Debat: Vrede og visioner

Publiceret

Under overskriften Visioner og vrede anmelder Jens Raahauge her i bladet (24. februar 2023) Carlo Grevy: "Skolen – Et manifest".

Han fremsætter heri synspunkter og argumenter, der fører frem til, at han ”ikke uden videre kan overgive sig til bogen” (frit citeret). Og den konkluderende begrundelse er, at ”det skyldes de mange omgange af vrede, man som læser skal trækkes igennem, inden man når frem til det visionære”.

Jens Raahauge påstår videre, at denne vrede skyldes, at ”forfatteren føler sig overset eller modarbejdet af sin leder på læreruddannelsen”. Jens Rahaauges synspunkter forekommer mig at udtrykke en forsimplet forståelse af Carlo Grevys anliggende, og de kalder derfor på et svar. Og da jeg har skrevet det redaktionelle forord til Grevys bog, er det nærliggende, at jeg forsøger mig hermed.

Jens Raahauge fortjener ros for, at han i sin anmeldelses første halvdel udtrykker sans for det det helt centrale i Carlo Grevys anliggende: At det ikke alene er ønskeligt, men også nødvendigt, at få gjort op med en kontraproduktiv, traditionsrepeterende og visionsløs skolekultur, at få promoveret en skolekultur, der visionært tager afsæt i skolens og fagenes formål, at der – med Jens Raahauge – praktiseres en undervisning med fagene og ikke i fagene. I denne del af anmeldelsen ligger Jens Raahauge helt på linje såvel med Carlo Grevy, som med mit forord og Søren Rønhedes efterskrift. Så langt, så godt!

På den baggrund virker fortsættelsen, dvs. Jens Raahauges begrundelse for, at han ”ikke uden videre overgiver sig til bogen”, derfor unægteligt forsimplet og misvisende. Kritikken hæftes nemlig uden videre op på ét eneste element: en vrede, som Jens Raahauge påstår, at Carlo Grevy primært retter mod sin tidligere leder på læreruddannelsen. Det er denne, iflg. Jens Raahauge, personligt motiverede vrede, der er det underliggende og uproduktivt ledende i Carlo Grevys kritik af den nuværende skolekultur. Denne vrede er nemlig ufrugtbar, da den blokerer for ”den dialog, som kunne berige skolen” – og dermed for de visioner, som en for-målsorienteret undervisning kunne skabe rammerne for. Indvendingen forekommer både énøjet og ureflekteret af flg. grunde:

  1. Carlo Grevys vrede, der rettere må beskrives som skuffelse, undren eller indignation, retter sig mod en stivnet skolekultur, der blokerer for produktiv læring og udvikling. Læser man hans bog, står det også hurtigt klart, at det er denne skolekultur i sin helhed, der er hans anliggende – og ikke forholdet til enkeltpersoner. Af samme grund nedtones sidstnævnte også. At JR gør dette til (næsten) hele sagen, er derfor et slag under bæltestedet.
  2. Men hvad er der i øvrigt galt med at udtrykke følelser – i form af vrede, skuffelse, bekymring eller som en engagementets pathétique – i en debat om skolekulturen? Er det ikke netop en sådan tilgang til hele dette felt, der er brug for i en tid, ”hvor instrumentaliseringen af skolen har nået nye højder”, og hvor ”vi har fået en instrumentel og kontrol- og testvenlig læringstilgang” etc. Hvor vi har skabt en skole og en pædagogik uden børn? Både i den faktiske skolepraksis og i debatten om skolen. Derfor: Kan vrede, engagement og en holdning, der ikke vil affinde sig med tingenes (s)tilstand, ikke netop være en brugbar, ja tiltrængt, diskursform, når der skal udkastes visioner for en skole, der giver trivsel og mening for børn og lærere, og som gør dem glade for at være i den?
  3. Carlo Grevys bog er i denne sammenhæng, som titlen siger, netop et manifest, og det vil her sige en erklæring i form af en opfordring til at gøre op med den eksisterende skole og tænke i nye baner. Og han angiver, hvad der skal danne grundlaget for en lærings- og udviklingsmæssigt mere produktiv skole. Ikke mere og ikke mindre! Hvordan denne skole konkret skal tænkes, udfoldes og praktiseres ligger det nemlig ikke inden for rammerne af et manifest at redegøre for. Det kræver ikke blot en, men flere nye bøger – og ikke mindst en helt ny skolekulturel tænkemåde.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

I slutningen af sin anmeldelse forsøger Jens Raahauge at tage brodden af Carlo Grevys hele anliggende ved at henvise til, at den formålsstyrede undervisning, som Carlo Grevy plæderer for, faktisk allerede praktiseres. Han henviser til, at han som skoleleder har set mange lærere praktisere en sådan undervisning med et stort trivsels- og læringsudbytte. CG vil naturligvis ikke betvivle, men glæde sig over, at sådanne undervisningsforløb finder sted. Men den slags solstrålehistorier hører nok snarere til undtagelsen end til reglen i skolen – desværre! Hovedtendensen er nok, at man hellere vil innovere den eksisterende skolekultur, end grundlæggende ændre den. Hvorfor ændre en skole, som historisk har vist sig robust og ”rigtig”? Hvorfor ikke nøjes med at forbedre den eksisterende skole? Mere af det samme – bare mere effektivt. Det er hele dette problemkompleks, Carlo Grevy søger et opgør med.

Bogen er anbefalelsesværdig læsning for enhver, der finder undervisnings- og skolespørgsmål af central betydning for samfundet.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning.

Powered by Labrador CMS