Anmeldelse

Læse- og skriveteknologier til alle elever i alle fag

Udgivelsens hensigt og målgruppe er ligefrem, at læse- og skriveteknologier er til alle fag på alle klassetrin, hvilket sikrer en meget bred målgruppe, som bogen favner ganske glimrende. Der er eksempler på opgaver henvendt til både indskoling, mellemtrin og udskoling – i en og samme bog.

Publiceret Senest opdateret

Fakta

LST til alle - Læse- og Skriveteknologi i almenundervisningen

Forfattere: Maria Frantzen Sanko og Trine Gaarden.

320 kroner. Fås også som i-bog for 256 kroner

100 sider

Akademisk Forlag

LST til alle – Læse- og skriveteknologi i almenundervisningen er en yderst relevant og brugbar bog til lærere, der gerne vil sætte mere fokus på teknologi som en hjælp og støtte i undervisningen for de elever, der har skriftsproglige udfordringer, men også til den brede målgruppe af elever, hvilket er bogens store styrke. Udgivelsens hensigt og målgruppe er ligefrem, at læse- og skriveteknologier er til alle fag på alle klassetrin, hvilket sikrer en meget bred målgruppe, som bogen favner ganske glimrende. Der er eksempler på opgaver henvendt til både indskoling, mellemtrin og udskoling i en og samme bog.

Den teknologiske udvikling går rasende hurtigt og derfor stiller det også kontinuerlige krav til fagprofessionelle om hele tiden at være søgende og afprøvende i forhold til de teknologiske muligheder, der viser sig som potentialer i undervisningen. Med det udgangspunkt har forfatterne haft en idé om at støtte lærerne i arbejdet med at udvikle elevernes strategier til at få greb om læse-skrive-teknologier ud fra elevernes individuelle behov. På den baggrund er bogen inddelt i tre dele, hvor første del har fokus på en introduktion til LST(læse- og skriveteknologi) og gode råd til, hvordan et samlet lærerteam kan komme i gang med arbejdet. Anden del af bogen har sit blik rettet mod introduktioner og opgaver til alle fagområder i indskolingen og en tredje del målrettet mellemtrin og udskoling.

Uanset hvilket niveau opgaverne henvender sig til, så indeholder bogen meget præcise instruktioner i, hvordan de forskellige plug-and-play-øvelser kan bruges og udføres i alle skolens fag. Det gør bogen meget let at anvende – og derved kan det være med til at styrke alle elevers teknologiske kompetencer. Endelig er det også en klar styrke og fordel ved bogen, at den inddrager det perspektiv, der handler om, hvordan et lærerteam samlet kan arbejde med læse- og skriveteknologier i alle fag. Herfra er at anbefale bogen og ønske god arbejdslyst.