskrevet bog, der præsenterer læseren for et væld af ideer og tilgange til sprogundervisning. Eleverne skal ikke blot lære at kommunikere på sproget, men også at bygge bro til andre kulturer gennem kommunikation. Vi får en guidet tur igennem tilgange der er forankret i forskning på området, og det føles både bekræftende, men også inspirerende at læse.

Det er genkendeligt at andet fremmedsprogsundervisning kan være udfordrende for eleverne, og at de, ofte med nogen frustration, ikke føler de kan bruge sproget, som de kan med engelsk. Darai-Hansen beskriver tre centrale faktorer, når vi vil forstå, hvorfor det er svært for eleverne at kommunikere på deres fremmedsprog. Eleverne har begrænset kontakt med sproget udenfor klasseværelset. Den enkelte elev har en begrænset mulighed for at tale i timerne og grammatikundervisningen kan være løsrevet fra det indhold, der arbejdes med.

En sætning fra bogen, som jeg finder særligt relevant er: ”I flersprogethedsdidaktikken er der fokus på det eleverne forstår og i fremmedsprogsdidaktikken er der ofte fokus på det de ikke forstår" -(citeret efter hukommelsen).

Det er lettere sagt end gjort men en mulig løsning er at anvende de tre praksisanbefalinger, som forfatteren har udarbejdet i samarbejde med forskere og undervisere under projektet ”Tidligere sprogstart”: Eleverne skal have succesoplevelser og mærke at de udvikler sig. Undervisningen skal bygge på emner der interesserer eleverne, og de skal opleve meningsfulde sprogbrugssituationer.

Jeg vil bruge bogen som en værdifuld kilde til ideer og til en opmuntrende peptalk til fortsat engagement i arbejdet som sproglærer.