Selv om Balsmoseskolens elever med autisme er vant til at gå i meget små klasser, kan de godt begå sig i en stor skakturnering.

Skak skaber fællesskab mellem autister og almene elever

Balsmoseskolens gruppeordning for elever med autisme har fungeret som en skole i skolen, men skak skaber fællesskaber på tværs af afdelingerne i Smørum. Det baner vej for, at elever med autisme kan deltage i fagtimer i almenklasserne.

Publiceret

Skoleskak for Alle

Dansk Skoleskak har iværksat det treårige projekt Skoleskak forAlle med 53 skoler, som får uddannet 230 lærere og pædagoger i,hvordan de kan bruge skak til at øge elevernes personligekompetencer og selvværd og få dem til at føle sig inkluderet.Ambitionen er, at der udvikles specialiserede, systematiskelæringskoncepter tilpasset den enkelte skoles elevers konkretestøttebehov.

Det er hensigten, at Skoleskak for Alle skal:

  • skabe faglige og sociale succesoplevelser for eleverne gennemlæring
  • udvikle elevernes matematiske, sociale og personligekompetencer
  • skabe nye fællesskaber for børn og unge med behov for ekstrastøtte i undervisningen

Eleverne kan både gå i normalklasse, specialklasse ogmodtageklasse, modtage specialundervisning, modtageundervisningeller gå på specialskole.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Balsmoseskolen, som er en afdeling af Distriktsskole Smørum i Egedal Kommune, har uddannet 14 lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere i, hvordan de kan bruge skak til at få elever til at føle sig inkluderet. Ud af 53 skoler er Balsmoseskolen den, som har fået uddannet flest medarbejdere i projektet Skoleskak for Alle under Dansk Skoleskak.

Skak skal få elever med særlige behov til at føle sig inkluderet

Det er et bevidst valg, fortæller Henriette Andersen. Hun har været pædagogisk daglig leder i afdelingen i halvandet år, og på sin tidligere skole oplevede hun, hvordan skak skabte nye muligheder for børn, som var på kanten af de sociale og faglige fællesskaber.

"Udfordringen var, at vi ikke kunne bruge skak til at løfte skolen generelt, fordi indsatsen blev båret af et par ildsjæle. Derfor har vi uddannet 14 medarbejdere, så vi kan sikre en holdbar forankring af Skoleskak for Alle", siger Henriette Andersen.

Forældre kalder Skak for Alle for inklusion i praksis

Skoleskak for Alle er målrettet elever med særlige behov, men Henriette Andersen præsenterede alligevel tilbuddet for både almenafdelingen og gruppeordningen.

"Vi er en skole med to almene spor og en gruppeordning fra 0. til 9. klasse for elever med autisme. De var næsten en skole i skolen, og det gjaldt også personalet. Det havde vi planlagt at ændre på, og jeg så Skoleskak for Alle som et redskab til at opbygge et inkluderende fællesskab", fortæller den pædagogiske daglige leder.

Der er typisk fem til otte elever i autismeklasserne, og hvis de skal være en del af det almene miljø, skal de kunne begå sig i langt større klasser.

"Med skak skaber vi nye fællesskaber på skolen, og vi har elever med autisme, som er begyndt at have fagtimer i almenklasserne. Vi har blandt andet en dreng, som er med i matematik. Han kunne ellers kun være sammen med fire-fem andre, men pludselig navigerede han i en skakturnering med 200 elever. Han tog også til landsfinale med 31 andre elever. Han har fået en plads på skolen, og hans forældre kalder Skak for Alle for inklusion praksis".

Eleverne får et socialt rum at øve sig i

Alle børn kan lære at spille skak, og de lærer også en god adfærd, fordi de begynder og slutter med at hilse på modstanderen. Samtidig er reglerne ens for alle. Derfor føler skolens elever med autisme sig ikke usikre på, hvad de skal i situationen.

"Skak gør det nemt for vores elever med autisme at overskue at være sammen med mange andre. Vi stiller med andre ord et socialt rum til rådighed, hvor de øver almene samværsregler", siger Henriette Andersen.

Samtlige klasser på Balsmoseskolen bliver undervist i skak. Enten i den understøttende undervisning eller i matematik.

Speciallærer: Skak er en god øvebane for elever med autisme

"Jeg siger undervisning, fordi eleverne nogle gange øver sig i at samarbejde, for eksempel ved at spille to og to, hvor de skal blive enige om næste træk. Vi har også et fagligt fokus, hvor eleverne både skal tænke strategisk og i problemløsning. Det peger direkte ind i matematik, og derfor er de lærere, vi har uddannet, alle matematiklærere, så de kan bruge skak til at give de faglige resultater et løft", siger Henriette Andersen.

Skak skaber ejerskab til skolen

Især de ældste elever mødes i pauser og efter skoletid for at spille skak. Endnu sker det ikke på tværs af afdelingerne, men Henriette Andersen håber, at det kommer til at ske på sigt.

"Det er helt tydeligt, at eleverne nu kender hinanden. Vi har elever med autisme, som blev fulgt ind på skolen, men nu bevæger de sig frit. Vi har også to elever fra udskolingen i autismeafdelingen, som har hørt, at nogle elever på skolen ikke har forstået, hvad det vil sige at have autisme, så nu vil de holde et oplæg for udskolingen. Det ville de aldrig have foreslået uden Skoleskak for Alle, men nu føler de et ejerskab til skolen. Det er også deres skole - de er ikke på besøg".

Som noget nyt deltager eleverne fra autismeafdelingen også i temauger.

"Det er vigtigt for os, at de er sammen med almenklasserne, for vi skal understøtte dem i at udvikle sig til at mestre livet. De skal være i et skærmet miljø i det omfang, det er nødvendigt, men sådan ser verden ikke ud, når de forlader skolen. Derfor skal vi træne dem i det, de har svært ved. Børn og unge med autisme føler sig ofte ensomme. De ønsker at være sociale, og derfor skal de have nogle at spejle sig i, så de kan vænne sig til den respons, de kan få fra andre mennesker. Her giver skak dem en træningsbane", siger den pædagogiske daglige leder.

Sociale kompetencer kan også dannes på andre måder

Skoleskak for Alle handler ikke om at være god til skak, understreger Henriette Andersen.

"Vi har elever, som får en succesoplevelse, fordi de er dygtige til spillet, men ellers handler det om at være en del af fællesskabet. Vi spiller ikke for at udvikle en stormester. Vi gør det for at skabe en god skole for alle, men det er klart, at eleverne kan lære et godt træk undervejs".

Henriette Andersen er ikke hellig omkring skak.

"Det udbytte, vi opnår med skak, kan vi opnå på mange andre måder. Vi kunne spille stratego eller bridge eller tage kurser om forestillingsevne og mentalisering. Skak er en måde at danne sociale kompetencer på, men det kan man også gøre på andre måder. Skak står heller ikke alene hos os. Det indgår i en sammenhæng med vores øvrige arbejde. Fordelen er, at alle kan spille skak samtidig, hvor vi ikke kan samle alle 560 elever om at spille musik sammen", siger Henriette Andersen.