Motivation

Vil du prøve nye måder at motivere på mellemtrinnet?

Lærerforeningen, KL og BUPL sætter et  fælles aktionslæringsprojekt i gang i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut. Tidligere har otte skoler arbejdet med motivation i udskolingen.

Publiceret Senest opdateret

"Ud af de 50 minutter, som undervisningen varede, var de engagerede og arbejde hårdt i 45 minutter. Det var først inden for de sidste fem minutter, at nogen i klassen sagde, ‘nu kan vi ikke mere", fortalte lærer Jesper Hvidsten Bundgaard Hansen, Dalumskolen, om sit projekt med en lyrikkonkurrence i dansk i udskolingen. Han var for et par år siden med i et stort aktionslæringsprojekt om motivation i udskolingen, som Lærerforeningen, KL og Danmarks Evalueringsinstitut (Eva) stod bag. Nu gentager de succesen og leder efter skoler og lærere, der vil arbejde med at styrke motivationen på mellemtrinnet. 

Projektet består af en kvalitativ undersøgelse og et aktionslæringsforløb. I den kvalitative undersøgelse skal lærere og nogle elever dele deres erfaringer og oplevelse af motiverende undervisning på mellemtrinnet. Der sker i første omgang via fokusgruppeinterview med lærere. Derefter vil konsulenter fra besøge nogle af klasserne, observere undervisning og interviewe udvalgte elever. 

I aktionslæringsforløbet planlægger, gennemfører og evaluerer lærerne nye tiltag i undervisningen sammen med aktionslæringsvejledere i løbet af skoleåret 2024/25.

Lige nu kan man tilmelde sig som interesseret:

"Det er helt afgørende, at deltagerne fra de 8 skoler er lærere fra mellemtrinnet, der har lyst til at kvalificere og udvikle deres praksis. Det er desuden vigtigt, at deltagelsen i projektet sker efter fælles aftale mellem ledelse og lærere, som sammen forpligter sig til at prioritere at deltage aktivt i projektet. I må meget gerne skrive i tilmeldingen, som I kan læse mere om nedenfor, om I ønsker at deltage i den kvalitative undersøgelsen, i aktionslæringsforløbet eller i begge dele", lyder budskabet fra Eva.

Læs mere her

Powered by Labrador CMS