Debat

Hvordan få bevægelse ind i klasserummet?

To nye portaler – en dansk og en international – tilbyder inspiration og konkrete og lette værktøjer til at få bevægelse ind i undervisningen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

De er relateret til følgende mål i den ny skolereform:

  • Motion og bevægelse bliver integreret i alle elevers skoledag i gennemsnit 45 minutter dagligt. Fordi det styrker elevernes motivation, læring og sundhed.
  • Den åbne skole: Skolen skal samarbejde med det omgivende samfund. Fordi eleverne skal klædes på til det samfund, de skal være en del af, og det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv skal bidrage til at skabe fagligt dygtige og livsduelige børn og unge.

Move@ School - http://moveatschool.kk.dk

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Move@School er Københavns Kommunes bevægelsesaktive inspirationsportal, udviklet i samarbejde med københavnske skoler og andre aktører i lokalsamfundet.  Målet er at give inspiration og konkrete ideer til, hvordan man kan integrere bevægelse og fysisk aktivitet som et element i den faglige undervisning for at styrke elevernes læring og motivation. Ideen er, at eleverne arbejder med konkrete redskaber, der gør, at de skal være fysisk aktive for at løse opgaven. Alle redskaberne kan hentes fra hjemmesiden, aktiviteterne tager ikke lang tid, og kræver næsten ingen planlægning, og der kan søges på både fag, klassetrin, kompetenceområde og færdighed- og vidensmål fra de nye Fælles Mål. Desuden er der for hver aktivitet angivet eksempler på konkrete læringsmål.

Ideen til Move@ school opstod som en del af Københavns Kommunes motionsstrategi 'København – en by i bevægelse' 2006 – 2009. Til trods for at den er udviklet før skolereformen i 2014, så passer ideen perfekt med de mål, der er i reformen. I tillæg til de mange konkrete redskaber præsenterer portalen også to projekter.

Det første projekt, IMOVE, er et kombineret matematisk og sundhedspædagogisk undervisningsprogram for elever i 5.-7. klasse. Det handler om at udvikle elevernes forståelse af, hvordan bevægelse indgår i hverdagen, samt deres forståelse for anvendt statistik.

Det andet projekt er Svendborg-Kolding projektet, hvor forskere fra Syddansk Universitet har undersøgt effekten af bevægelse i matematikundervisning for 6-7 årige børn. Undersøgelsen viste en signifikant effekt på børnenes matematiske færdigheder af en intervention med fysisk aktivitet. Interventionsgruppen forbedrede i gennemsnit matematikscoren med 35 procent mere i forhold til den stillesiddende kontrolgruppe.

Både de to projekter og portalens konkrete redskaber giver  masser af inspiration at hente på portalen, og materialet er tilpasset både de nye mål i skolereformen og den daglige praksis i skolens undervisning.

HEPCOM - http://hepcom.eu/da/home

Denne portal er en del af det internationale projekt HEPCOM, som er finansieret af EU kommissionen. HEPCOM er en læringsportal, som er tilgængelig på 13 forskellige sprog og lige nu afprøves i 45 lokalsamfund i hele Europa for at fremme brugen og anvendelsen af sundhedsfremmende tilgange og redskaber. University College Syddanmark, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), og Steno Center for Sundhedsfremme har været ansvarlige for den danske del af projektet. København, Varde og Vejle kommuner har sammen med de øvrige lokalsamfund deltaget i pilotprojekter, hvor portalen afprøves med henblik på at finde ud af, om den er brugbar og bæredygtig i forskellige kontekster. Bemærk, at da denne portal er i en afprøvningsfase, vil det være af stor værdi for os at få din feedback vedrørende brugen af hjemmesiden. Skriv dine kommentarer her på bloggen eller send dem direkte til vs@edu.au.dk.

Portalen har fokus på både fysisk bevægelse og sund spisning, og tilbyder praktiske redskaber hentet fra en række Europæiske projekter. En vigtig del af portalen omhandler inspiration til, hvordan skole og lokalsamfund kan samarbejde om sundhedsfremmende aktiviteter og tiltag... Udvalgte værktøjer kan bruges til at understøtte den politiske udvikling, strategiske planlægning og handlingsplaner for interventioner og sundhedsfremmende aktiviteter samt evaluering af valgte interventioner.

Portalen inkluderer også nationale værktøjer. Ved at klikke på portalens danske flag kan der findes en række links til værktøjer, som har været brugt i en dansk kontekst. Målgruppen for platformen er professionelle, som arbejder med at styrke børn og unges sundhed og trivsel (fx konsulenter i kommunen, skoleledere, lærere og andre).

De to portaler er ikke de eneste informationskilder på området. Men vi sætter fokus på dem i denne blog, da de er nye, spændende og forskningsbaserede. Der er altså let tilgængelig og praktisk hjælp at hente, når der skal arbejdes med de mål i skolereformen, som handler om fysisk bevægelse, trivsel, og den åbne skole. Det, der skal til, er kun lidt nysgerrighed og et ønske om at prøve nye metoder og måske dele erfaringerne med sine kollegaer. I en situation, hvor der er både tidspres og mange forventninger til lærernes arbejde, kan dette måske være en forfriskende oplevelse!