Debat

Tanker om twitter i undervisningen

Twitter gav mig næsten alt hvad jeg skulle bruge i UV. Det var mit aktive valg som lærer at bringe verden ind i skolen og skolen ud i verden via Twitter. Nu står jeg tilbage med et kommunikativt miskmask på diverse platforme som andre har bestemt jeg skal bruge

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Brugen af twitter i undervisningen

Jeg hedder David Hemmet og er lærer på Klostermarksskolen i Roskilde hvor jeg underviser 4.-9. årgang. Mine første oplevelser med twitter  ligger tilbage i 2012 hvor jeg forsøgte mig med info ifm. en skolefodboldturnering. Forældre og børn var glade for at kunne følge resultaterne og oplevelserne i turneringen live via twitter.  Sidenhen udvidede jeg den undervisningsrelevante brug af twitter i samme klasse gennem tre år. Jeg vil i nedenstående komme ind på hvordan.

Jeg tweeter fra følgende konti:

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

@DavidHemmet (Overvejende tweets som privatperson. Derudover tweets fra/for valghold samt tidligere elever)

@789cklm (Klassekonto for nuværende klasse, herfra tweetes alt skolerelevant for min primære klasse)

@KlostermSkole (Konto for Klostermarksskolen herfra tweetes små historier fra skolehverdagen. Der holdes kontakt med tidligere elever og vi forsøger at gøre skolen synlig i lokalsamfundet og den store verden))

Sådan bruger jeg twitter:

Information

twitter bruges til information om skolehverdagen, planlagte aktiviteter, projekter og opgaver, praktisk info, links til UV-videoer, materialer og meget andet. Eleverne finder hurtigt ud af at bruge twitter som den primære informationsvej, og de sætter stor pris på det. Derudover er mange forældre ligeledes glade for at kunne følge med i skoledagen.

Elevfeedback

Eleverne får feedback på opgaver, projekter, præsentationer mv. via twitters direkte beskedsystem

Livestream

Der streames via Periscope fra udvalgte skoleaktiviteter. Det giver mulighed for forældre og fraværende elever at følge med.

Brugen af #

Jeg samler de fleste UV-forløb under et #. Fx:

#CricketPåSkemaet og #cricketvalghold

Min nuværende klasse har opbygget en cricketkultur. Et spil der rummer virkelig mange positive elementer. Der spilles cricket i frikvarterer og bevægelsesbånd. Der samarbejdes med yngre og ældre klasser og eleverne oplever at være en del af et større fællesskab. Vi har via twitter fået et givtigt samarbejde med Dansk Cricketforbund (@dcfcricket). Vi har flere gange haft besøg af forbundets dygtige udviklingskonsulent samt været på besøg i Køge Kricket Klub. 

https://twitter.com/DavidHemmet/status/1151043026652991488

#6isct

Benyttet ifm. at #cricketvalghold deltog i en stor international cricketturnering på Korfu. Dette bragte os bla. i kontakt med en stor skole fra London @ErnestBevinColl og deres cricketlinje @EBCcricket

https://twitter.com/KlostermSkole/status/731719147403530240

#FilmPåSkemaet

Ifm. en filmdag fik eleverne mulighed for at deltage i en afstemning via twitter. De fik dermed mulighed for at være medbestemmende ift. hvilke film de helst ville se.

#ZooPåSkemaet

På skoleudflugt  svarer eleverne på spm. om dyrene i Zoo. 

#NrPladen

En twitternovelle, der så dagens lys efter et tweet fra @MissMunter, som har en forkærlighed for specielle nummerplader. Det tweet gav liv til ideen om at lade eleverne skrive historien bag nummerpladen. 

https://twitter.com/julie_2906/status/603467277707702273

#Nrpladen2

En ny twitternovelle. Den lokale presse skrev lidt om det her: https://issuu.com/paperboy5/docs/pbro_uge_03-2016 (på side 12)

#Filmvalghold

tweets om livet på skolens filmvalghold

https://twitter.com/KlostermSkole/status/963724583831527425

#filmlejr & #filmlejr2

Oplevelser på klassens lejrskole

https://twitter.com/789cklm/status/804727952567107588

https://station-next.dk/filmlejrskoler/beskrivelse

#Adventureholdet

tweets om oplevelser på skolens adventurevalghold

https://twitter.com/DahlFreia/status/1032707825624076288

#Julegæt #Geogæt #samfgæt

Små quizlege via twitter

#Njlyrik

Analyse og fortolkningsforløb af udvalgte Nik&Jay tekster. Det skabte stor elevjubel da vi fik respons på forløbet fra @nikandjay

https://twitter.com/nikandjay/status/537537728528023552

#HormHæng

Der tweetes løbende spm til filmen “Hormoner, hængerøve og hårde bananer”, som eleverne responderer på undervejs. Det involverer klassens bagrum og aktiverer “de stille elever”. Alle elever får dermed en stemme i et virtuelt rum og synligt fællesskab

https://twitter.com/DavidHemmet/status/525217771576381440

#SpørgJoy

Spørgsmål til Roskildes Borgmester, @Joymogensen, forud for et besøg i klassen.

https://twitter.com/dauuudi/status/466825672120614912

#SpørgEva

Spørgsmål til Folketingspolitiker, @EvaFlyvholm, forud for et besøg i klassen

https://twitter.com/AsbechCaroline/status/698084936922853376

#lærmedklm og #lærmed9c

Her tweeter eleverne lidt om dagens/årets oplevelser og erfaringer. #lærmedklm er desuden blevet et fast # som skolens øvrige tweetende lærere benytter

https://twitter.com/KlostermSkole/status/1131077468415250433

#duksmedklm

Her tweeter dagens dukse et billede af klasselokalet efter endt oprydning

https://twitter.com/KlostermSkole/status/692416013787369472

#devildehjerter

Jeg tweetede reflekterende spm. mens vi så Michael Noers dokumentarfilm om en flok drenge på identitets- og dannelsesrejse til Pommern. Dette bragte os, via twitter i kontakt med @henrikaa82, der selv deltog i turen. Han ville gerne bidrage til vores oplevelse med filmen og vi lavede et lille tlf. interview med ham

https://twitter.com/789cklm/status/849151647301476353

#Mixdinarv

Klassens arbejde med hacke at vores fælles kulturarv

https://twitter.com/SAEslund/status/845253361108746241

#PigerModDrenge

I forbindelse med et musikvideoprojekt dystede klassen piger mod klassens drenge. Opgaven lød på at producere en alternativ  version af samme Medinavideo.  Vi fik kontakt til filmanmelder @monggaard, Borgmester @Joymogensen og instruktør @KarateKolstrup som alle gerne ville være dommer i den lille dyst.

Det har vi også afprøvet som en lille udsmykningsopgave hvor vi bla. fik dommerhjælp af @RoskildeBib og @SkagensMuseum

https://twitter.com/DavidHemmet/status/454546372826759169

Ovenstående var et lille indblik i hvordan jeg i de seneste år har arbejdet med twitter. Jeg oplever at eleverne er motiverede for at benytte twitter og glade for de muligheder det giver. Ikke alt fungerer perfekt, men det er jo faktisk blot som med alt andet, når vi taler undervisning og livet. Det udfordrer mig som underviser til hele tiden at nytænke og eksperimentere med mine pædagogiske og didaktiske tilgange. Og det er fedt!

For et par dage siden mødte jeg en af mine tidligere elever. Jeg havde været hans klasselærer og undervist ham i dansk fra 7. - 9. klasse. Jeg spurgte ham naturligvis om hvordan det gik ham efter, at han var startet i 10.klasse på en ny skole. Han svarede prompte, at danskundervisningen var kedelig. De skulle kun analysere tekster, og mobilen måtte han ikke længere bruge som et aktivt redskab i undervisningen. Han beskrev sin nye skolesituation som en stor omvæltning, og jeg forstår ham udmærket godt. Han har været vant til at bruge mobilen som et integreret redskab i undervisningen i tre år, og pludselig bliver den revet ud af hænderne på ham. I de tre år jeg har undervist ham og resten af klassen, har mobilen og twitter været en central del af undervisningen. Vi har haft vores egen twitterprofil hvor jeg har informeret om skoledagen, planlagte aktiviteter, ændringer, feedback på opgaver, links til UV-materiale og meget andet. Alt det er foregået på mobilen, fordi det er det nemmeste og mest smidige redskab. Det er den enhed som eleverne kender bedst og hvor de har mange brugbare features lige ved hånden. Og så har jeg haft mulighed for at vise dem, at mobilen kan bruges til andet end snapfitre og statusopdateringer. Vi har kommunikeret med politikere, journalister, musikere, forskere, filminstruktører, museer og mange andre på twitter. Vi har skrevet litteratur på twitter og ”udgivet” to twitternoveller. Mobilen har i den grad åbnet verden for eleverne i undervisningen. Via mobilen har de følt, at de har haft mulighed for at gøre en forskel og alle har fået en stemme. De har været rosende og kritiske ift. den undervisning og de udfordringer jeg har budt dem. Tidligere på året havde jeg en lang twitterdebat med en anden af mine elever, der undrede sig over, at jeg havde givet dem en opgave hvor de skulle tweete sætninger med truede danske ord under hashtagget #dagensord. Han argumenterede for, at vi i stedet skulle have fokus på unges moderne brug af sproget og lancerede derfor hashtagget #dagensmoderneord. Det var helt fantastisk at se ham tage stilling, starte debatten i forsøget på at ændre mit mindset og til sidst handle for at skabe forandringen. Det var tydeligt, at tre års arbejde med mobilen og twitter i undervisningen havde bidraget til noget af det allervigtigste som teknologien kan hjælpe vores unge med:  At skabe fokus og starte samtaler, der kan gøre en forskel. Hjælpe med at finde svar sammen med andre. Styrke handlekompetencer og fremme elevernes mulighed for at ændre på verden og gøre en forskel Selvfølgelig giver mobilerne også udfordringer, men lad mig som lærer bestemme om mobilerne skal integreres i undervisningen og lad mig sætte rammerne