"Åh Susanne, vil du ikke godt lade være, med at lukke vores skole, for det synes vi, er svært" blev der sunget til demonstrationen.

Første skridt i omstridt skolelukning: Yngste Vollsmose-børn samles på én skole

Alle Vollsmoses kommende skolebørn skal starte i sfo og dernæst børnehaveklasse på Abildgårdskolen. Dermed har Odense Byråd taget hul på lukningen af H.C. Andersen Skolen. Ikke til børnenes bedste, lyder kritikken.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Vollsmose-beboere samt forældre og ansatte fra H.C. Andersen Skolen demonstrerede for sjette gang foran byens rådhus mod en skolesammenlægning med slagordene "Bevar HCA, Bevar HCA".

Men lige lidt nyttede det, da Susanne Crawley Larsen (R), rådmand for Børn og Unge i Odense, fik stemt den første del af en skolesammenlægning i Vollsmose igennem ved byrådsmødet onsdag aften.  

Det betyder, at alle kommende børnehaveklassebørn starter på Abildgårdskolen, og planen er, at skolerne samlet helt i skoleåret 2021/2022.

"Jeg er glad for beslutningen og takker de andre partier for at bakke op", siger Susanne Crawley til folkeskolen.dk.

Børnetallet i Vollsmose forventes at falde med godt en tredjedel, og det er en vigtig del af forklaringen på skolesammenlægningen, siger Rådmanden.

"Det er ikke den eneste årsag, men den udfordring i sig selv frygter jeg, betyder, at ser en flugt eller afskedigelse af lærere, og dermed at det faglige niveau vil forringes".

25 af 29 byrådsmedlemmer stemte for. Socialdemokraterne, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti bakkede op om forslaget, mens SF, Alternativet og Enhedslisten stemte imod.

Byrådsmedlem: "Den omvendte rækkefølge"

Rådmanden annoncerede i august 2019 planen om sammenlægningen som del af den nye Vollsmose-plan, der skal gøre op med årtiers sociale problemer i Odense-bydelen og samtidig få den væk fra regeringens ghettoliste.

Blandt modstanderne af onsdagens vedtagelse er rådmand for beskæftigelses- og socialområdet Brian Dybro (SF):

"Det er ærgerligt. Det er i min verden den omvendte rækkefølge, at tingene kommer i. Det handler jo dybest set, om at man gerne vil lukke skolen, og det er vi klart imod i SF".

Socialt udsatte familier i Vollsmose kan se frem til endnu et skoleskifte grundet genhusninger i Vollsmose de kommende år, og det er uhensigtsmæssigt, mener SF'eren:

"Det er svært at forstå, hvad det gavner børn, der alligevel skal flytte ud af Vollsmose i de kommende år. Det rammer børn og familier, der i forvejen er presset og udfordret med sociale problemer".

Ifølge Folkeskoleloven §24 stk. 4 skal lukning af en skole senest ske 1. marts samme år. Det betyder, at byrådsmedlemmerne stadig har mere end et år til at træffe den endelige beslutning.

Skoleleder ærgrer sig, men er forberedt

Anna Vadgaard, der er skoleleder på H. C. Andersen Skolen, peger på, at søskendeflokke fremover - mod deres vilje - bliver delt på to skoler. Og hun frygter, at det vil få familier til at søge muslimske friskoler.

"Det vækker bekymring og ærgrelse, at man nu vælger at flytte de yngste, hvoraf mange har ældre søskende, der også går på H.C. Andersen Skolen. Vi har også en bekymring for, om nogle af forældrene vælger de private friskoletilbud i stedet for. Det er lige præcis det, vi meget nødigt vil se".

Ligesom byrådsmedlem Brian Dybro mener hun, at beslutningerne bliver truffet i den forkerte rækkefølge.

"Det undrer mig også, at man vælger at gøre det, inden man har en endelig beslutning om skolestrukturen klar. Man laver struktur før indhold, for indholdet af den nye skole er ikke beskrevet endnu".

Gårsdagens beslutning kommer ikke som noget chok, fortæller skolelederen, der har været godt forberedt på skæbnen for de kommende børnehaveklasser.

"Planlægningen har kørt i to spor siden jul. Det ene, hvor vi beholder vores forårs-SFO-børn, og det andet hvor de skal på Abildgårdskolen. Så vi er forberedt på, hvad der skal ske nu, og der er lagt en plan for det".

Anna Vadgaard foretrækker stadig, at forældre vælger SFO-tilbuddet knyttet til Abildgårdskolen fremfor de muslimske friskoler. De kommende skolebørn starter allerede i SFO-tilbuddet den 1. marts.

Vil skabe bedst mulig overgang

Rådmand Susanne Crawley kan godt forstå skepsissen om at lade de yngste børn skifte skole, inden den endelige beslutning er truffet. Omvendt mener hun, at det sparer børn for unødvendige skoleskift.

"Det kan godt virke som den omvendte rækkefølge, men vi gør det for at undgå, at de små starter på en skole, som formentlig lukker om et år. Det er for at spare et unødigt skoleskift for de yngste", siger hun.

Selvom hun ikke har ændret holdning undervejs i forløbet, har høringssvar fra H.C. Andersen Skolen inspireret hende til udformningen af den nye skole.

"De har gjort sig umage med forslag til, hvordan man kan lave en god skole. Eksempelvis hvordan man laver et godt forældresamarbejde ved at invitere dem med på skolen til spisning, og at man laver et advisory board udover skolebestyrelsen, der er med til at rådgive ledelsen", siger hun og tilføjer:

"Vi arbejder på at gøre noget særligt for de børn i Vollsmose, der bor i boliger, som vi ved skal rives ned. Udover beslutningen om at rykke de yngste børn, er der lavet et genhusningshold i forvaltningen, der skal udarbejde løsninger til, hvordan vi minimerer antallet af skoleskift".

Hun forventer, at den endelige plan for sammenlægning af skolerne i Vollsmose er klar senest om to måneder.

Fagbladet Folkeskolen besøgte H. C. Andersen Skolen forud for onsdagens afgørelse i byrådsmødet. Læs med i bladet, der udkommer 12. marts.