Her kan du se det nye DSA-fag i læreruddannelsen

Dansk som andetsprog kommer tilbage som undervisningsfag i den nye læreruddannelse. Et udkast til bekendtgørelsen er netop sendt i høring, så det er muligt at se, hvad fagets fokus bliver.

Publiceret Senest opdateret

Dansk som andetsprog (DSA) optræder to steder i det udkast til læreruddannelsesbekendtgørelse, der er sendt i høring. Dels bliver det en del af lærerens grundfaglighed - altså som grundlæggende viden for alle lærerstuderende - med 5 ects-point i modsætning til de 10 ects-point, der hidtil har været afsat til fællesfaget 'Undervisning af tosprogede elever'.

Dels kommer 'Dansk som andetsprog' tilbage som undervisningsfag, så de studerende har mulighed for at vælge det som det ene af deres to undervisningsfag, som hver fylder 35 ects-point.

I det generelle fag, som alle skal have, skal undervisningen og den integrerede praktik beskæftige sig med tre områder:

1) Andetsprogstilegnelse, flersprogethed og sprog, kultur og identitet.

2) Sprog og literacy i skolens fag i et andetsprogsperspektiv

3) Andetsprogspædagogiske arbejdsformer i skolens fag.

Fagets formål lyder:

"Formålet med dansk som andetsprog som fag i grundfagligheden er, at den studerende bliver kvalificeret til at identificere andetsprogspædagogiske udfordringer i fagundervisningen og tilrettelægge undervisning, som tilgodeser flersprogede elevers fagsproglige udvikling med inddragelse af elevernes samlede sproglige ressourcer".

DSA skal hænge sammen med praktikken

Undervisningsfaget har syv indholdsområder:

1) Dansk som andetsprog i skolen, herunder organisering, regelgrundlag og historisk udvikling

2) Sproglig diversitet og forholdet mellem sprog, kultur og identitet

3) Andetsprogstilegnelse, herunder intersprog og sproglig evaluering

4) Andetsprogspædagogik og andetsprogsdidaktik

5) Faglig literacy og sproglige registre i et andetsprogsperspektiv

6) Undervisning af nyankomne, herunder deres overgang til almenundervisning

7) Samarbejde og vejledning, herunder andetsprogslærerens roller og funktioner

Og dets formål lyder:

"Formålet med undervisningsfaget dansk som andetsprog er at kvalificere den studerende til begrundet at planlægge, gennemføre og evaluere dansk som andetsprogsundervisning med udgangspunkt i elevens samlede sproglige forudsætninger. Faget kvalificerer den studerende til at varetage funktionen som ressourceperson i dansk som andetsprog i skolen og at samarbejde med andre faglærere med henblik på at inddrage et andetsprogsperspektiv i fagene".

I begge fag er det tydeligt nævnt, at faget hænger sammen med praktikken. Og det var da også noget af det, den netop afgåede formand for Lærerstuderendes Landskreds Caroline Holdflod Nørgaard mente var en stor forbedring. Hun mente, at det var vigtigere end størrelsen af fællesfaget.