Anmeldelse

Social tænkning

Hjælp til inklusion

Omfattende værkstedsbog om at undervise i det, de fleste af os har lært uden undervisning.

Publiceret Senest opdateret

Denne meget omfattende bog handler om, hvordan man kan arbejde med behandling og undervisning af børn og unge, der har problemer, fordi de ikke behersker almindelige sociale færdigheder og derfor har problemer med at agere socialt. Forfatteren er leder af ”Center for social tænkning” i Californien og kendt som foredragsholder. Hun har udviklet et begreb om social tænkning, hvor social adfærd og kognition er koblet til et socialkognitivt begreb. Pointen er, at definitionen af sociale færdigheder ikke alene omfatter adfærden, men også og helt grundlæggende de tanke- og læringsprocesser, der ligger bag ved adfærden, og som der må arbejdes med, når adfærd skal ændres. Med elever med socialkognitive vanskeligheder må vi undervise i det, som de fleste af os har lært uden undervisning. Hvordan man så kan gøre det, handler det meste af bogen om.

En væsentlig del af bogen består i beskrivelsen af en metode med fire kommunikationstrin, som forfatteren har fået øje på ved observation af interpersonel kommunikation, og som hun anbefaler til brug i mange undervisningssammenhænge: 1) Tænk på en person, du ønsker eller har brug for at kommunikere med, 2) Vær fysisk til stede, og indiker dine kommunikative intentioner, 3) Skaf direkte øjenkontakt for at slå dine kommunikative intentioner fast over for personen eller personerne, 4) Brug sprog til at kommunikere med personen/personerne, samtidig med at du opretholder og bygger videre på de første tre trin. Til hvert af de tre trin er der masser af undervisningseksempler og -forslag fra forfatterens egen virksomhed.

En anden del af bogen indeholder en profil, der kan anvendes ved kortlægning og beskrivelse af eleverne og deres forudsætninger, som ifølge forfatteren er bedre egnet som grundlag for valg af pædagogisk strategi end almindelige intelligenstest.

Bogen har mange henvisninger til forskning, ligesom der er mange erfaringsbeskrivelser, begrebsindkredsninger og lidt historik, der kan sætte forfatterens begrebsudvidelse i perspektiv. Bogen kan betegnes som en værkstedsbog, der indeholder meget stof til udfordring og kan bruges af lærere, der underviser gruppen af børn og unge med socialkognitive vanskeligheder, men også af lærere, der mere bredspektret arbejder med børn og unge i forbindelse med specialundervisning og inklusion. Forfatteren henviser også forældre til bogen, men det er måske at gabe for højt.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Fakta:

Titel: Social tænkning

Forfatter: Michelle Garcia Winner

ISBN: 9788790333430

Pris: 399

Sider: 367

Forlag: Forlaget Pressto