Bachelorprojekt

Eventyr på tablet kan støtte elevers tilegnelse af ordforråd i begynderengelsk

Eleverne i 2. og 3.-klasse laver en virtuel vocabulary notebook ved at indtale nye ord på iPaden og finde billeder til dem på google. Men appen, Little Story Creater, skaber ikke interaktion i sig selv. Det er vigtigt, at jeg som lærer hele tiden gør mig didaktiske overvejelser om formålet med undervisningen, siger Tille Dam-Lund i sit bachelorprojekt.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I planlægningen af min undervisning er det essentielt, at jeg er bevidst om de nye krav til mig som lærer. Ifølge de nye forenklede Fælles Mål skal den tidlige engelskundervisning have fokus på mundtlighed og et 'kommunikativt undervisnings og læringssyn', siger Tille Elisabeth Dam-Lund i sit professionsbachelorprojekt fra Læreruddannelsen på Bornholm ved UCC.

En mundtlig vocabulary notebook

Undervisningsministeriet anbefaler syv principper for tidlig engelskundervisning. Princip nummer fire henviser til en undervisningspraksis, som arbejder struktureret med ordforråd. "Det er interessant, da James Venema i artiklen 'Active Word Power' skriver: 'A vocabulary notebook with example sentences combined with student-written original sentences, can provide a structured first step in developing their active vocabulary'. James Venema anbefaler en 'vocabulary-notebook' som det første skridt i arbejdet med elevers aktive ordforråd. En sådan notebook indeholder skrift, og ifølge vejledningen til faget engelsk i de forenklede Fælles Mål skal vi have fokus på mundlighed", siger Tille Dam-Lund, som derfor bruger sit projekt til at undersøge muligheden af at arbejde med mundtlighed "ud fra en virtuel 'vocabulary notebook på iPad".

Tanken er, at eleverne uden skrift indtaler ord og finder relevante billeder som visuel støtte. I problemformuleringen spørger hun derfor: "Hvordan kan jeg udvikle elevers ordforråd via historiefortælling i engelskundervisningen i indskolingen, hvor iPads indgår som                en del af undervisningen? 

Aktionslæring i 2.-3.klasse

Gode projekter

Lærerprofession.dk præsenterer og offentliggør de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og de bedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet.

Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Se indstillingsskema og tidsfrist på sitet.

Uafhængige dommere - lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og forskere -finder hvert år tre projekter, der tildeles priser. Læs om formålet og se dommerkomiteerne på skærmen.

Lærerprofession.dk

Lærerprofession.dk drives i fællesskab af Danske Professionshøjskoler og fagbladet Folkeskolen/Folkeskolen.dk. Projektet støttes af LB Forsikring, Gyldendal Uddannelse, Akademisk Forlag, Hans Reitzels Forlag, Forlaget Klim, Jydsk Emblem Fabrik A/S og Sinatur Hotel & Konference.

På Bornholm blev der i 2012 gennemført en kvalitativ undersøgelse af et forsøg med tablets på tre skoler. Konklusionen er, skriver hun, at deltagerne har været meget målrettede og arbejdet intensivt.

"Regionskommunes evalueringsrapport bekræfter, at iPads har en positiv indvirkning på læring, men jeg er interesseret i at undersøge, hvordan jeg kan benytte dem specifikt i det strukturerede arbejde med tilegnelse af ordforråd", siger Tille Dam-Lund og fortæller, at hun har observeret sine elever i et aktionslæringsforløb i 2.-3.klasse. Aktionslæringsforløbet består af fem faser: 1: formulering af en problemstilling, 2: iværksættelse af aktioner, 3: observation af aktioner, 4: den didaktiske samtale, 5: bearbejdning af erfaringer.

The Three Billy Goats Gruff

Tille Dam-Lund talte engelsk i hele lektionen, da de brainstormede over historier, som eleverne kendte på forhånd, men eleverne nævnte danske titler, fortæller hun. Med sig havde hun fire cut-outs af en ged og tre trolde, en lille, en mellem og en stor.

"Eleverne sætter sig i en rundkreds på gulvet, og vi begynder med en brainstorm om historier. Mine cut-outs ligger alle med bagsiden opad. Jeg spørger eleverne, hvad de ser på billedet. De kender ikke ordet på engelsk, derefter spørger jeg, om de kender ordet på dansk. De rækker næsten alle hånden op, og én bliver spurgt og siger 'trold'. Derefter spørger jeg, om de kender historien, og størstedelen rækker hånden op og siger 'De Tre Bukkebruse'.

Jeg fortæller så, at historien hedder 'The Three Billy Goats Gruff'. Historien bliver læst højt to gange. Under den første oplæsning er eleverne fuldstændig stille og aktivt lyttende, de kigger koncentreret på mine cut-outs. Under anden oplæsning siger eleverne 'trip-trap, og vi siger Little Billy, Medium Billy og the Big Billy i kor, når de optræder i historien. Til sidst siger jeg: 'So, snip, snap, snout. This tale is told out'. En elev siger, uden at række hånden op: 'Det er ligesom, når vi siger snip, snap snude, nu er den historie ude'.

Efter at jeg har læst historien højt to gange, gennemgår vi mine cut-outs endnu engang, hvorefter jeg vender bagsiden opad. En elev vender så et cut-out og en frivillig siger ordet på engelsk. Eleverne er meget aktive og har næsten alle hånden oppe."

Vocabulary notebook på papir

"Efter at eleverne har fået fortalt The Three Billy Goats Gruff, finder de papir frem og får besked på at tegne et nyt ord, de har hørt. Eleverne tegner og virker meget koncentrerede; det eneste, der 'forstyrrer' roen, er en elev, som vil låne tusser.

Nu skal eleverne skrive ordet på engelsk under tegningen, og det skaber megen uro. Flere elever siger: 'Tille, jeg kan ikke stave', 'Jeg kan ikke skrive på dansk og heller ikke på engelsk', 'Hvorfor skal vi det?', 'Hvor på papiret skal det stå?'

Jeg går rundt og ser på tegningerne. De har alle valgt ord fra historien, og jeg skriver Little Goat, Medium Goat, Big Goat, Troll og Bridge på tavlen. Det er alle figurerne fra mine cut-outs - og det er tilfældigvis også de ord, eleverne har valgt at benytte i deres fysiske vocabulary notebook.

En del elever virker frustrerede og har svært ved at finde den rigtige tekst til deres billeder, selvom de god kan udtale ordet".

Det tager ti minutter - eller ti sekunder

Lektionen, hvor der skal arbejdes med iPads, er på samme måde principielt på engelsk. Dog bliver der i vejledningen til billedsøgning på nettet og overførsel af billedet til appen i perioder talt dansk, fortæller Tille Dam-Lund.

"Jeg kommer ind i klassen med tyve iPads i favnen. Eleverne kommer ivrigt imod mig og spørger, hvad vi skal med dem. Eleverne får besked på at sætte sig ned, hvorefter jeg udleverer iPads, og uden, at jeg har bedt om det, tænder de dem. De få, der ikke kan det, får hjælp af andre.

Eleverne får en introduktion til, hvordan de skal søge efter et billede på google, gemme det på iPaden og finde frem til Little Story Creater. Nogle bruger ti minutter på at finde billedet, andre bruger ti sekunder. Eleverne får lov til at hjælpe hinanden og søger hurtigt i grupper med andre af samme køn.

Da alle har fundet et billede, går vi i gang med appen. Eleverne er meget ivrige og udforsker den selv, før jeg når den aktuelle del af min fælles vejledning. Jeg oplever elever, der arbejder målrettet og som ikke spørger meget efter hjælp. Men der er også mange, der diskuterer ting, der ikke er relevante for arbejdet med ordet - for eksempel hvilken farve baggrunden skal have i deres virtuelle ordbog.

Eleverne begynder på en intern konkurrence om, hvem der kan finde billeder og indtale de enkelte ord. Jeg bliver ikke spurgt om hjælp med appen, men kun om, hvordan de skal udtale de enkelte ord korrekt".

I planlægningen var der problemer med skolens opsætning af appen, for normalt slettes al ny data, når de har været brugt, og lærerne har ikke adgang til Apple-id, så apps kan ikke frit downloades, fortæller Tille Dam-Lund.

"Derfor skulle jeg have en it-ansvarlig til at udlevere mig Apple-id og ændre indstillinger på alle iPads, så elevernes materisler ikke blev slettet. Ydermere var det nødvendigt, at jeg satte numre på alle iPads, så eleverne vidste, hvilken der var deres i det forsatte arbejde.

Uden at skulle kæmpe med det skriftlige                 

Tille Dam-Lund valgte, at eleverne skulle lave en vocabulary-notebook i et kladdehæfte for at kunne sammenligne med de muligheder, der ligger i appen 'Little Story Creater'.  

Ud fra sine observationer konkluderer hun, at: "Når man skal danne input til eleverne, som de selv kan bearbejde og derved danne output, er 'stories' en mulighed, fordi eleverne kan trække på deres forforståelse, fordi de finder emnet relevant". Og med et kommunikativt lærings- og sprogtilegnelsessyn sikrer man, at eleverne får input, som de kan bearbejde og teste, skiver hun.

"iPad er et værktøj, som kan hjælper eleverne med at bearbejde deres input og få ordene gemt i deres long-term memory. Den visuelle støtte er et værktøj, som kan bruges til at bearbejde ord til output og danne grundlag for interaktion.

Little Story Creater gør det muligt for eleverne at arbejde med vocabulary notebooks, uden at de skal kæmpe med det skriftlige, fordi det er muligt at indtale ord og finde visuel støtte, så eleverne selv skaber deres egne virtuelle ordbøger. Men hvis man bruger appen, skal man være opmærksom på, at den ikke kan stå alene. Den skaber ikke interaktion i sig selv, men kan bruges til at bearbejde input. Det er essentielt, at jeg som underviser hele tiden gør mig didaktiske overvejelser om formålet med undervisningen og om, hvordan jeg når frem til målene. Det er derfor vigtigt at bruge evalueringsloop for at synliggøre elevernes læring, så man kan følge deres progression og dermed planlægge ny stilladseret undervisning, som tager udgangspunkt i elevernes nærmeste udviklingszone, understreger Tille Elisabeth Dam-Lund.

Se hele professionsbachelorprojektet til højre under EKSTRA: En undersøgelse af hvordan man i arbejdet med eventyr i indskolingsengelsk kan inddrage iPads til at støtte elevers tilegnelse af ordforråd