Motion betyder mere for børns læring end mad

Masseeksperimentet 2012 handler om mad, koncentration og smag. Forskerne ville undersøge om elever, der havde spist morgenmad, klarede sig bedre læringsmæssigt. Men resultatet er, at elever, der havde brugt deres ben på vej til skole, klarede sig bedst.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Fuldkorn og englehop - koncentration i top?" var emnet for Masseeksperimentet i år. Over 19.500 elever deltog og skulle smage på forskellige ukendte fødevarer samt samle et puslespil af et ansigt. Eleverne var delt i to grupper. Den ene havde spist morgenmad og formiddagsmad, mens den anden gruppe var fastende frem til efter at de havde samlet puslespillet på tid.

Men forskerne blev overraskede over, at det viste sig, at motion betyder en del mere end mad.

Masseeksperimentet: Betyder sunde madvaner noget for koncentrationen?

Virkningen af motion holder "Det er rigtig interessant at den motion, det giver at transportere sig selv i skole, afspejles i den koncentrationsevne, man har ca. fire timer senere på dagen. De fleste kender den friskhed, man føler, efter at have brugt sin krop. Men det er overraskende, at virkningen holder så længe", siger professor Niels Egelund, Aarhus Universitet, der har haft ansvaret for undersøgelsen.

Eleverne svarede på spørgsmål om, hvordan de transportere sig i skole, og det var tydeligt, at dem, der var kørt i bil eller kommet med bus og tog, klarede testen dårligere end de elever, der var fysisk aktive på vej til skole. Måske havde de cyklet, gået, kørt løbehjul, skateboard eller rulleskøjter.

79 procent af eleverne i undersøgelsen kom fra mellemtrin og udskoling. Indskoling og gymnasiet deltog også.

Undersøgelsen viste, at hvis man er fysisk aktiv udenfor skoletiden i mere end to timer om ugen, er man bedre til at koncentrere sig. De elever, der slet ikke var fysisk aktive, scorede i snit over et point lavere end de elever, der var fysisk aktive i mellem to og tre timer om ugen. Forskellen blev større, jo mere eleverne bevægede sig ugentligt.

Desuden viste det sig, at alder og køn betyder noget for koncentrationen. De ældste elever kunne bedst koncentrere sig, og piger fik omkring et point mere end drenge i koncentrationstesten.

Morgen- og formiddagsmad betyder også noget for koncentrationen, men altså mindre end motion, alder og køn. 

Det er Dansk Naturvidenskabsfestival, der sammen med forskningsprojektet Opus fra Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet står bag årets eksperiment.

Powered by Labrador CMS