Det kræver særligt samtykke, hvis lærerne vil vise film fra de populære streamingtjenester, de privat har abonnement på. Til gengæld er det ok at bruge en af sine dvd-film i undervisningen, fortæller ekspert.

Sådan ved du, om du må vise en film i undervisningen

Hvornår kan man vide sig sikker på, at om en film må bruges i undervisningen? Folkeskolen.dk/engelsk har fået en ekspert til at forklare, hvilke tommelfingerregler man som lærer skal gå efter.

Publiceret

For nyligt kunne folkeskolen.dk/engelsk fortælle, at den populære film i engelskundervisningen ’Bend it like Beckham’ fra 2002 er fjernet fra MitCFU, og at der p.t. ikke er nogen melding på, om den vender tilbage.

Det gør, at lærerne ikke længere har mulighed for at bruge filmen i undervisningen – i hvert fald som udgangspunkt.

For hvis man som lærer ligger inde med filmen på dvd, må man faktisk typisk gerne vise filmen for sine elever. Og hvorfor så det?

Folkeskolen.dk/engelsk har bedt ophavsretsadvokat Peter Schønning forklare, hvordan man som lærer ved, om man må bruge en film i sin undervisning.

Han indleder med at slå fast, at juraen omkring ophavsrettigheder er ganske kompliceret, og at det altid er en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.

”Det er jura, hvor det ikke kan forventes, at den enkelte lærer kender alle regler. Overordnet handler det om, at hvis man ønsker at bruge et beskyttet værk i en offentlig sammenhæng i ophavsretlig forstand, kræver det tilladelse fra dem, der har rettighederne. Det er i sig selv er ikke kompliceret, men når man går ind i de specifikke ting, begynder det at blive kompliceret. Derfor er det også godt, at der er lavet nogle centrale aftaler, som hjælper lærerne”, forklarer Peter Schønning.

Netflix er ikke tilladt

Han fortæller, at lærerne trygt kan bruge de film, der er at finde på streamingtjenesten MitCFU. For her har KL og Copydan AUV-medier indgået en model sammen med Center for Undervisningsmidler, CFU, der sikrer, at filmene kan bruges i undervisningen.

Men hvad så, hvis lærerne gerne vil vise film, der ikke findes på MitCFU? Så bliver det straks mere kompliceret, lyder det fra Peter Schønning.

Generelt vil det så typisk være imod reglerne at streame en film i undervisningen. For det vil typisk være imod både oprethavsretten, og hvis det er en film fra fx Netflix, HBO eller TV2 Play, vil det også være imod abonnementsvilkårene.

Lad os lægge ud med en forklaring på det sidste.

”Mig bekendt udbyder Netflix og alle de andre typisk populære streamingtjenester alene abonnementer til privatpersoner, hvilket betyder, at de kun må bruges i private husstande. Derfor vil det være et brud på den aftale, hvis man viser en film derfra for sin klasse”, forklarer han.

Offentlig fremførelse eller ej

I forhold til brud på ophavsretten er der nogle andre ting, der gør sig gældende. Her er det et spørgsmål om, hvorvidt det i ophavsretlig forstand betragtes som en offentlig fremførelse, når filmen bruges i undervisningen.

”For når det er en offentlig fremførelse, vil det være et brud på ophavsretten med mindre, man aktivt har skaffet sig samtykke til at vise den fra rettighedsindehaverne, og det er sin sag at finde ud af, hvordan man skaffer sådan en. Hvis man streamer noget, kommer det ind i klasselokalet udefra. Det gør, at det betragtes som en offentlig fremførelse. Derfor er det også imod reglerne at vise film fra on-demand-tjenester, hvor man kan tilkøbe eller leje en film”, siger han.

Andre regler for DVD

Omvendt er det ifølge Peter Schønning, hvis lærerne medbringer en dvd, de har med fra hjemmesamlingen.

”Her er der i ophavsretlig forstand tale om direkte fremførelse i stedet for en offentlig fremførelse. Det kan sidestilles med, at dansklæreren står og læser et digt op, eller at man spiller på sin guitar inde i lokalet. Dermed kræver det ikke samtykke”.

Her er der dog også et vigtigt forbehold. For der er forskel på, om lærerne vil vise filmen til sin klasse, eller om der er tale om en større fremvisning på skolen med flere klasser.

For juridisk kræver det et personligt bånd mellem den, der er ansvarlig for fremførelsen, og dem, den sker for.

”Så hvis der er tale om fælles undervisning for fx en hel årgang, vil det efter alt at dømme betragtes som offentligt, og så kræver det pludselig samtykke at vise filmen”.

Tag jer ikke af forbehold i rulleteksterne

Peter Schønning fortæller til gengæld, at der ikke er grund til bekymring for lærerne, hvis der i rulleteksterne står noget om, at filmen ikke må bruges i specifikke situationer.

”Nogle gange kan der i starten af filmen eller i rulleteksterne stå, at filmen ikke må bruges til sådan og sådan. Inden for ophavsret kan man diskutere, om sådanne klausuler er bindende for køberen af dvd’en. Jeg vil klart vurdere, at det er meget tvivlsomt. Så det er ikke dét, der bør afskrække læreren”, siger han.

EU har også lavet en spørgsmål-/svar-guide, hvor ophavsrettighederne forklares. Vælg Danmark for at læse om de danske regler