Alt for få elever elsker naturfagene, og tallet er endda faldende viser ny undersøgelse.
Alt for få elever elsker naturfagene, og tallet er endda faldende viser ny undersøgelse.

Ny undersøgelse: Danske elevers interesse for naturfagene faldet

Antallet af elever, der har naturvidenskabelige fag som deres yndlingsfag, er på kun fem år faldet fra 41 til 30 procent, viser ny undersøgelse.

Publiceret Senest opdateret

I 2017 spurgte Universe Science Park i Nordborg første gang forældre til skoleelever om deres interesse for de naturvidenskabelige fag. Dengang svarede 41 procent, at naturfag og/eller matematik hørte til blandt børnenes favoritterne på skoleskemaet. Imidlertid er billedet et noget andet i dag, hvor Universe Science Park netop har gentaget undersøgelsen.

Undersøgelsen er udarbejdet af Analyse Danmark på vegne af Universe Science Park. Den omfatter et repræsentativt udsnit af forældre med børn i alderen 5-17 år. Spørgeskemaundersøgelsen omfatter i alt 1.002 respondenter, som er tilfældigt udvalgt på tværs af blandt andet køn, alder og geografi, således at undersøgelsen afspejler befolkningssammensætningen på disse parametre.

Det viser undersøgelsen

Det svarer de adspurgte i 2022 på spørgsmålet ”I hvor høj grad har dit barn/dine børn i folkeskole-/grundskolealderen interesse for naturvidenskabelige fag (for eksempel naturvidenskab, matematik, biologi, fysik og kemi)?

I meget høj grad: 9 procent
I høj grad: 21 procent

I nogen grad: 44 procent

I mindre grad: 20 procent

Slet ikke: 3 procent

Ved ikke: 3 procent

Det svarer de adspurgte i 2017 på spørgsmålet ”I hvor høj grad har dit barn/dine børn i folkeskole-/grundskolealderen interesse for naturvidenskabelige fag (for eksempel naturvidenskab, matematik, biologi, fysik og kemi)?

I meget høj grad: 15 procent

I høj grad: 26 procent

I nogen grad: 39 procent

I mindre grad: 13 procent

Slet ikke: 3 procent

Ved ikke: 6 procent

Det svarer de adspurgte i 2022 på spørgsmålet ”Hvilke typer fag har du oplevet som de mest relevante for dit arbejdsliv, efter du forlod folkeskolen?”

Samfundsvidenskabelige fag 14 procent

Fysiske fag: 2 procent

Sproglige fag: 26 procent

Praktiske/musiske fag: 11 procent

Naturvidenskabelige fag: 36 procent

Ved ikke: 11 procent

Kilde: Analyse Danmark/Universe Science Park

30 procent af respondenterne svarer, at deres børn i høj eller meget høj grad har interesse for naturvidenskabelige fag mod altså 41 procnt i 2017. 25 procent af de adspurgte forældre svarer i dag, at deres børns favoritter på skoleskemaet er de naturvidenskabelige fag. I 2017 svarede 41 procent, at de naturvidenskabelige fag hørte til blandt børnenes favoritterne på skoleskemaet.

Universe Science Park og Analyse Danmark har også spurgt forældrene om hvilke fag i folkeskolen, der har vist sig at være de vigtigste for dem i deres egne erhvervskarrierer. Her er netop de naturvidenskabelige fag den suveræne vinder med 36 procent.

Den grønne omstilling og en generelt øget digitalisering har i flere år skabt mangel på naturvidenskabeligt uddannede, hvilket er Universe Science Parks baggrund for at undersøge forholdene. Senest anslog Ingeniørforeningen IDA i 2021, at Danmark i 2030 kommer til at mangle 13.000 ingeniører og naturvidenskabelige kandidater.

Powered by Labrador CMS