Lærere: Besparelser på CFU’er vil føre til mere skærmtid

Ordet ’katastrofe’ ligger hurtigt på tungen hos dansklærerne, når de hører, at CFU’erne skal beskæres med 41 millioner på næste års finanslov. 

Publiceret Senest opdateret

”Jeg kunne ikke lave så differentieret og varieret undervisning uden hjælp fra CFU-konsulenterne og muligheden for at låne materialer”.

Sådan siger dansklærer på specialskolen Den Grønne Skole Tobias Aastrand.

Dansklærerne står for størstedelen af udlånet på Centrene for Undervisningsmidler (CFU’erne), og det er også dansklærerne, der er flittigst til tage på kurser og opsøge inspiration og vejledning fra deres danskkonsulenter. 

Derfor har det udløst et ramaskrig inden for faget både på læreruddannelserne, i Dansklærerforeningen og blandt dansklærere ude på skolerne, at regeringen foreslår at beskære CFU’erne med 41,8 millioner kroner på næste års finanslov. Det svarer til omkring 20procent af deres bevilling.

”Hvis vi bliver beskåret så voldsomt, er det både de analoge materialer og de pædagogiske fagkonsulenter, der må skæres i. Det er ingen tvivl, at det vil komme til at påvirke danskundervisningen. for dansklærerne er vores suverænt største brugergruppe ", siger Trine Ferdinand, som arbejder 60 procent af sin tid som fagkonsulent på CFU KP og 40 procent som dansklærer på en folkeskole.

"Der er kun os tilbage, hvis lærerne vil have fysiske bøger"

CFU’erne udlåner skønlitterære romaner i klassesæt, læselystkasser, særlige temakasser som en Harry Potter-kasse eller et forfatterskab. 

Trine Ferdinand arbejder 60 procent af sin tid som fagkonsulent og 40 procent som dansklærer på en folkeskole.

Men de laver også forslag til forløb til bøgerne, har kasser med lego, naturvidenskabelige instrumenter, værktøj og instrumenter til de praktisk-musiske fag etc. 

Senest har Trine Ferdinand sammensat en kasse med oppustelige læselystsofaer, så dansklærerne kan prøve at ændre læsemiljøet og tage læsningen med udendørs.

"Skolebibliotekerne er jo mange steder beskåret, og de fleste kommunale udlånscentraler er nedlagt. Der er kun os tilbage, hvis lærerne vil låne nyere romaner til deres elever og få uvildig faglig vejledning", siger hun. 

"Tidligere var der penge på skolerne til at købe klassesæt. Det er der ikke mere. Og hvis en skole køber en roman i klassesæt, skal de kunne læses den i mange år, og så bliver det svært at fange børnenes interesse og give mere læselyst. Børn og unge stille bare større krav til aktualitet og kvalitet i dag. De er jo storforbrugere af film, serier og computerspil i deres fritid, og så bliver kravene til de romaner, de læser i skolen også større", forklarer  Trine Ferdinand.

Jeg risikerer at ende som portalslave

På Skolen på Strandboulevarden er dansklærer Hanne Langball Olsen også meget flittig bruger af sit lokale CFU. 

I hendes egen undervisning frygter hun at miste muligheden for at låne klassesæt og få gode undervisningsmaterialer og undervisningsforløb.

Hanne Langball Olsen har brugt CFU'et mere og mere over årene.

”Hvis jeg ikke havde konsulenterne på CFU’et, ville jeg risikere at ende som det, jeg plejer at kalde portalslave. Det vil uden tvivl gøre min undervisning mere ensporet, og jeg vil ikke udfordre mig selv nok", siger hun. 

"Portalernes forløb er layoutet og måden forløbene er bygget op er ens, og det er kedeligt både for eleverne og mig. Det CFU-konsulenterne levere er langt mere innovativt og varieret”, tilføjer Hanne Langball Olsen.

Vi har brug for nogle at sparre med, og der er de guld værd. De svarer altid. Det føles faktisk som at have en vejleder.

Hanne Langball Olsen, dansklærer

Samtidig oplever hun tydeligt, at konsulenterne selv stadig er lærere, for de har fingeren på pulsen på en anden måde, og deres forløb er meget lettere for hende at rette til, så de passer til hendes egne klasser.

Hun er danskfagskoordinator på sin skole, og her bruger hun også konsulenterne til at få input til, hvad hun kan give videre til kollegerne. Og hun har også booket workshops, hvor hele danskteamet kom afsted.

Gennem de 15-20 år hun har været lærer, har hun brugt CFU’erne mere og mere, blandt andet fordi hun har fået øjnene op for muligheden.

”Men det handler også om, at danskfaget er blevet langt mere komplekst, end da jeg startede som lærere. Vi har brug for nogle at sparre med, og der er de guld værd. De svarer altid. Det føles faktisk som at have en vejleder”.

"Vil være en brøler af dimensioner”

Tobias Aastrand fra specialskolen Den Grønne Skole er ikke i tvivl om, at det vil påvirke hans danskundervisning, hvis der bliver skåret CFU’erne.

Tobias Aastrand har lige været afsted på Dansklærerens Dag på sit CFU

”Vi er en specialskole, men vi fører eleverne op i fuld fagrække, og det kræver alternativ og differentieret undervisning til den enkelte. Der er CFU-konsulenternes kompetente materialer en uvurderlig hjælp, både fordi jeg kan låne alt muligt forskelligt til mine forskellige elever, som vi aldrig ville kunne købe, fordi jeg kan gå ind og finde beskrivelser, så jeg kan se, hvad der kan passe, og fordi de hele tiden inspirerer mig til at gøre ting på nye måder”, fortæller han.

Tobias Aastrand har sammen med fire kolleger lige været afsted til Dansklærerens Dag på sit lokale CFU, og her fik han inspiration med hjem, som gør, at han nu er ved at ændre i sin årsplan.

”Vi er jo ikke beriget med så pokkers meget forberedelsestid, at jeg kan søge tonsvis af steder. Så hvis jeg ikke havde CFU’et at gå til, ville jeg være tvunget til at nøjes med, hvad jeg kan finde på Gyldendals portal, og det ville uden tvivl betyde en svært amputeret og langt mindre spændende undervisning”.

”I sidste ende er det eleverne, det rammer, for jeg vil få sværere ved at skabe de små milimetersejre, som de virkelig har brug for. Det vil virkelig være en brøler af dimensioner at spare der”, siger han.

Leder: Jeg ved ikke, hvad vi skulle gøre  

Tobias Aastrands skoleleder Jesper Rasmussen er også rystet over de bebudede besparelser.

”Som leder på et lille nystartet sted, må jeg bare sige, at jeg aner ikke, hvad vi skulle gøre, hvis vi ikke kunne låne materialer på CFU’erne. Det ville være en katastrofe. Vi bruger det både som inspiration, så vi kan holde os orienterede, vi nyder godt af de meget dygtige konsulenter, og vi låner materialer til alle vores fag", siger han.  

Jesper Rasmussen understreger også behovet for at nå de unge på kreative måder, og så synes han, at det er virkelig vigtigt at have sikkerhed for, at dem, der anbefaler materialerne, ikke er i lommen på nogen.

”Dér er det uvurderligt, at vi har cfu-konsulenterne til at hjælp os både med forløb, med nye anderledes måder at gøre tingene på. Og så fungerer de også som en kvalitetssikring i forhold til alt det, der kommer af materialer”.