Der er stor mangel på dansk som andetsprogslærere. Nu bliver det genindført som undervisningsfag på læreruddannelsen, men der går en del år, før de første lærere er klar

DSA bliver undervisningsfag i læreruddannelsen igen

Der er stor efterspørgsel på undervisere i dansk som andetsprog. Derfor bliver faget nu genindført som undervisningsfag med revideringen af læreruddannelsen. Samtidig bliver dansk som andetsprog en del af fællesfagene i stedet for undervisning af tosprogede. De lærerstuderendes forperson ser det som en stor forbedring.

Publiceret

Dansk som andetsprog (DSA) forsvandt som linjefag med reformen af læreruddannelsen i 2013. Det har mødt overordentlig stor kritik, og senest har skoler og kommuner forgæves efterspurgt DSA-lærere til at undervise elever fra Ukraine. Med den nye aftale om revidering af læreruddannelsen, som netop er blevet præsenteret, kommer faget sammen med specialpædagogik tilbage som undervisningsfag.

Det er en stor forbedring, mener de lærerstuderendes forperson Caroline Holdflod Nørgaard. Og lektorer på læreruddannelsen er enig. En anden ændring er dog, at fællesmodulet 'Undervisning af tosprogede' på 10 ECTS-porint, som blev indført, da man fjernede dansk som andetsprog som linjefag , forsvinder. I stedet er der lagt et fællesmodul i dansk som andetsprog på 5 ECTS. Den del fik DSA-lektor på Københavns Professionshøjskole Lone Wulff til at reagere, allerede da forslaget blev diskuteret i februar.

"Jeg har prøvet at spørge ind til, om der er en sammenhæng mellem, at de vil genindføre faget og samtidig reducere fællesfaget. Det glider de af på. Men det har jo ikke noget med hinanden at gøre. Det er selvfølgelig fantastisk, at der ad åre igen vil komme specialister ud - men samtidig er det altså min påstand, at de personer, som har udtænkt denne del af forslaget til en forbedret læreruddannelse, ikke har nogen som helst fornemmelse for, hvad der foregår i folkeskolen og i klasserne. Nu siger de, at de udfordringer, der er, kan man klare på den halve tid - det er meget problematisk i forhold til folkeskolens virkelighed. Man kan jo ikke undervise de studerende i det samme på et lille bitte kursus", sagde hun dengang til folkeskolen.dk.

DSA i praktikken

"Jeg ser det helt bestemt som en ren forbedring. Ikke mindst fordi DSA-området med den integrerede praktik bliver rykket tættere sammen med skolen. Det vil gøre en vigtig forskel at komme tættere på lærere, der hver dag arbejder med andetsprogstilegnelse, og vi får lettere adgang til elevtekster med videre til fx intersprogsanalyser", siger hun.

Caroline Holdflod fortæller, at dansk som andetsprog ikke spiller nogen rolle i de studerendes praktikker i dag, fordi praktikkerne kun er koblet til undervisningsfag og til kompetenceområder som didaktik, klasseledelse og relationskompetence.

"Hvis man hæver sig lidt over det kvantitative i fagets størrelse, hvor 5 ECTS-point jo svarer til mere på grund af flere undervisningstimer, tror jeg at kvaliteten af faget virkelig kan se frem til et løft", siger hun.